x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Matematiikan kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS Graduseminaari  

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op
MTTMS8 Matemaattinen logiikka 10 op
MTTMS Graduseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS01 Algoritmit 10 op
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS8 Matemaattinen logiikka 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS01 Algoritmit 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta