x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, Tieteen tekemisen valmiudet

MTTMY2 Johdatus analyysiin 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA3 Algebra 1 10 op
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, Tieteen tekemisen valmiudet

MTTMY2 Johdatus analyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA3 Algebra 1 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTY1 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1 Analyysi 2 10 op
MTTTA6 Regressioanalyysi 5 op
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1 Analyysi 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTA2 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op

Muut opinnot

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta