x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiologia

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

 

HUOM!

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta  !

****************************************************

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT lkv. 2011-2012

 
I Sosiologian perusopinnot   Eriikka Oinonen

II Sosiologian aineopinnot  Matti Hyvärinen

III Sosiologian syventävät opinnot  Harri Melin

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiologia/kaytannot/kokonaismerkinnat.html

 

 

*********************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011 - 2012

HUOM!! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.


I Sosiologian perusopinnot

P4 Sosiologian ja sosiaaliantropologian perusteet Ari Rasimus
P5 Sosiologinen tutkimus Tiina Tiilikka     

P6 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat) Sanna Raudaskoski 


II Sosiologian aineopinnot


SOSLA1.2 Sosiaalitieteiden teoria Tiina Tiilikka
SOSLA2.1 Tieto, tiede ja teknologia Ari Rasimus
SOSLA2.2 Elämänkulku ja yhteiskunnan rakenteet Eriikka Oinonen
SOSLA2.3 Kulttuurintutkimus Matti Hyvärinen
SOSLA2.4 Sosiaaliset instituutiot ja käytännöt Matti Hyvärinen
SOSLA2.5 Valta ja eriarvoisuus Harri Melin


III Sosiologian/ sosiaaliantropologian syventävät opinnot

SOSLS1.1 Sosiologian teoria
Harri Melin
SOSLS1.2 Sosiologian klassikot Harri Melin
S3 Harjoittelu Ari Rasimus

 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSAA2.1 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 6 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP4 Giddens -lukupiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.1/S1/S4 Sosiologian teoriat ja sukupolvet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSLA2.1/S1/S4 Sosiologian teoriat ja sukupolvet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari (Jatkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Suunnitelmasta tutkimukseen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Jatko-opinnot

Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAP1 Sosiaaliantropologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)
SOSLA2.4 Social Institutions and Changing World 6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari (Jatkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari (ALKAVA) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Suunnitelmasta tutkimukseen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JATKO-OP TCuPS Research Seminar   (Opetuskieli: englanti)
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/S21/S4 Laman varjossa 6 op
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2A Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Social Institutions and Changing World 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari (Jatkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari (ALKAVA) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Kertomuksen tutkimus sosiaalitieteissä 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS2.2 Datasessiotyöpaja: laadullisten aineistojen analyysiharjoituksia 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JATKO-OP TCuPS Research Seminar   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta