x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Alla on julkaistu tilastotieteen maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Arto Luoma, Vastaava opettaja
arto.luoma[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
To 6.9.2012 - 15.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B0020, Ei opetusta viikolla 42.
Pe 7.9.2012 - 16.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13, Ei opetusta viikolla 42.
Poikkeukset:
7.9.2012 , Pinni B2077
Harjoitukset
Pe 14.9.2012 - 23.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo C5, Ei harjoituksia viikolla 42.
Poikkeukset:
14.9.2012 , Päätalo E350
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Simo Puntanen, Vastaava opettaja
simo.puntanen[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 27.2.2013
Luento-opetus
Ke 5.9.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B0020
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Klaus Nordhausen, Vastaava opettaja
Klaus.Nordhausen[ät]uta.fi
Joonas Kauppinen, Opettaja
joonas.kauppinen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 14.5.2013
Seminaari
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B0020, Ei opetusta viikolla 42.
Ti 8.1.2013 klo 10-12, Pinni B0020, Kevään tapaamisajat sovitaan opettajan kanssa erikseen.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaariopetus järjestetään kiireellisestä opettajavaihdoksesta johtuen englanniksi.

Seminaarissa tutustutaan sekoitettujen jakaumien teorian sovelluksiin,
erityisesti Trajektorianalyysiin. Työskentelymuotona on lukupiiri, jossa
tutustutaan Nagin (2005) kirjaan Group-Based Modeling of Development, aihepiirin keskeisiin artikkeleihin ja tietokoneohjelmiin.

Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein koko lukuvuoden. Ensimmäinen kokoontuminen keskiviikkona 26.9. klo 14 (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 20.9. mennessä osoitteeseen tan@uta.fi

Opetus
26.9.2012 –
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari voi olla osa Tilastotieteen syventäviä opintoja.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

In the seminar each participant will in turn pick a statistical paper that he likes and thinks is important and relevant. These can be for example some classical papers, review papers, tutorials or recent publications. The chosen paper will be presented then by the participant after having it distributed first to the all other participants so that they can read it before the meeting where the paper will be jointly discussed.

Klaus Nordhausen, Teacher responsible
Klaus.Nordhausen[ät]uta.fi
Hannu Oja, Teacher
Teaching
7-Sep-2012 – 17-May-2013
Seminar
Fri 7-Sep-2012 - 14-Dec-2012 weekly at 13-15, Pinni B0020
Fri 11-Jan-2013 - 17-May-2013 weekly at 13-15, Pinni B0020
Exceptions:
11-Jan-2013 , B0019
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Seminar can be a part of Advanced Studies in Statistics (MTTS1 Other course in Mathematics or Statistics (advanced))

Opetus
8.10.2012 – 10.10.2012
Periodit: I
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Course is organised by the School of Health Sciences. Students of DPPH will be given right to participate before other students.

More information on the webpage.

Short course can be a part of Advanced Studies in Statistics.

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Opintojakso suoritetaan osittain etäopiskeluna.

Kurssin luennot on videoitu etukäteen ja ne ovat englanninkielisiä.

Kurssin harjoitukset pidetään normaaliin tapaan (lähiopetus) viikoittain.

Harjoitustyöstä ja suorittamisesta ohjeistetaan opintojakson kotisivulla (osoite julkaistaan myöhemmin).

Arto Luoma, Vastaava opettaja
arto.luoma[ät]uta.fi
Opetus
Harjoitukset
Ti 15.1.2013 - 9.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Contents of the seminar:

Biometric data sources: fingerprints, face and iris images. Data Preprocessing, data mining which includes analysis, classification and clustering, data evaluation and interpretation. Simple classification methods: K-NN, Linear discriminate, naive Bayes rule etc. Four Rates (TPR, FNR, TNR and FNR) and Equal error rate in biometric statistic.

Youming Zhang, Teacher responsible
Youming.Zhang[ät]uta.fi
Teaching
28-Jan-2013 –
Seminar
Two introductions in end of January and seminar meetings
Mon 28-Jan-2013 at 14-16, PInni B0016
Thu 31-Jan-2013 at 14-16, Pinni B0016
Thu 28-Feb-2013 - 14-Mar-2013 weekly at 14-16, Pinni B1084
Thu 21-Mar-2013 at 14-16, Pinni B2077
Thu 4-Apr-2013 - 18-Apr-2013 weekly at 14-16, Pinni B2077
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Modes of Study:  Compulsorily attending seminar sessions and individual or group presentation.

This seminar is accepted as advanced studies in

Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The independent component (IC) model is a semi-parametric multivariate model where the observable observations are considered to be linear mixtures of unobservable latent variables which have independent components. The goal of independent component analysis (ICA) is to estimate the latent variables.

In this course we will discuss the IC model and its properties as well as introduce several ICA methods.

Related models and methods will also be shortly discussed.

Requirements: Students are expected to have a basic knowledge of multivariate methods and R.

Enrolment for University Studies

Please fill the form and enroll before 7.3.2013. See the link below.

Klaus Nordhausen, Teacher responsible
Klaus.Nordhausen[ät]uta.fi
Teaching
11-Mar-2013 – 13-May-2013
Lectures
Mon 11-Mar-2013 at 8.30-12, Pinni B0020
Mon 18-Mar-2013 - 6-May-2013 weekly at 8.30-10, Pinni B0020
Tue 19-Mar-2013 - 7-May-2013 weekly at 8.30-10, Pinni B0020
Exceptions:
16-Apr-2013 at 8.30 –10 , Exercises. Moved to Wed 17.4., Pinni B1083
23-Apr-2013 at 8.30 –10 , Exercises. Moved to Wed 24.4., Pinni B1083
Exercises
Wed 13-Mar-2013 at 10-12, Pinni B1083
Mon 18-Mar-2013 - 6-May-2013 weekly at 10-12, Pinni B1083
Exceptions:
15-Apr-2013 , Pinni B0020, Lecture
22-Apr-2013 , Pinni B0020, Lecture
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

No classes on week 10, nor 1.-2.4.

Course is implementation of MTTS1 Other course in Mathematics or Statistics (advanced) and can be a part of Advanced studies in Statistics.

Students of Computer Science can include course in
- M.Sc. Programme in Algorithmics and
- Specialization in Computational Methods and Programming.

Short course by Erasmus visitor Augustyn Markiewicz (Poznan University of Life Sciences, PL).

Modes of Study

Lectures and lecture diary (more details later)

Topics covered

  • Introduction of the theory of block designs
  • Presentation of linear interference models 
  • Derivation of the best linear unbiased estimators
  • Study of statistical properties of the best linear unbiased estimators 
  • Introduction to the theory of design's optimality 
  • Comparison of optimal design under several interference models
  • Block designs and their properties 
  • The best linear unbiased estimation of treatments effects
  • Properties of the best linear unbiased estimators
  • Characterization of optimal design under several linear interference models
Enrolment for University Studies

By email to Simo Puntanen (simo.puntanen@uta.fi).

Teaching
29-Apr-2013 –
Lectures 5 hours
Mon 29-Apr-2013 at 10-12, Pinni B0020
Mon 29-Apr-2013 at 14-17, Pinni B0020
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Course is implementation of MTTS1 Other course in Mathematics or Statistics (advanced) and can be a part of Advanced studies in Statistics.