x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityö

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISTEN KUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT  LUKUVUONNA  2011-2012 Huom! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNOT

Perusopinnot (25 op)

Opintokokonaisuusmerkintä RAUNIO

STYÖP1 Perusteet

STYÖP1A Sosiaalityön peruskurssi RAUNIO

STYÖP1B Sosiaalityön historia ja tiedonmuodostus   RAUNIO

STYÖP2 Sosiaalisen kosketuspinnoilla  RANTA-TYRKKÖ

STYÖP3A  Sosiaalityön arvot ja etiikka   METTERI

STYÖP3B Sosiaalityön globaalit kysymykset   RANTA-TYRKKÖ

STYÖP4A  Marginaalisuus  JOKINEN

STYÖP4B Yhteisölliset voimavarat ROIVAINEN

STYÖP5 Sosiaalityön toimintaympäristö SALOMAA

 

Aineopinnot (60 op)

Opintokokonaisuusmerkintä JOKINEN

STYOA1 Sosiaalityön hallinnolliset lähtökohdat

STYÖA1A Sosiaalioikeuden perusteet SALOMAA

STYÖA1B Sosiaalihuollon hallinnon ja johtamisen perusteet SALOMAA

STYÖA2 Sosiaalityön toimintakentät

STYÖA2A Elämänkulku, hyvinvointi ja terveys JOKINEN

STYÖA2B Päihteiden käyttö seurauksineen SAARNIO

STYÖA2C Lapset ja lastensuojelu PÖSÖ

STYÖA3 Sosiaalityön taidot

 STYÖA3A Sosiaalityön menetelmät METTERI

STYÖA3B Sosiaalityön taitoseminaari SEMINAARIN OPETTAJA

STYÖA3C Käytännön opetus ja ohjaus SEMINAARIN OPETTAJA

STYÖA4 Tutkimusmenetelmäopinnot

STYÖA4A Luennot JOKINEN  ja RYHMÄN OPETTAJA

STYÖA4B Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/kvalitatiivinen tutkimus  AUTONEN-VAARANIEMI

STYÖA4C Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/kvantitatiivinen tutkimus  RITALA-KOSKINEN

STYÖA4D Tutkimusmenetelmäopinnot/kirjallisuus RITALA-KOSKINEN

STYÖA5 Kandidaatin tutkielma  SEMINAANRIN OPETTAJA

 

MAISTERIN TUTKINNON OPINNOT

Syventävät opinnot (120 op)

Opintokokonaisuusmerkintä FORSBERG

STYÖS1 Sosiaalityön teoriahistoria RAUNIO

STYÖS2 Sosiaalityön ajankohtaiskeskusteluja

STYÖS2A Uusi asiantuntijuus YLINEN

STYÖS2B Sosiaalityön murros

S2B1 Palvelujärjestelmän uudelleen muotoutuminen RAUNIO

STYÖS2B2 Monikulttuurinen sosiaalityö RANTA-TYRKKÖ

STYÖS2B3 Oikeudellistuva sosiaalityö SALOMAA

STYÖS2B4 Arjen ja läheissuhteiden muutokset  FORSBERG

STYÖS3 Tutkimuksen suunnat sosiaalityössä

STYÖS3A Tutkimusmenetelmät sosiaalityössä RITALA-KOSKINEN

STYÖS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat

STYÖS3B1 Arviointitutkimus SAARNIO

STYÖS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus RAUNIO

STYÖS3B3 Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimus JUHILA

STYÖS2B4  Havainnot ja kokemukset tutkimuksessa FORSBERG

STYÖS4 Sosiaalityön vaativat asiantuntijataidot

STYÖS4A Moniammatillisuus  METTERI,

STYÖS4A Essee/Kirjallisuus RANTA-TYRKKÖ

STYÖS4B Sosiaalityön harjoittelu METTERI

STYÖS5 Pro gradu –tutkielma ja sitä tukevat opinnot

STYÖS5ATutkielmaseminaari SEMINAARIN  OPETTAJA

STYÖS5B Tutkielmaa tukevat opinnot SEMINAARIN OPETTAJA

TIEDEKUNNAN YHTEISET OPINNOT:

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksia VIERULA

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa ENROOS

 YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat RAUNIO

 YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet YLINEN

 ISSS:n  VIERASKIELISET OPINTOJAKSOT

STYIP4 Marginalisation and community resources JUHILA 

STYIP5 Different Contexts of Social Work HOTARI 

STYIA2A Life course, health and social work JOKINEN 

 STYIA2B Substance Use and Its Consequences SAARNIO 

STYIA2C Children and Child Protection   PÖSÖ

Sosnet -verkkokurssit päivitetään 16.5.2011 jälkeen.

 

 

 

 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

YTK- ja PsK -tutkintojen yhteiset opinnot

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

YTK- ja PsK -tutkintojen yhteiset opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYÖP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖP2 Sosiaalisen kosketuspinnoilla 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYÖP3B Social Work in Different Social Contexts 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

STYÖA1A Sosiaalioikeuden perusteet I ja II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA3A Sosiaalityön menetelmät 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA3B Sosiaalityön taitoseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA4A Tutkimusmenetelmäopinnot/luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA4B Tutkimusmenetelmäopinnot/ harjoitukset/kvalitatiivinen tutkimus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA5 Kandidaatin tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

STYÖS4A Moniammatillisuus/Interprofessional Work 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖS4B Sosiaalityön harjoittelun analyysiseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖS5A Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖS5 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

STYÖJATK Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖJATK Addiktioita ja niiden hoitoa koskeva jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

YTK- ja PsK -tutkintojen yhteiset opinnot

Perusopinnot

STYÖP2 Sosiaalisen kosketuspinnoilla 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Aineopinnot

STYÖA3B Sosiaalityön taitoseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA3C Käytännön opetus ja ohjaus 13 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA5 Kandidaatin tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

STYÖS2B3B Lastensuojelun juridiikka 3 op
STYÖS4A Moniammatillisuus/Interprofessional Work 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖS4B Sosiaalityön harjoittelun analyysiseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖS5A Tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖS5 Graduvauhditus   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Jatko-opinnot

STYÖJATK Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖJATK Addiktioita ja niiden hoitoa koskeva jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

YTK- ja PsK -tutkintojen yhteiset opinnot

YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYÖP2 Sosiaalisen kosketuspinnoilla 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Aineopinnot

STYÖA3C Käytännön opetus ja ohjaus 13 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖA5 Kandidaatin tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYÖS2A Creative Methods in Human Services Practice and Research 5 op (Opetuskieli: englanti)
STYÖS2B2 Social Work and Social Problems in Sub-Saharan Africa 2 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

STYÖJATK Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
STYÖJATK Addiktioita ja niiden hoitoa koskeva jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta