x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityö, Pori

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

STYPP5A1 Hyvinvointipalvelujen luentoseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYPA1A Sosiaalioikeuden perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA2A Tutkivan oppimisen seminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA5 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA3D Käytännön opetus 12 op

Syventävät opinnot

STYPS1A Oman työn tutkimus sosiaalityössä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPS1E Kehittämistyön käytäntö 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPS4 Pro gradu -tutkielmaseminaari 18 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

STYPP5A1 Hyvinvointipalvelujen luentoseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PORIP1A Näkijänä, kokijana, tulkkina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPP2 Avauksia sosiaalityön kenttiin 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYPA1A Sosiaalioikeuden perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA5 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA3B Sosiaalityön menetelmät 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA3C Sosiaalityön taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA3D Käytännön opetus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

STYPS1E Kehittämistyön käytäntö 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPS4 Pro gradu -tutkielmaseminaari 18 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

STYPP5A1 Hyvinvointipalvelujen luentoseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PORIP1A Näkijänä, kokijana, tulkkina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPP2 Avauksia sosiaalityön kenttiin 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYPA5 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA3D Käytännön opetus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPA2B1 Elämänkulku-luentoseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

PORIS1 Metodipaja kevät 3 op
STYPS1E Kehittämistyön käytäntö 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPS4 Pro gradu -tutkielmaseminaari 18 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PORIS3 Syventävä tieteellinen kirjoittaminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYPS2A Moniammatillisuus 3 op