x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Alla on julkaistu tilastotieteen maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTS1 Classics and Recent Trends in Statistics IV 5 op (Opetuskieli: englanti)
Estimation of the size of a finite population 2 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

MTTTS1 Tilastollinen päättely 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS6 Lineaariset mallit 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Seminaari: Trajektorianalyysi ja sekoitetut jakaumat 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTS1 Classics and Recent Trends in Statistics IV 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Syventävät opinnot

MTTTS6 Lineaariset mallit 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Seminaari: Trajektorianalyysi ja sekoitetut jakaumat 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTS1 Classics and Recent Trends in Statistics IV 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminar "Data Mining on Biometric identification" 3 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

MTTTS4 Bayesiläinen data-analyysi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Seminaari: Trajektorianalyysi ja sekoitetut jakaumat 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTS1 Classics and Recent Trends in Statistics IV 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Independent Component Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS34 Seminar "Data Mining on Biometric identification" 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Optimality of designs in interference models 1 op (Opetuskieli: englanti)