x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalipsykologia

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

 

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksen laitoksella 2011-2012

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta !

**********************************************************

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT 2011-2012

I Sosiaalipsykologian perusopinnot Eero Suoninen

II Sosiaalipsykologian aineopinnot Tiina Mälkiä

III Sosiaalipsykologian syventävät opinnot Irmeli Järventie

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalipsykologia/kaytannot/kokonaismerkinnat.html

 

************************************************                      

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011 - 2012

HUOM! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen. 

I Sosiaalipsykologian perusopinnot

SPSYP2 Sosiaalipsykologian perusteet Tiia Vaajala

SOSYP1 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat)
Tiia Vaajala

SPSYP6 Sosiaalipsykologinen tutkimus
Hanna Rautajoki HUOM! 1.3.2012 lähtien: Tiia Vaajala


II Sosiaalipsykologian aineopinnot

SPSYA1 Yleiskatsaus sosiaalipsykologian sisältöön Tiina Mälkiä

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi (sivuaineopiskelijat)
Tiina Mälkiä

SPSYA2.2 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti (sivuaineopiskelijat) Sanna Raudaskoski

SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri (sivuaineopiskelijat)
Eero Suoninen 

SPSYA2.4 Instituutiot, organisaatiot ja ryhmät (sivuaineopiskelijat) Sanna Raudaskoski

SPSYA2.5 Soveltava sosiaalipsykologia (sivuaineopiskelijat)
Tiina Mälkiä

SPSYA3.1 Sosiaalitieteiden teoria
Eero Suoninen


III Sosiaalipsykologian syventävät opinnot

SPSYS1.1 Sosiaalipsykologian klassinen tutkimus
Irmeli Järventie

SPSYS1.2 Sosiaalipsykologian kehitys  
Anja Riitta Lahikainen

SPSYS2.1. Sosiaalipsykologian suuntaukset
Anja Riitta Lahikainen

SPSYS3 Harjoittelu tai kirjallisuus
Irmeli Järventie

 

YKSIKÖN YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT Sosiaalitutkimuksen laitoksella

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana-Piia Mäkiniemi

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(laitoksen opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):  Jaana Kuusipalo

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Ari Rasimus

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSAA2.1 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 6 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SPOLA3 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPSYA2.2/SPOLA3 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Jatkokoulutusseminaari/Sosiaalipsykologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAP1 Sosiaaliantropologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

Jatkokoulutusseminaari/Sosiaalipsykologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYP6 Sosiaalipsykologinen tutkimus, lukupiiri 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SPOLA3 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.3 Perheen vuorovaikutus diskursiivisesta näkökulmasta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2A Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPSYA2.2/SPOLA3 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS2.1 Riippuvuus yksilön ja yhteiskunnan ongelmana 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS2.2 Datasessiotyöpaja: laadullisten aineistojen analyysiharjoituksia 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.3 Perheen vuorovaikutus diskursiivisesta näkökulmasta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.2 Tutkielmaseminaari (Alkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Kertomuksen tutkimus sosiaalitieteissä 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Jatkokoulutusseminaari/Sosiaalipsykologia   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta