x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalipolitiikka

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

 

SOSIAALIPOLITIIKKA

****************************

Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt:

Perusopinnot Katja Repo

Aineopinnot Ritva Nätkin

Syventävät opinnot JOUKO NÄTTI (tieto muutettu 26.9.2011/pr)

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalipolitiikka/kaytannot/kokonaismerkinnat.html

************************************

Vastuuhenkilö/ Tentaattori

SPOLP1B Sosiaalitieteiden perusteet Ritva Nätkin

SPOLP2 Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka Katja Repo

SPOLP3 Sosiaalipolitiikan ajankohtaiset kysymykset Niina Viitasalo

SPOLP4 Sivuaineopiskelijoiden kirjallisuus Tiia Vaajala

 SPOLA1 Sosiaalipolitiikan teoria Katja Repo

 SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria luennot, 2 op, Oppiaineen koordinaattori ja luentopäiväkirjat  Ritva Nätkin

 SPOLA1B Sosiaalipolitiikan teoria  Katja Repo

SPOLA2 Sosiaalipolitiikan arvioiminen  Ritva Nätkin

SPOLA2A Hyvinvoinnin politiikat Satu Ojala

SPOLA2B Projekti- ja arviointitutkimuksen käytännöt Satu Ojala

SPOLA3A1 Työn ja hyvinvoinnin tutkimus Satu Ojala

SPOLA3A2 Hallinnan ja kansalaisuuden tutkimus Lina van Aerschot   

SPOLA3A3 Hoivan ja perheen tutkimus   Liina Sointu

SPOLA3A4 Globaali sosiaalinen kehitys Mikko Perkiö

 SPOLA7 Sosiaalipolitiikan täydentävät opinnot sivuaineopiskelijoille  Ritva Nätkin

SPOLA6 Kandidaatin tutkielma  Katja Repo

SPOLS1A Sosiaalipolitiikan teoria Liisa Häikiö

SPOLS1B Sosiaalipolitiikan nykykeskustelu Satu Ojala

SPOLS21 Työn ja hyvinvoinnin tutkimus Satu Ojala

SPOLS22 Hallinnan ja kansalaisuuden tutkimus  Liisa Häikiö

SPOLS23 Hoivan ja perheen tutkimus  Katja Repo

SPOLS3 Harjoittelu, Paula Ristimäki / Katja Repo

SPOLS4 Muut tutkielmaa tukevat opinnot  Pertti Koistinen

SPOLS51 Tutkielma-aiheen valinnan ohjaus  Anttonen, Koistinen ja Nätti

SPOLS52 Tutkielmaseminaari Anttonen, Koistinen ja Nätti

SPOLS53 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot  Jouko Nätti

SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus  Jouko Nätti

SPOLS53B Kvalitatiivinen tutkimus Jouko Nätti

 

 

 

 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSAA2.1 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 6 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSAA2.1 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 6 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SPOLA3 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Global Challenges to the Future of Welfare States 5–6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS52 Tutkielmaseminaari (jatkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Suunnitelmasta tutkimukseen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yksikön yhteiset opetus

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAP1 Sosiaaliantropologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SPOLP3/SPOLA3A3 Nordic Welfare Societies in Transition 3 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SPOLP3/SPOLA3A3 Nordic Welfare Societies in Transition 3 op (Opetuskieli: englanti)
SOSLA2.4 Social Institutions and Changing World 6 op (Opetuskieli: englanti)
SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

SPOLS52 Tutkielmaseminaari (alkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Suunnitelmasta tutkimukseen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yksikön yhteiset opetus

YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/S21/S4 Laman varjossa 6 op
NAISA2A Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SPOLA3 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.4 Social Institutions and Changing World 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPOLA3A1/S21/S4 Laman varjossa 6 op
SPOLS52 Tutkielmaseminaari (alkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS/JO Sosiaalipolitiikan teoria -lukupiiri 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Kertomuksen tutkimus sosiaalitieteissä 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS2.1 Riippuvuus yksilön ja yhteiskunnan ongelmana 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS2.2 Datasessiotyöpaja: laadullisten aineistojen analyysiharjoituksia 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Pitkittäisaineistojen analyysin kurssi   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, sosiaalipolitiikka   Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS/JO Sosiaalipolitiikan teoria -lukupiiri 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta