x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiset opinnot/YKY

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)
Yhteiset opinnot/YKY
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Opetus
15.8.2011 – 26.8.2011
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ma 15.8.2011 klo 9-13, Päätalo ls A1
Ke 17.8.2011 klo 9-11, Päätalo ls A1
Pe 19.8.2011 klo 9-11, Päätalo ls A1
Ti 23.8.2011 klo 9-11, Pinni ls B1100
To 25.8.2011 klo 9-11, Pinni ls B1100
Kontaktitunnit
Ke 17.8.2011 klo 14-16, Pinni B1084
Pe 19.8.2011 klo 14-16, Pinni B1084
Ti 23.8.2011 klo 14-16, Pinni B1084
To 25.8.2011 klo 14-16, Pinni B1084
Harjoitukset 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 50 tuntia Verkossa
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tkt/ttpk/
Opetuskieli: suomi

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Yhteiset opinnot/YKY [I Periodi]

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Seuraavien oppiaineiden opiskelijoiden opintoihin: etnomusikologia, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tiedotusopin pääaineopiskelijoiden opintoihin.

 

 YKYY5 Tiedonhankinnan perusteet  -opintojakso

http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet.html

 Tampereen yliopiston kirjasto

Kalevantie 5 (Linna), PL 617, 33014 Tampere

 

Kurssin vastuuhenkilö, informaatikko: ASPLUND, Janika, puh 050-523 9644

 

 Opetus syyslukukaudella

 

I periodi 01.09.-21.10.2011

 

Tiedonhankinnan perusteet 2 op

Aloitusluento to 15.9. klo 8.30-10

Harjoitukset 19.9.-14.10.2011

 

Kurssin voi myös suorittaa sähköisellä Osaamistestillä (2 yrityskertaa) ks. tarkemminhttp://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet/osaamistesti.html

Opetus
15.9.2011 – 21.10.2011
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Aloitusluento to 15.9. klo 8.30-10, harjoitukset 19.9.-14.10.

lisätiedot: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=13052

Johanna Tevaniemi, Vastaava opettaja
Opetus
15.9.2011 – 14.10.2011
Luento-opetus
Aloitusluento
To 15.9.2011 klo 8.30-10, Tampereen yliopiston kirjasto Linna
Harjoitukset
Ma 19.9.2011, Tampereen yliopiston kirjasto Linna, 19.9.-14.10.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi korvaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisten opintojen kurssin "Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä". Kurssi on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Opintojakson tarkoituksena on esitellä Tampereen yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkökulmasta niitä kysymyksiä ja vastauksia, joita eri tieteenaloilla viriää. Kurssin tavoitteena on virittää yksikön uudet opiskelijat tarkastelemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia niihin. Kurssi tarjoaa yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen alkeet: se johdattaa opiskelijat tiiviissä muodossa yhteiskuntatieteen tapaan jäsentää nykymaailmaa ja esittelee käsitteitä, joilla eri tieteenalat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun. Kurssin käytyään opiskelijalla on tuntuma siihen, miten yhteiskuntatieteissä tarkastellaan ja käsitteellistetään ajankohtaisia kysymyksiä.

Luentojen tavoitteena on siis kuvata ja valaista sitä, millä tavalla yhteiskuntatiede käsitteellistää ilmastonmuutosta juuri omilla ajatusvälineillään, asettaa sitä koskevia kysymyksiä ja tuottaa näihin vastauksena jonkinlaista tietoa yhteiskunnan tilasta, toiminnasta ja muutoksesta. Samalla mietitään sitä, millainen panos yhteiskuntatieteellä ilmiötä koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa on tai voisi olla.

Suoritustapa: Opiskelijat suorittavat kurssin omissa oppiaineissaain eri tavoin, esimerkiksi ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä. Ks. kunkin oppiaineen opintosuunnitelma kohdasta YKYY1.

Aikataulu:

 

5.9. Johdanto ja orientaatioita

Professori Risto Kunelius (klo 14.15-17.00)

 

12.9. Ilmastomyönteisen toiminnan sosiaalipsykologiset esteet ja mahdollisuudet

Tutkija Jaana-Piia Mäkiniemi, sosiaalipsykologia (klo 14.15-15.30.)

12.9. Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka

Tutkija Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

19.9. Kohti pirstoutuvaa vai yhtenäistä globaalia ilmastonmuutoksen hallintaa?

Yliassistentti Eero Palmujoki, kansainvälinen politiikka (klo 14.15-15.30)

19.9.Jäitä poltellessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Tutkija Teemu Palosaari, rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (klo 15.45-17.00)

 

26.9.  Aasian talous

Lehtori Jukka Lahtinen, johtamistieteet (klo 14.15-15.30)

26.9. Ilmasto- ja ympäristökysymykset sosiaalityön kysymyksinä

Satu Ranta-Tyrkkö (klo 15.45-17.00)

 

3.10.  Ilmastonmuutos, energiapolitiikka ja kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet

Professori Ilkka Ruostetsaari, valtio-oppi (klo 14.15-15.30)

3.10. Hyvää ja kaunista?  Ilmastopuhe yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnissa.

Tutkijatohtori Matias Laine, Yrityksen laskentatoimi (klo 15.45-17.00)

 

 

10.10 Ilmastonmuutos ja journalismi

Professori Risto Kunelius, tiedotusoppi (klo 14.15-15.30)

10.10. Ilmastopolitiikka ja biosfääripolitiikka

Professori Yrjö Haila, ympäristöpolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

17.10 Loppukeskustelu

Suoritustapa: ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä.

Kurssilla on käytössä Moodle-alusta, joka löytyy täältä: https://learning.uta.fi/course/view.php?id=4880

                      ***

Kurssin suoritus Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen oppiaineissa:

Kurssi suoritetaan luennoilla, luentoihin pohjaavilla ryhmäkeskusteluilla, sekä keskustelun pohjalta laaditulla raportilla.

Ryhmäraportit palautetaan ensimmäisellä kerralla annetun ohjeen mukaan Moodleen. Palautus tapahtuu jokaista luentokertaa seuraavaan sunnuntaihin mennessä.

Tarkemmat ohjeet koskien suorittamista, aikatauluja sekä tehtävien palautusta annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Suoritusten vastaanotto: Jaana-Piia Mäkiniemi

**********************

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tarja Vierula

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Outi Välimaa

Tiedotusopin, kv. politiikan ja valtio-opin suoritusten vastaanottajat ilmoitetaan myöhemmin.


 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Liisa Häikiö , Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 23 tuntia
Luennot
Ma 5.9.2011 - 17.10.2011 viikoittain klo 14-17, ls. A1, päätalo, Johdantoluento 2t, teemaluennot 20 t ja oppimispalaute 1 t. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Opintojakso koostuu osajaksoista TILTY1A Tilastotieteen perusteet 3 op ja TILTY1B SPSS:n perusteet 2 op. Huom. SPSS-harjoitustyön teko jatkuu II periodin alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet ja tiedot opetuksen alkamisesta ovat tiedostossa http://www.uta.fi/sis/mattil/TILTY1/TILTY1ilmS11.pdf (jos linkki ei aukea Firefox-selaimella, niin kokeile esim. Internet Explorerilla).

Seppo Saloranta, Vastaava opettaja
seppo.saloranta[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2011 – 14.10.2011
Luento-opetus 28 tuntia
Pe 2.9.2011 - 14.10.2011 viikoittain klo 8-12, päätalo ls. A1
Pienryhmäopetus 14 tuntia
8 ryhmää 5.9.-13.10. ma-to klo 8-10 ja 10-12
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 21.11.2011
Luento-opetus 12 tuntia
Aloitusluento informaatiotieden ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköiden, sekä johtamiskorkeakoulun opiskelijoille
Ti 6.9.2011 klo 9-12, Päätalo ls A1
Aloitusluento kasvatustieteiden, kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden, viestinnän, median ja teatterin, biolääketieteellisen teknologian, terveystieteen ja lääketieteellisen yksik. opiskelijoille
Ke 7.9.2011 klo 9-12, Päätalo ls A1
Luennot
Ti 13.9.2011 - 15.11.2011 viikoittain klo 9-10, Pinni B1097, Ei luentoja vk 42.
Kontaktitunnit
To 15.9.2011 - 17.11.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 42.
Harjoitukset 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 50 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tkt/ttpk/
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Yhteiset opinnot/YKY [II Periodi]

Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa yleiskuvan
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettävistä
empiirisen tutkimuksen menetelmistä ja tutkimusprosessista eri vaiheineen. Opiskelija tutustuu tutkimisen tekemisen perusteisiin ja oppii ymmärtämään tutkimusongelman merkityksen tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen valinnalle.
Opiskelija oppii, miten erilaisilla menetelmällisillä
lähestymistavoilla voidaan tarkastella samaa tutkimuskohdetta ja miten eri lähestymistavat tuottavat tutkimuskohteesta erilaista tietoa.

 

 

Luentosarjan ohjelma

28.10. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen perusjäsennykset ja käsitteet (3 t)

4.11. Helena Laaksonen & Ari Rasimus: Kohteesta aineistoksi - erilaiset aineistotyypit (3 t)

11.11. Sami Borg: Numerotiedon lukutaito (3 t)

18.11. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen prosessi (3 t)

25.11. Kalevi Korpela: Kokeellinen tutkimus (3 t)

2.12. Marika Enwald: Empiirisen tutkimuksen eettiset kysymykset (3 t)

9.12. Ari Rasimus: Yhteenveto: Yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja käyttö (3 t)

16.12. Tentti: 3 esseekysymystä, joista kahteen vastataan (2 t)

Uusintatentti pe 13.1.2012 klo 10-12, päätalo ls. A1

 

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ari Rasimus

Suoritusohje tiedotusopin opiskelijoille:

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/essee_ohjeet/TIEDAT1B_lkv11-12.html

Valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ilkka Ruostetsaari

Kansainvälisen politiikan opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Eero Palmujoki

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Satu Ylinen

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tero Mamia

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Opetus
28.10.2011 – 16.12.2011
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot
Pe 28.10.2011 - 9.12.2011 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A1, tentti 16.12.2011 klo 10-12, päätalo ls. D10a. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Poikkeukset:
25.11.2011 klo 9 –12 , päätalo ls. D10a, huom. paikka!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opiskelija paikantaa kurssin avulla itsensä osaksi tieteellisen ajattelun ja yliopistoinstituution historiallisia suhteita, kehityskulkuja ja nykyisiä käytäntöjä. Opiskelija omaksuu myös välineitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkintaan, selittämiseen ja ymmärtämiseen tutkimuksellisin keinoin. Tavoitteena on, että kurssi innostaa opiskelijaa näkemään itsensä yliopistoinstituution ja tutkimuksellisten käytäntöjen aktiivisena toimijana ja tarjoaa näkökulmia siihen, mikä on yliopiston ja yhteiskuntatieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa.

 

Sisältö

- yliopisto tieteiden historiassa
- yliopiston ideat ja ulottuvuudet
- yliopisto akateemisen opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen käytäntönä
- yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja asema yhteiskunnassa
- tutkimuksen etiikka ja tavoitteet

 

Opintojakson suoritusten vastaanottajat ja suoritusohjeet:

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ma 12.12.2011 mennessä paperiversiona Ritva Nätkinin työhuoneen (Linna 6078) oven vieressä olevaan lokeroon.

Suoritusohjeet sosiaalityön opiskelijoille

Sosiaalityössä kurssi suoritetaan luentopäiväkirjalla. Opintosuorituksena se ei ole luentojen referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää kurssin sisältöjä itse valitsemiensa kysymysten janäkökulmien kautta pohdiskellen. Mieti, mikä on oleellista ja merkittävää kurssillakäsiteltävissä asioissa sinun näkökulmastasi ja kirjoita siitä. Oppimispäiväkirjan tavoite on harjaannuttaa tieteellistä ajattelua ja kehittää opiskelijan taitoja kirjoittaa oppimastaan.Päiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä minulle uusiakysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä kurssi herätti pohtimaan? Mitä opin kurssilla kokonaisuudessaan? Mitkä kurssilla käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön ja yleisesti yhteiskuntatieteiden kannalta ja miksi? Tärkeää on, että kertoo ajatuksiaan ja perustelee ne.

 Päiväkirjaan voi sisällyttää monenlaisia tietoja: yleistietoa, tietoa luennolla kuullusta, luetusta, omista kokemuksista ja havainnoista. Muista kuitenkin merkitä lähteet, jos otat aineksia muiden teksteistä tai ajatuksista. Luentosisältöjen lisäksi päiväkirja tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ajatusmalleja. Luentopäiväkirjaa pidetään ensimmäisestä luennosta lähtien kirjoittamalla kurssin sisällöllisistä aineksista sekä suhteuttamalla niitä omiin havaintoihin. Asiat tulee esittää selkeästi jäsenneltynä ja hyvää asiatyyliä käyttäen. Oleellisen tärkeää on perustella näkemyksensä ja viitata selkeästi luennolla esitettyyn. Jos käytät muita lähteitä, viittaa myös niihin selkeästi.

 Palautettavan luentopäiväkirjan pituus on 8-10 liuskaa (1,5 riviväli, 12 fontti). Päiväkirjat arvostellaan arvosanalla 1-5. Hyvä arvosana (3) edellyttää, että opiskelija on sisäistänyt luentojen pääsisällöt ja kykenee niiden pohjalta laatimaan jäsennellyn kirjoituksen sekä luomaan oman, analyyttisen otteen käsittelemiinsä asioihin.

Palautus keskiviikkoon 14.12.2010 mennessä paperiversiona Rosi Enroosin huoneen (LINNA 6093) vieressä olevaan lokeroon. Myöhässä tulleita töitä ei arvostella. Älä lähetä työtäsi sähköpostilla vaan tarvittaessa postitse osoitteeseen:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Sosiaalityön oppiaine/ Rosi Enroos,33014 Tampereen yliopisto.

Mahdolliset kysymykset ja muut yhteydenotot: Rosi.Enroos@uta.fi

Suoritusohjeet tiedotusopin opiskelijoille, ks.

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/YKYY2oppimispaivakirja.html

Porin yksikön ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ke 14.12.2011 mennessä paperiversiona Satu Kalliolan ovilokerikkoon

Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Mikko Lahtinen

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]utafi
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2011 - 28.11.2011 viikoittain klo 14-17, päätalo ls. A1, Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Yhteiset opinnot/YKY [III Periodi]

Luentosarja (yht. 24 h) jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yhteiskuntatieteiden filosofiaa ja historiaa (12 h)

Toisessa osassa tematiikkaa jatketaan siten, että keskeisten yhteiskuntatieteellisten käsitteiden kautta tarjotaan teoreettinen perspektiivi yhteiskunnallisiin ilmiöihin (12 h).

Suoritusten vastaanottajat:

  • psykologia: Markku Ojanen
  • sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia ja naistutkimus: Jaana Kuusipalo
  • sosiaalityö: Kyösti Raunio
  • Porin yksikkö (kaikki oppiaineet): Jukka Niemelä ja Antti Saloniemi
  • kansainvälinen politiikka: Elina Penttinen
  • valtio-oppi: Tiina Rättilä
  • tiedotusoppi: Jyrki Jyrkiäinen (työhuone 5.1.2012 lähtien Päätalo E227)

Tarkemmat suoritusohjeet löytyvät Moodlesta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. HUOM! Kurssi on tarkoitettu seuraavien aineiden pääaineopiskelijoille: kansainvälinen politiikka, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, tiedotusoppi ja valtio-oppi.

Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 9.1.2012 - 2.4.2012 viikoittain klo 14-16, päätalo ls. A1, 5.3.2012 ei luentoa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojakso koostuu osajaksoista TILTY1A Tilastotieteen perusteet 3 op ja TILTY1B SPSS:n perusteet 2 op. Huom. SPSS-harjoitustyön teko jatkuu IV periodin alussa.

Pienryhmäopetuksen ryhmäjako on tiedostossa http://www.uta.fi/sis/mattil/TILTY1/TILTY1ryhmatK12.pdf (mikäli tiedosto ei aukea Firefox-selaimella, kokeile esim. Internet Exploreria).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet ja tiedot opetuksen alkamisesta ovat tiedostossa http://www.uta.fi/sis/mattil/TILTY1/TILTY1ilmK12.pdf

Seppo Saloranta, Vastaava opettaja
seppo.saloranta[ät]uta.fi
Opetus
20.1.2012 – 2.3.2012
Luento-opetus 28 tuntia
Pe 20.1.2012 - 2.3.2012 viikoittain klo 8-12, päätalo ls. A1
Pienryhmäopetus 14 tuntia
8 ryhmää 23.1.-1.3. ma-to klo 8-10 ja 10-12, ML50 (Linna K114)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Yhteiset opinnot/YKY [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan kurssin kotisivun kautta.

Risto Salo, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2012 – 19.4.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 14.3.2012 klo 12-16, Pinni ls B1100
Ke 21.3.2012 - 18.4.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni ls B3107
Kontaktitunnit
To 22.3.2012 - 19.4.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Ma 26.3.2012 - 16.4.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B4115, Ei 9.4.
Harjoitukset 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 50 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tkt/ttpk/
Opetuskieli: suomi