x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaaliantropologia

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksessa 2011-2012;

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta !

**********************************************************

SOSIAALIANTROPOLOGIA 2011-2012

 

OPINTOKOKONAISUUKSIEN vastuuhenkilöt

I Sosiaaliantropologian perusopinnot, Marko Juntunen 
II Sosiaaliantropologian aineopinnot,
Marko Juntunen
III Sosiaaliantropologian syventävät opinnot, Laura Huttunen

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaaliantropologia/kaytannot/kokonaismerkinnat.html


****************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011-2012

HUOM! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään vain sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

I Sosiaaliantropologian perusopinnot

SOSLP4 Sosiologian ja sosiaaliantropologian perusteet Ari Rasimus

SOSAP5 Sosiaaliantropologinen tutkimus Sandra Nasser El-Dine

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat) Tiia Vaajala


II Sosiaaliantropologian aineopinnot

SOSLA1.2 Sosiaalitieteiden teoria  Laura Huttunen 

SOSAA2.1 Antropologisia näkökulmia yhteiskuntaan  Laura Huttunen 

SOSA2.2 Monikulttuurisuus, etnisyys, rasismi  Anne Haataja (anne.m.haataja @ uta.fi)

SOSAA2.3. Transnationaalit prosessit ja ilmiöt, Marko Juntunen


III Sosiaaliantropologian syventävät opinnot

SOSAS1 Sosiaaliantropologian teoria ja klassikot  Laura Huttunen

SOSAS2 Etnografinen tutkimus Marko Juntunen

SOSAS3 Harjoittelu Marko Juntunen

****************************************

YKY -YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT/ Sosiaalitutkimus

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):Jaana-Piia Mäkiniemi

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Kuusipalo  

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Ari Rasimus

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]

Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijoille perustiedot korkeakouluopiskelusta yleensä ja erityisesti opiskelusta Tampereen yliopistossa, johdattaa oman pääaineen koulutustavoitteisiin ja opintojen suunnitteluun.

Opiskelija laatii ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka yhteydessä varmistetaan muun muassa tutkinnon rakenne ja aineyhdistelmä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on ennen kaikkea opiskelijan oma opintojen suunnittelun apuväline.

Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijat: Orientoivat opinnot 29.8.-31.8.2011 erillisen ohjelman mukaan ks. http://www.uta.fi/jkk/opiskelu/index.html

Viestinnän, median ja teatterin yksikön opiskelijat: orientoivat opinnot 1.9. klo 9-12, ls. B1097, PinniB

 

 

 

Opetus
Luento-opetus 3 tuntia
Orientoivat opinnot
To 1.9.2011 klo 9.15-12, päätalo ls. A1, HUOM! Tiedotusopin ja puheviestinnän opiskelijat: ls. B1097, PinniB
HOPS-päivä
Ma 24.10.2011 klo 12.15-14, päätalo ls. A1, HUOM! Tiedotusopin ja puheviestinnän opiskelijat klo 14-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Orientoivat opinnot II
To 8.9.2011 klo 14-16, juhlasali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi korvaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisten opintojen kurssin "Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä". Kurssi on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Opintojakson tarkoituksena on esitellä Tampereen yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkökulmasta niitä kysymyksiä ja vastauksia, joita eri tieteenaloilla viriää. Kurssin tavoitteena on virittää yksikön uudet opiskelijat tarkastelemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia niihin. Kurssi tarjoaa yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen alkeet: se johdattaa opiskelijat tiiviissä muodossa yhteiskuntatieteen tapaan jäsentää nykymaailmaa ja esittelee käsitteitä, joilla eri tieteenalat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun. Kurssin käytyään opiskelijalla on tuntuma siihen, miten yhteiskuntatieteissä tarkastellaan ja käsitteellistetään ajankohtaisia kysymyksiä.

Luentojen tavoitteena on siis kuvata ja valaista sitä, millä tavalla yhteiskuntatiede käsitteellistää ilmastonmuutosta juuri omilla ajatusvälineillään, asettaa sitä koskevia kysymyksiä ja tuottaa näihin vastauksena jonkinlaista tietoa yhteiskunnan tilasta, toiminnasta ja muutoksesta. Samalla mietitään sitä, millainen panos yhteiskuntatieteellä ilmiötä koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa on tai voisi olla.

Suoritustapa: Opiskelijat suorittavat kurssin omissa oppiaineissaain eri tavoin, esimerkiksi ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä. Ks. kunkin oppiaineen opintosuunnitelma kohdasta YKYY1.

Aikataulu:

 

5.9. Johdanto ja orientaatioita

Professori Risto Kunelius (klo 14.15-17.00)

 

12.9. Ilmastomyönteisen toiminnan sosiaalipsykologiset esteet ja mahdollisuudet

Tutkija Jaana-Piia Mäkiniemi, sosiaalipsykologia (klo 14.15-15.30.)

12.9. Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka

Tutkija Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

19.9. Kohti pirstoutuvaa vai yhtenäistä globaalia ilmastonmuutoksen hallintaa?

Yliassistentti Eero Palmujoki, kansainvälinen politiikka (klo 14.15-15.30)

19.9.Jäitä poltellessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Tutkija Teemu Palosaari, rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (klo 15.45-17.00)

 

26.9.  Aasian talous

Lehtori Jukka Lahtinen, johtamistieteet (klo 14.15-15.30)

26.9. Ilmasto- ja ympäristökysymykset sosiaalityön kysymyksinä

Satu Ranta-Tyrkkö (klo 15.45-17.00)

 

3.10.  Ilmastonmuutos, energiapolitiikka ja kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet

Professori Ilkka Ruostetsaari, valtio-oppi (klo 14.15-15.30)

3.10. Hyvää ja kaunista?  Ilmastopuhe yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnissa.

Tutkijatohtori Matias Laine, Yrityksen laskentatoimi (klo 15.45-17.00)

 

 

10.10 Ilmastonmuutos ja journalismi

Professori Risto Kunelius, tiedotusoppi (klo 14.15-15.30)

10.10. Ilmastopolitiikka ja biosfääripolitiikka

Professori Yrjö Haila, ympäristöpolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

17.10 Loppukeskustelu

Suoritustapa: ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä.

Kurssilla on käytössä Moodle-alusta, joka löytyy täältä: https://learning.uta.fi/course/view.php?id=4880

                      ***

Kurssin suoritus Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen oppiaineissa:

Kurssi suoritetaan luennoilla, luentoihin pohjaavilla ryhmäkeskusteluilla, sekä keskustelun pohjalta laaditulla raportilla.

Ryhmäraportit palautetaan ensimmäisellä kerralla annetun ohjeen mukaan Moodleen. Palautus tapahtuu jokaista luentokertaa seuraavaan sunnuntaihin mennessä.

Tarkemmat ohjeet koskien suorittamista, aikatauluja sekä tehtävien palautusta annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Suoritusten vastaanotto: Jaana-Piia Mäkiniemi

**********************

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tarja Vierula

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Outi Välimaa

Tiedotusopin, kv. politiikan ja valtio-opin suoritusten vastaanottajat ilmoitetaan myöhemmin.


 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Liisa Häikiö , Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 23 tuntia
Luennot
Ma 5.9.2011 - 17.10.2011 viikoittain klo 14-17, ls. A1, päätalo, Johdantoluento 2t, teemaluennot 20 t ja oppimispalaute 1 t. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Seuraavien oppiaineiden opiskelijoiden opintoihin: etnomusikologia, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tiedotusopin pääaineopiskelijoiden opintoihin.

 

 YKYY5 Tiedonhankinnan perusteet  -opintojakso

http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet.html

 Tampereen yliopiston kirjasto

Kalevantie 5 (Linna), PL 617, 33014 Tampere

 

Kurssin vastuuhenkilö, informaatikko: ASPLUND, Janika, puh 050-523 9644

 

 Opetus syyslukukaudella

 

I periodi 01.09.-21.10.2011

 

Tiedonhankinnan perusteet 2 op

Aloitusluento to 15.9. klo 8.30-10

Harjoitukset 19.9.-14.10.2011

 

Kurssin voi myös suorittaa sähköisellä Osaamistestillä (2 yrityskertaa) ks. tarkemminhttp://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet/osaamistesti.html

Opetus
15.9.2011 – 21.10.2011
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Muut opinnot [I Periodi]

ma 5.9. klo 10.00-14.30

HUOM! tilaisuus alkaa tasan klo 10.00!

OHJELMA:

Eettiset periaatteet opinnoissa (Mari Korpela)

HOPS-työskentely (Sanna Raudaskoski)

Opiskelun toteuttamisen "perustyökaluista" (Paula Ristimäki)

Opintojen suoritustavat (Mari Korpela)

Seminaarityöskentely (Katja Repo)

Kansainvälisyys opinnoissa (Paula Ristimäki)

University Students´ Responsibilities (Aurélie Mary)

Kysymykset ja palaute (Paula Ristimäki)

Mari Korpela, Katja Repo, Paula Ristimäki (koordinaattori), Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Aurélie Mary, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Oppimisen ja opiskelun taidot
Ma 5.9.2011 klo 10-16, Pinni B ls B3116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

HUOM! HUOM!     

Tilaisuuden AIKA MUUTTUNUT tuntia myöhemmäksi = klo 14-17 (syy: yliopiston avajaiset klo 12 - n.14)

******************************************** 

Tervetulotilaisuus sosiaalitutkimuksen laitoksen uusille opiskelijoille

Ohjelman rakenne: Tilaisuudessa on ensin yhteinen osuus (oppiaineiden edustajien puheenvuorot ja henkilökunnan esittely) ja sen jälkeen jakaannutaan oppiaineittain eri tiloihin.

Aika: to 1.9.2011 klo 14-17 (14-16 yhteinen osuus, 16-17 oppiaineittainen osuus)

Paikka:Väinö Linna -sali klo 14-16,oppiaineittain eri tilat/Linna klo 16 - 17.

Seuraavat tilat on varattu oppiaineiden käyttöön, yhteisen tilaisuuden päätyttyä :

 • sosiaalipolitiikka - Linna 4026
 • sosiologia ja sos.antropologia - Linna 5014
 • sos.psykologia -    Linna 5016
 • naistutkimus -      Virta 234

 

Opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Pääaineopiskelijoille seminaari ja sivuaineopiskelijoille kirjallisuuskuulustelu.  

Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin tenttimällä. Sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat tenttiin sähköisen tenttipalvelun kautta, kohdasta "Sosiaalitieteiden yhteiset opinnot". Tentittävät kirjat löytyvät tutkinto-ohjelmasta.

Pääaineopiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu Nettiopsun kautta 6.9.2011 mennessä. Ensimmäinen kokoontuminen on kaikille yhteinen. Aika: 8.9.2011 klo 10-12. Paikka: PinniB luentosali 3116.

Kaikille yhteisten luentojen ajat ja paikat:

SYKSY 2011

8.9.2011 klo 10-12 PinniB 3116

29.9.2011 klo 10-12 PinniB 3116

3.11.2011 klo 10-12 PinniA Paavo Koli sali

10.11.2011 klo 10-11 PinniA Paavo Koli sali

1.12.2011 klo 10-12 PinniB 3116

KEVÄT 2012

9.2.2012 klo10-12 PinniB 1096

14.3.2012 klo 10-12  PinniB 3116: Info uudesta tutkinto-ohjelmasta

26.4.2012 klo 10-12 Linna K103

Muina aikoina torstaisin klo 10-12 pienryhmissä tai itsenäistä työskentelyä.

******************************************

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tiilikka (koordinaattori), Vastaava opettaja
Jukka Syväterä, Vastaava opettaja
Katja Repo, Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Liisa Häikiö, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2011 – 26.4.2012
Seminaari 36 tuntia
KEVÄT 2012/Ryhmä 1/REPO
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 4026
Opetus alkaa kaikkien yhteisellä kokoontumisella 8.9. Pinni B 3116 ja jatkuu ryhmissä 15.9.
KEVÄT 2012/Ryhmä 2/ Häikiö
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 6018
KEVÄT 2012/Ryhmä 3/ Tiilikka
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 6019
KEVÄT 2012/Ryhmä 4/ Raudaskoski
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5016
KEVÄT 2012/Ryhmä 5/ Syväterä
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 10-12, Virta 234
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

SOSIAALIPOLITIIKAN PERUSKURSSI

Koordinaattori: Ritva Nätkin

Opintosuoritus: Suoritetaan luentopäiväkirjalla

Ohjelma:

13.9.2011 Ritva Nätkin: Johdantoluento

20.9.2011 Jouko Nätti: Työ, työttömyys ja sosiaalipolitiikka

27.9.2011  Anneli Anttonen: Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli ja Suomi

4.10.2011 Katri K. Sieberg: The American Welfare State  (luento englanniksi)

11.10.2011 Mikko Perkiö: Globaali sosiaalinen kehitys 

25.10.2011 Anneli Anttonen: Sosiaalipolitiikan suunnanmuutos

1.11.2011 Pertti Koistinen: Työn, hoivan ja hyvinvoinnin muuttuvat suhteet

8.11.2011 Ritva Nätkin: Päihteet ja sosiaaliset ongelmat

15.11.2011 Jouko Nätti: Sosiaalipolitiikka ja työelämän muutos

22.11.2011 Paneeli

 

Ritva Nätkin (koordinaattori), Opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 13.9.2011 - 22.11.2011 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi (20 t) sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, historiasta, kysymyksenasetteluista ja lähtökohdista. Luennot edellyttävät läsnäoloa.

 

Eero Suoninen, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ke 7.9.2011 - 26.10.2011 viikoittain klo 9.15-11.45, Väinö Linna -sali, ei viikolla 42. Viimeisellä kerralla (26.10) vain klo 10.15 - 11.45, jolloin tenttitilaisuus.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

20 t luentokurssi oppialan historiallisesta kehityksestä, käsitteistä, teorioista ja nykysuuntauksista.

Luennot edellyttävät läsnäoloa.

Harri Melin, Vastaava opettaja
Opetus
29.9.2011 – 1.12.2011
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot (24 t)
To 29.9.2011 - 1.12.2011 viikoittain klo 14-17
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät

Pääaineopiskelijoille luento- ja harjoituskurssi sosiaalitieteen laadullisista tutkimusmenetelmistä.

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin ja keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Kurssi sisältyy sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja sosiaalipolitiikan pakollisiin aineopintoihin.

Työmuodot: Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, harjoituksista ja ryhmätöistä kurssin tarjoamin välinein. 

Suoritustapa: luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, essee.

Luennot tiistaisin klo 12-15.

Harjoitusryhmät (3 ryhmää) perjantaisin klo 10-16.

Ajat ja paikat:

Luennot tiistaisin ajalla 13.9.-15.11. (ei viikolla 42) klo 12-15, Pinni B 3116.

Harjoitusryhmät ovat ajalla 16.9. - 11.11.2011. Niiden käyttöön on varattu perjantaisin klo 10-16 Linna 5014 (paitsi 11.11.2011 Linna 6017!).

HUOM! EI harjoituksia pe 23.9 (korvaavat harjoitukset ti 20.9. klo 15-17.

 

 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen (vastaava opettaja), Vastaava opettaja
Liisa Häikiö, Laura Huttunen, Matti Hyvärinen, Tiina Mälkiä, Valtteri Vähäsavo, Elina Mikola, Opettaja
Opetus
13.9.2011 – 15.11.2011
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 13.9.2011 - 15.11.2011 viikoittain klo 12.15-15.00, Pinni B 3116, ei viikolla 42
Poikkeukset:
Harjoitukset 20 tuntia
Ryhmät 1-3 perjantaisin klo 10-16. Harjoitusryhmien käyttöön varattu Linna 5014 , paitsi 11.11. tila: Linna 6017. POIKKEUS: viikon 38 HARJOITUKSET pidetään jo ti 20.9.2011 klo 15-17, Pinni A3111
Pienryhmäopetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Pääaineopiskelijoille pakollinen kandidaatin tutkinnon tutkielmaseminaari.

HUOM! Seminaarin ohessa opiskelijoiden tulee suorittaa KKSU34Y Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteilijöille (3 op). Muista ilmoittautua kurssille heti lukukauden alussa.

KANDISEMINAARIIN ILMOITTAUDUTAAN NETTIOPSUSSA 6.9. MENNESSÄ!

Kandidaatin tutkielmavaiheessa on suositeltavaa, että kaikki tiedekunnan yhteiset opinnot ovat suoritettuina

Seminaari alkaa kaikille yhteisellä tapaamisella torstaina 8.9.2011 klo 12-14, paikka: Väinö Linna -sali.

Ensimmäiseen tapaamiseen osallistuminen on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ kaikille seminaariin osallistuville, koska tilaisuudessa esitellään kurssin sisältö sekä annetaan ohjeet varsinaisen ideapaperin kirjoittamista varten. Ryhmiin jakautuminen tapahtuu ideapapereiden perusteella.

Opiskelijat tuovat kuitenkin jo ensimmäiseen tapaamiseen alustavan ideapaperin kandidaatin tutkielman aiheesta. Aluastava ideapaperi on lyhyt, muutaman sanan luonnehdinta siitä, mitä yhteiskunnallista ilmiötä opiskelija haluaa tutkia sekä miten ja millä menetelmillä hän haluaa  tutkimuksensa toteuttaa.  

Opiskeljat palauttavat varsinaisen ideapaperin 13.9. mennessä ja ryhmäjaosta tiedotetaan viikon 37 lopulla. Ryhmät aloittavat kokoontumiset viikolla 38. 

**********************************************

KEVÄTLUKUKAUSI 2012/4. periodi

Ryhmät/paikat:

ma klo 10-12:

Raudaskoski Linna 4026

Tiilikka Linna 5015

To klo 10-12:

Mälkiä Linna 5038-39

Nätkin Linna 5101 (pol.tutk.tila)

To klo 12-14:

Juntunen Linna 4026

Häikiö Linna 5015

Henriksson Linna 6018

Repo Virta 234

 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2011

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Häikiö , Vastaava opettaja
Marko Juntunen, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Tiina Mälkiä, Vastaava opettaja
Lea Henriksson, Vastaava opettaja
Tiina Tiilikka, Vastaava opettaja
Katja Repo (koordinaattori), Opettaja
Sanna Raudaskoski, Opettaja
Opetus
8.9.2011 – 18.5.2012
Seminaari 48 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Kinship has been a central concept in anthropology from its very onset, one of the few which anthropology managed to make its own. Radical shift in kinship studies came in 1970s and 1980s. The traditional approach has been challenged as too static, too fixed, too algebraic. The analytical feasibility of the very category of kinship has been undermined. The aim of this course is to shed light on these new critical developments. We will look at the demise of kinship studies brought about by the argument on their essentially Western ideas of biological reproduction, and their subsequent revitalization. This would include introduction of the Schneider?s critique and the feminist anthropologists? works on kinship, gender and power; motherhood and fatherhood; concept of relatedness; studies on the new reproductive technologies; gay and lesbian kinship; new family forms emerging in a consequence of divorces, separation, domestic and transnational adoptions; the migration-induced transnational families and cross-border marriages. We will discuss how recent theoretical and empirical works reformulated kinship, putting stress on process, flexibility negotiation, human agency, local meanings and symbols. How they countered the notions of ?naturalness? of marriage, sex, procreation and parenthood; kinship obligations and duty. After the course students are expected to identify central trends in the contemporary studies of kinship, and in a critical manner look at the folk assumptions on a family present in a public Euro-American discourse. 

The course consists of reading materials, discussions, lectures and the final essay.

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anna Matyska, Teacher responsible
Teaching
19-Sep-2011 – 17-Oct-2011
Seminar
Contemporary...
Mon 19-Sep-2011 - 17-Oct-2011 weekly at 13-15, Linna 5015
Contemp..
Fri 23-Sep-2011 - 14-Oct-2011 weekly at 13-15, Linna 5015
Periods: I
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [I Periodi]


Etnografinen tutkimus -kurssi

Kurssille osallistuminen: etusija sosiaalitutkimuksen laitoksen pääaineopiskelijoilla.

Antropologian pääaineopiskelijoilta edellytetään kurssin suorittamista. Ne, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kurssin 5 opintopisteen laajuisena aineopinnoissa, voivat sopia opettajan kanssa erikseen siitä, miten saavat täydennettyä suorituksen 12 opintopisteen laajuiseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Juntunen, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2011 – 14.12.2011
Seminaari
Etnografinen tutkimus
Ke 14.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 10-12, Virta 234
KEVÄT 2012
Ke 14.3.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12, Virta 234
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen ja sosiaaliantropologian yhteinen Orientoiva pro gradu -seminaari

Syyslukukausi 2011

Tavoitteet: Tutkimuksen teon perusprosessien ja välineiden hallinta, oman tutkimusintressin selkiytyminen, alustava pro gradu -tutkielman suunnitelma ja tutustuminen kolmeen pro gradu -tutkielmaan oman tutkielman intressialueelta.

Opettajat: Lea Henriksson (sosiologia ja sosiaaliantropologia), Anja Riitta Lahikainen (sosiaalipsykologia), Jouko Nätti  (sosiaalipolitiikka), Päivi Korvajärvi (naistutkimus).

Aika: torstaisin klo  9-11 (9-12)

Paikka: Päätalo ls A 3 ajalla 8.9.-13.10.

Ohjelma:

8.9. klo 9-11 Johdantoa: gradu osana tutkintokokonaisuutta

15.9. klo 9-11 Tutkimuksen suunnittelu (Päivi Korvajärvi, Jouko Nätti)

22.9. klo 9-12 Gradun teko prosessina - vastavalmistuneet kertovat

29.9. klo 9-12 Sosialitieteiden tutkimusprojektit esittäytyvät  (Lea Henriksson)

6.10. klo 9-11 Tutkimusetiikka (Lea Henriksson)

13.10. klo 9-12 Gradu tulee - oletko valmis (Anjariitta Lahikainen)  


TIEDONHAUN JA LÄHTEIDEN HALLINNAN syventävä koulutus (3 tuntia/opiskelija)
Ajat ja paikat
ke 12.10. klo 13-16  opetusluokka 3022 (pääkirjasto, 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
pe 14.10. klo 12-15 opetusluokka 3022 (pääkirjasto, 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
to 27.10. klo 12-15  opetusluokka 3021 (pääkirjasto 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
pe 28.10. klo 12-15  opetusluokka 3021 (pääkirjasto 3. krs, käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)

SEMINAARIOSUUDET

Pro gradu -seminaarityöskentely orientoivan pro gradu -tutkielmaseminaarin jälkeen tapahtuu  erikseen oppiaineiden tutkielmaseminaareissa; sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa, sosiaaliantropologiassa, sosiaalipolitiikassa ja naistutkimuksessa.

Sosiologia ja sosiaaliantropologia jatkavat 2. periodilla.

Sosiaalipolitiikka: Ideapapereiden laadinta 30.9.2011 mennessä, esittely ja käsittely sosiaalipolitiikan ryhmässä sekä jakautuminen kahteen pienryhmään, vetäjinä Jouko Nätti ja Anneli Anttonen. Periodilla 2 kirjallisuuskatsausten teko graduryhmissä.

Naistutkimus: Ensimmäinen tapaaminen 15.9 klo 13 Linna ryhmätyöhuone 6042.

Sosiaalipsykologia:

Periodimainen - seminaaripäivät 1. periodilla ja 2. periodilla: 

1. Tutkimussuunnitelma-seminaari (Anja Riitta Lahikainen) maanantaina 24.10. klo 10.15 -17, Paikka (Linna, 5.krs.): klo 10-12, Linna 5038-39  ja klo 12-17, Linna 5015.

2. Seminaariosuudet Irmeli Järventien tai Tiina Mälkiän  johdolla 25.10.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari

Sosiaalipolitiikan, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen yhteinen orientoiva graduseminaari

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lea Henriksson (sosiologia), Vastaava opettaja
Anja Riitta Lahikainen (sosiaalipsykologia), Vastaava opettaja
Päivi Korvajärvi (naistutkimus), Vastaava opettaja
Anneli Anttonen ja Jouko Nätti (sosiaalipolitiikka), Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2011 – 16.12.2011
Seminaari
Orientoiva tutkielmaseminaari
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Pro gradu -työn tekemistä tukeva seminaari.

 


 

 

 

Laura Huttunen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 15.5.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 10.1.2012 - 15.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5016
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Jatko-opinnot [I Periodi]

The seminar can also be held in English. The seminar is open for post graduate students whose field is Social Anthropology. 

Place and time: on Fridays at 10-12 beginnning on January 13th, Linna 5015.

 

Laura Huttunen, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Seminaari
Pe 13.1.2012 - 18.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

*Työ, hyvinvointi ja sukupuoli - tutkijaseminaari*

on tarkoitettu sekä sosiaalitieteiden jatko-opiskelijoille että tutkijoille. Seminaarin ohjelma sovitaan lukukauden alussa. Kevään 2012 ensimmäinen istunto on to  19.01.2012 klo 14.15-16 (Linna 5016).   Aiheena on kevään aikataulun teko. Istuntoon mahtuu hyvin myös 1-2 paperia. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Jouko Nättiin tai Anneli Anttoseen.

Kevään 2012 aikataulusta sovitaan 19.01.2012 tapaamisessa.

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Opetus
22.9.2011 – 10.5.2012
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari

Seminaarissa käsitellään tiedon, tieteen ja teknologian  yhteiskunnallista ja kulttuurista muotoutumista, muun muassa tieteellisiä ja teknisiä työn ja arjen käytäntöjä sekä toimijuutta. Teknotieteellisiä käytäntöjä tarkastellaan mm. ympäristön, luonnon, sukupuolen ja vallan näkökulmista.

Seminaari kokoontuu lukukausittain kaksi kertaa, ja siellä käsitellään osanottajien meneillään olevia tutkimuksia. Seminaari soveltuu tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja pro gradu -tutkielmaa aihepiiristä tekeville opiskelijoille. Opiskelijat ja jatko-opiskelijat voivat suorittaa seminaarin yhteydessä myös aihepiiriin liittyvää omaa opinnäytettään tukevaa kirjallisuutta opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Seminaari on monitieteinen, ja sitä järjestävät useat laitokset ja oppiaineet ja tutkimusyksiköt yhteistyönä; informaatiotutkimus, naistutkimus, sosiologia, TASTI ja yhdyskuntatieteiden laitos yhteistyössä SYKEn kanssa.

Seminaari on avoin Tampereen yliopistossa opiskeleville. Seminaarissa kuullaan esitelmiä myös muista yliopistoista.

Opintopisteitä seminaarista voi saada 2-7 seuraavasti:

2 opintopistettä saa osallistumalla aktiivisesti lukuvuoden seminaareihin  - lukemalla esitelmäpaperit ja osallistumalla keskusteluun - ja  kirjoittamalla lyhyen oppimispäiväkirjan.

3 - 5 opintopistettä saa osallistumalla aktiivisesti seminaariin ja  esittämällä siellä paperin omasta tutkimuksestaan.   

Lisäopintopisteitä saa, jos edellisten lisäksi lukee  seminaarikirjallisuutta opettajan kanssa sovitulla tavalla ja esittää  lukeneisuutensa esim. päiväkirjassa tai esitelmässä.

Seminaarista kiinnostuneita sosiaalitieteiden opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Riikka Homaseen (e-mail: riikka.homanen@uta.fi).

                      ***

KEVÄÄN 2012 seminaaripäivät ovat pe 3.2.2012 (Pinni B 3076)  ja 4.5.2012 (Linna 5014).

Tieto, tiede, teknologia -seminaari 3.2.2012 klo 10-16

Paikka: Pinni B 3076

OHJELMA

10.15 - 11.15 (Muutos/27.1.12):
Susanna Nykyri (Åbo Akademi): Bibliometriikan tutkimus Suomessa 2000-luvulla

11.15 - 12.15 Arho Suominen (Turun yliopisto): Bibliometrisen teknologiaennakoinnin haasteista

12.15 - 13.15 Lounas

13.15 - 14.00 Reetta Muhonen & Hanna-Mari Puuska (Tampereen yliopisto): Näkökulmia tieteellisen julkaisemisen kehitykseen Suomessa

14.00 - 14.45 Tuisku Pelkonen (Tampereen tekninen yliopisto): Uusiutuvien energiamuotojen bibliometrinen ennakointi


14.45 - 15.00 Kahvi


15.00 - 16.00 Virve Peteri (Tampereen yliopisto): Avokonttorista kohtaamistilaan. Tulevaisuuden toimistoympäristöt ja toimistotyöntekijät muotoilun kohteina.

 

Tieto, tiede, teknologia -seminaari 4.5.2012

klo 10.00 -12.00

Paikka: Linna K108

OHJELMA

Elina Late: Julkaisukäytännöt valtion tutkimuslaitoksissa

Kristina Rolin: Normative approaches to values in science

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Riikka Homanen, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Poikkitieteellinen seminaari on tarkoitettu vertailevasta tutkimuksesta kiinnostuneille ja vertailevaa tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille.

Seminaarin työkieli on suomi sekä englanti.

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]uta.fi
Matti Alestalo, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2011 – 16.5.2012
Seminaari 24 tuntia
Seminaari
Ke 14.9.2011 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
KEVÄT 2012
Ke 11.1.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

YTI-luennot, syksy 2011

Aika: joka toinen tiistai klo 16.15-17.45 alkaen tiistaina 20.9.2011
Paikka: Päätalo, ls. A1, Kalevantie 4, 2. krs (paitsi 4.10.2011, Päätalo, ls. A4, 2. krs)


*****************************************

Luentojen teema:

YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS


20.09.
Terveydenhuollon muutos ja hyvinvointivaltion teoriat
Professori Juhani Lehto, YTI, tutkijakollegium

4.10.
Rituaalit liikkuvassa maailmassa
Dosentti Johanna Sumiala, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma (HUOM! Paikka: Päätalo, ls. A4)

1.11.
Liike, rajat, tieto
Professori Mikko Lehtonen, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma

15.11.
Perheväkivaltatutkimuksen haasteet
Professori Eija Paavilainen, YTI, tutkijakollegium

29.11.
Varhaiskasvatus kansainvälisessä vertailussa
Professori Eeva Hujala, YTI, tutkijakollegium

13.12.
Lastenkirjallisuus monikulttuurisessa Suomessa
YTT Anna Rastas, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma

********************

Korvaavuus/sos.tieteet:

Yhteiskuntatutkimuksen instituutin YTI-yleisöluennot, syksy 2011 ja kevät 2012
KORVAAVAT sosiaalitieteissä seuraavasti:

Sosiologia:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiologia SOSLS4.3
Sospol:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiaalipolitiikka SPOLS4
Sospsykol:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiaalipsykologia (korvavuudesta sovittava erikseen prof. Irmeli Järventien kanssa) .

Opintosuoritus:
6 luennolle osallistuminen ja siitä tehty luentopäiväkirja vastaavat 2 opintopistettä.
LUENTOPÄIVÄKIRJA palautaan Lea Henrikssonille (sosiologia, sosiaalipolitiikka).
Sosiaalipsykologiassa suoritustapa sovitaan erikseen  prof. Irmeli Järventien kanssa.

**********************************************

Mikä YTI on?  Yhteiskuntatutkimuksen instituutti (YTI) edistää Tampereen yliopistossa tehtävää korkeatasoista tutkimusta ja tieteenalojen välistä vuorovaikutusta sekä järjestää ja koordinoi tohtorikoulutusta.

Kenelle YTI-luennot on tarkoitettu?  Kyseessä on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä. Jatko-opiskelijat voivat lisäksi saada läsnäolosta vähintään 6 luennolla tiedekuntarajat ylittäviin jatko-opintoihin kuuluvia opintosuorituksia 2 opintopistettä, tämän kuitenkin enintään 3 kertaa eli yhteensä 6 opintopistettä. 6 osallistumiskertaa / 2 opintopistettä voi koota kahtena peräkkäisenä lukukautena.

Opetus
20.9.2011 – 13.12.2011
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Opiskelija paikantaa kurssin avulla itsensä osaksi tieteellisen ajattelun ja yliopistoinstituution historiallisia suhteita, kehityskulkuja ja nykyisiä käytäntöjä. Opiskelija omaksuu myös välineitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkintaan, selittämiseen ja ymmärtämiseen tutkimuksellisin keinoin. Tavoitteena on, että kurssi innostaa opiskelijaa näkemään itsensä yliopistoinstituution ja tutkimuksellisten käytäntöjen aktiivisena toimijana ja tarjoaa näkökulmia siihen, mikä on yliopiston ja yhteiskuntatieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa.

 

Sisältö

- yliopisto tieteiden historiassa
- yliopiston ideat ja ulottuvuudet
- yliopisto akateemisen opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen käytäntönä
- yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja asema yhteiskunnassa
- tutkimuksen etiikka ja tavoitteet

 

Opintojakson suoritusten vastaanottajat ja suoritusohjeet:

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ma 12.12.2011 mennessä paperiversiona Ritva Nätkinin työhuoneen (Linna 6078) oven vieressä olevaan lokeroon.

Suoritusohjeet sosiaalityön opiskelijoille

Sosiaalityössä kurssi suoritetaan luentopäiväkirjalla. Opintosuorituksena se ei ole luentojen referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää kurssin sisältöjä itse valitsemiensa kysymysten janäkökulmien kautta pohdiskellen. Mieti, mikä on oleellista ja merkittävää kurssillakäsiteltävissä asioissa sinun näkökulmastasi ja kirjoita siitä. Oppimispäiväkirjan tavoite on harjaannuttaa tieteellistä ajattelua ja kehittää opiskelijan taitoja kirjoittaa oppimastaan.Päiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä minulle uusiakysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä kurssi herätti pohtimaan? Mitä opin kurssilla kokonaisuudessaan? Mitkä kurssilla käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön ja yleisesti yhteiskuntatieteiden kannalta ja miksi? Tärkeää on, että kertoo ajatuksiaan ja perustelee ne.

 Päiväkirjaan voi sisällyttää monenlaisia tietoja: yleistietoa, tietoa luennolla kuullusta, luetusta, omista kokemuksista ja havainnoista. Muista kuitenkin merkitä lähteet, jos otat aineksia muiden teksteistä tai ajatuksista. Luentosisältöjen lisäksi päiväkirja tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ajatusmalleja. Luentopäiväkirjaa pidetään ensimmäisestä luennosta lähtien kirjoittamalla kurssin sisällöllisistä aineksista sekä suhteuttamalla niitä omiin havaintoihin. Asiat tulee esittää selkeästi jäsenneltynä ja hyvää asiatyyliä käyttäen. Oleellisen tärkeää on perustella näkemyksensä ja viitata selkeästi luennolla esitettyyn. Jos käytät muita lähteitä, viittaa myös niihin selkeästi.

 Palautettavan luentopäiväkirjan pituus on 8-10 liuskaa (1,5 riviväli, 12 fontti). Päiväkirjat arvostellaan arvosanalla 1-5. Hyvä arvosana (3) edellyttää, että opiskelija on sisäistänyt luentojen pääsisällöt ja kykenee niiden pohjalta laatimaan jäsennellyn kirjoituksen sekä luomaan oman, analyyttisen otteen käsittelemiinsä asioihin.

Palautus keskiviikkoon 14.12.2010 mennessä paperiversiona Rosi Enroosin huoneen (LINNA 6093) vieressä olevaan lokeroon. Myöhässä tulleita töitä ei arvostella. Älä lähetä työtäsi sähköpostilla vaan tarvittaessa postitse osoitteeseen:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Sosiaalityön oppiaine/ Rosi Enroos,33014 Tampereen yliopisto.

Mahdolliset kysymykset ja muut yhteydenotot: Rosi.Enroos@uta.fi

Suoritusohjeet tiedotusopin opiskelijoille, ks.

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/YKYY2oppimispaivakirja.html

Porin yksikön ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ke 14.12.2011 mennessä paperiversiona Satu Kalliolan ovilokerikkoon

Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Mikko Lahtinen

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]utafi
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2011 - 28.11.2011 viikoittain klo 14-17, päätalo ls. A1, Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa yleiskuvan
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettävistä
empiirisen tutkimuksen menetelmistä ja tutkimusprosessista eri vaiheineen. Opiskelija tutustuu tutkimisen tekemisen perusteisiin ja oppii ymmärtämään tutkimusongelman merkityksen tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen valinnalle.
Opiskelija oppii, miten erilaisilla menetelmällisillä
lähestymistavoilla voidaan tarkastella samaa tutkimuskohdetta ja miten eri lähestymistavat tuottavat tutkimuskohteesta erilaista tietoa.

 

 

Luentosarjan ohjelma

28.10. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen perusjäsennykset ja käsitteet (3 t)

4.11. Helena Laaksonen & Ari Rasimus: Kohteesta aineistoksi - erilaiset aineistotyypit (3 t)

11.11. Sami Borg: Numerotiedon lukutaito (3 t)

18.11. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen prosessi (3 t)

25.11. Kalevi Korpela: Kokeellinen tutkimus (3 t)

2.12. Marika Enwald: Empiirisen tutkimuksen eettiset kysymykset (3 t)

9.12. Ari Rasimus: Yhteenveto: Yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja käyttö (3 t)

16.12. Tentti: 3 esseekysymystä, joista kahteen vastataan (2 t)

Uusintatentti pe 13.1.2012 klo 10-12, päätalo ls. A1

 

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ari Rasimus

Suoritusohje tiedotusopin opiskelijoille:

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/essee_ohjeet/TIEDAT1B_lkv11-12.html

Valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ilkka Ruostetsaari

Kansainvälisen politiikan opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Eero Palmujoki

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Satu Ylinen

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tero Mamia

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Opetus
28.10.2011 – 16.12.2011
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot
Pe 28.10.2011 - 9.12.2011 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A1, tentti 16.12.2011 klo 10-12, päätalo ls. D10a. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Poikkeukset:
25.11.2011 klo 9 –12 , päätalo ls. D10a, huom. paikka!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opetus järjestetään kandidaatintutkielma -seminaarin yhteydessä

Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [II Periodi]

Uusintakuulustelu/Sosiologian ja sos.antropologian peruskurssin keskiviikkona 18.1.2012 klo 14-16, paikka: Linna 5014.

Luentokurssi 20 t sosiaaliantropologian historiallisesta kehityksestä, käsitteistä, kysymyksenasetteluista, teorioista ja nykysuuntauksista.

Luennot pidetään ajalla 25.10. - 7.12.2011 tiistaisin klo 12-14 ja keskiviikkoisin klo 10-12.

Paikka: Päätalo ls A1

Luennot edellyttävät läsnäoloa.

 

Laura Huttunen, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2011 – 7.12.2011
Luento-opetus 20 tuntia
SOSA peruskurssi
Ti 25.10.2011 - 6.12.2011 viikoittain klo 12-14, Päätalo ls A1, HUOM! luennot pidetään ajalla 25.10. - 7.12.2011 TIISTAISIN klo 12-14 ja KESKIVIIKKOISIN klo 10-12.
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

NAISP1.1. Naistutkimuksen peruskurssi 2 op

Luentosarjalla käsitellään useiden aihepiirien kautta kysymystä siitä, mitä naistutkimus, sukupuolen tutkimus ja feministinen tutkimus ovat. Luennoilla pohditaan, miten moninaisin tavoin sukupuoli jäsentää yhteiskuntaa ja kulttuuria. Tarkastelun kohteeksi otetaan myös sukupuolen kietoutuminen muihin hierarkkisoiviin eroihin, kuten seksuaalisuuteen, luokkaan, ikään, "rotuun" ja etnisyyteen. Luentosarjan kuluessa tutustutaan naistutkimuksen peruskäsitteistöön, erilaisiin lähestymistapoihin ja keskeisiin nykysuuntauksiin. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Luennot suoritetaan luentopäiväkirjalla, josta annetaan tarkemmat ohjeet luennoilla.

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

NAISP1.2 Naistutkimuksen perusteet suoritetaan saman lukukauden aikana kuin peruskurssi.

********************
Kurssin ohjelma:

25.10. Päivi Korvajärvi: Sukupuoli, tasa-arvo ja erot


  1.11. Päivi Korvajärvi: Feministisen tutkimuksen aaltoilut


 8. 11.  Jaana Kuusipalo: Feministinen poliittinen ajattelu


15.11.  Arto Jokinen: Miestutkimus, miehet ja tasa-arvo

22.11.  Tuula Juvonen: Lesbofeminismistä queer-tutkimukseen 

29.11.    Seija-Leena Nevala-Nurmi: Sukupuoli ja historia   

7.12. Tuula Juvonen: Sukupuolen biologia (Huom! 7.12. on keskiviikko)

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luentokursseille ei tarvita ilmoittautumista.

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2011 – 7.12.2011
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 25.10.2011 - 29.11.2011 viikoittain klo 14-17, Väinö Linna -sali, Huom! Viimeinen luento KESKIVIIKKONA 07.12.2011 (paikka Väinö Linna -sali)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Anthropology of Eastern Europe

Tuesdays 14.15-15.45 & Fridays 13.15- 14.45 (25.10-29.11)

Place: Linna 5015

 

Course abstract:

The course will look at the social and cultural complexities of the Eastern Europe in the context of its socialist past and post-socialist preset. It will introduce the Easter Europe from the anthropological perspective, privileging the perspective of ?ordinary people? and everyday lives.  It will show how anthropology may help to account for the fall of the socialist system and the transformations the fall ensued. The course will shed light on the construction of the Eastern-Western Europe boundary in the academic and popular discourse and the similarities and differences across the Eastern European countries. It will help to understand the mechanisms of centrally planned economy and the everyday life under real socialism. It will address issues of ?transition? to capitalism and democracy; changes in the intimate family and gender relations; the emergence of ?new? social identity movements; new patterns of social stratification and exclusion; the ethnic and religious differences and meaning of nationalism in the post-socialist period. The course will also introduce the theme of transnationalism and external migration taking place throughout the region.

The course will consist of the lectures, discussions, 15-minute presentations by the students and a final essay.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anna Matyska, Teacher responsible
anna.matyska[ät]uta.fi
Teaching
25-Oct-2011 – 29-Nov-2011
Seminar
Anthropol...
Tue 25-Oct-2011 - 29-Nov-2011 weekly at 14-16, LINNA 5015
Anthrop...
Fri 28-Oct-2011 - 25-Nov-2011 weekly at 13-15, Linna 5015, NOTICE!!! no seminar on Friday 11. November!!!)
Periods: II
Language of instruction: English
Jatko-opinnot [II Periodi]

PerLa - Lapsuuden ja perheen tutkimuksen valtakunnallinen  poikkitieteellinen jatkokoulutusseminaari (periodit II, III ja IV).

Opettajat: Anja Riitta Lahikainen ja Ritva Nätkin

Tervetuloa Perlan poikkitieteelliseen  ja valtakunnalliseen jatkokoulutusseminaariin joko  jatkotutkinto-opiskelijana tai vierailevana jatkotutkinto-opiskelijana tai tutkijana.

Seminaari on avoin kaikille yhteiskuntatieteellisesti painottunutta, lapsuuden ja  perheen tutkimuksen alan väitöskirjaa tai muuta tutkimusta tekeville.

Seminaari tarjoaa keskustelufoorumin, jonne voi tuoda  väitöskirjaan liittyviä teemoja, tutkimussuunnitelmia, metodisia  kysymyksiä ja artikkeliluonnoksia.

Jatkokoulutusseminaarin aikataulu muotoutuu toiveidenne ja  tarpeidenne mukaan. Pyydämme ilmoittautumaan allekirjoittaneille ja  tekemään ehdotuksen omasta esitysajasta ja -aiheesta.  Jatkokoulutusseminaarin pitäjät esittelevät omaa tutkimustaan  myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Anja Riitta Lahikainen  sosiaalipsykologian professori,  sähköposti: ssanla@uta.fi

Ritva Nätkin  sosiaalipolitiikan yliopiston lehtori, sähköposti: ritva.natkin@uta.fi

Anja Riitta Lahikainen, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2011 –
Seminaari
KEVÄT 2012/seminaari
Ke 11.1.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 16-18, Linna 5014
SYKSY 2011/seminaari
Ke 26.10.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 16-18, Linna 5014
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Luentosarja (yht. 24 h) jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yhteiskuntatieteiden filosofiaa ja historiaa (12 h)

Toisessa osassa tematiikkaa jatketaan siten, että keskeisten yhteiskuntatieteellisten käsitteiden kautta tarjotaan teoreettinen perspektiivi yhteiskunnallisiin ilmiöihin (12 h).

Suoritusten vastaanottajat:

 • psykologia: Markku Ojanen
 • sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia ja naistutkimus: Jaana Kuusipalo
 • sosiaalityö: Kyösti Raunio
 • Porin yksikkö (kaikki oppiaineet): Jukka Niemelä ja Antti Saloniemi
 • kansainvälinen politiikka: Elina Penttinen
 • valtio-oppi: Tiina Rättilä
 • tiedotusoppi: Jyrki Jyrkiäinen (työhuone 5.1.2012 lähtien Päätalo E227)

Tarkemmat suoritusohjeet löytyvät Moodlesta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. HUOM! Kurssi on tarkoitettu seuraavien aineiden pääaineopiskelijoille: kansainvälinen politiikka, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, tiedotusoppi ja valtio-oppi.

Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 9.1.2012 - 2.4.2012 viikoittain klo 14-16, päätalo ls. A1, 5.3.2012 ei luentoa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]

Lukupiirissä luetaan yhdessä kirjatentin kirjoja ja kirjoitetaan niistä erilaisia tekstejä.

Lukupiiriin osallistuvilla tulee olla sosiaaliantropologian peruskurssi suoritettuna. Kurssivalinnassa etusijalla ovat sosiaaliantropologian pääaineopiskelijat.

Lukupiiri ei  kokoonnu joka viikko.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sandra Nasser El-Dine, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2012 – 8.5.2012
Lukupiiri 24 tuntia
Lukupiiri
Ti 17.1.2012 - 24.4.2012 viikoittain klo 14-16, LINNA 5015, POIKKEUS: 27.3. klo 14-16 TILA on VIRTA 234
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

HUOM!!!! HUOM!!!! /12.12.2011;

ILMOITTAUTUMISMENETTELY lisätty tähän luentosarjaan! - Ilmoittaudu Nettiopsussa ajalla 13.12.11- 9.1.2012 !

*********************************

Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Sosiaalitieteiden teoria, luennot

Laajuus 2 op, Luento-opetus 24 tuntia

Pää- ja sivuaineopiskelijoille luentosarja, jossa perehdytään sosiaalitieteiden käsitteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Suoritustapa: Lyhyt 4 liuskan mittainen oppimispäiväkirja, jossa opiskelija pohdiskelee kolmen kiinnostavimmaksi katsomansa luentojen teeman suhteen sitä, mitä hän kurssin kuluessa on oppinut. Oppimispäiväkirjan laatimisen helpottamiseksi jokaisen luennon pitäjän pyydetään esittämään luentonsa yhteydessä 2 kysymystä tai problematisointia tai tehtävää. Suoritukset arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ohjeet oppimispäiväkirjan tekoon löytyvät:http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/opiskelu.php (yleiset ohjeet ja palvelut).

Luennoitsijan niin halutessa power pointit ja muu mahdollinen materiaali on luennon jälkeen nähtävissä osoitteessa: www.uta.fi/laitokset/sostut/oppimateriaali/sosiaalitieteenteoriat

Oppimispäiväkirjan vastaanottajat ja tarkastajat:
sosiologia: Eriikka Oinonen
sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin
sosiaalipsykologia: Irmeli Järventie
sosiaaliantropologia: Laura Huttunen
naistutkimus: Päivi Korvajärvi

Oppimispäiväkirjat (1 riviväli-kaksipuolinen, printattu) toimitetaan paperiversioina tarkastajille. 

********************

Kevään 2012 OHJELMA

SOSYA1.1. Sosiaalitieteiden teoriat -luento (kevät 2012)

Luennot keskiviikkoisin 9-12

11.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia, paikka: Väinö Linna -sali

18.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia, HUOM! paikka: ls. D10B (päätalo)

25.1. Risto Heiskala: Toiminta ja tavanmukaisuus, paikka: Väinö Linna -sali

1.2.  Laura Huttunen: Kulttuuri antropologisena käsitteenä, paikka: Väinö Linna -sali

8.2.  Päivi Korvajärvi: Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa, paikka: Väinö Linna -sali

15.2. Ritva Nätkin: Hoivan käsitteellistäminen ja politisoituminen, paikka: Väinö Linna -sali

22.2. Matti Hyvärinen: Kertomus, toiminta ja instituutiot, paikka: Väinö Linna -sali

29.2. Irmeli Järventie: Yksilön ja yhteiskunnan suhteet, paikka: Väinö Linna -sali

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eriikka Oinonen, koordinaattori, Vastaava opettaja
Eri opettajia, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 29.2.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Sosiaalitieteiden teoria - luentosarja
Ke 11.1.2012 - 29.2.2012 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2012 klo 9 –12 , D10b, päätalo
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät

Kurssi on tarkoitettu sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille.

Kurssin tavoitteet: Kurssin aikana opiskelija perehtyy kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin sekä menetelmällisiin keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Kurssin sisältö: Kurssiin kuuluu luento-opetusta 16 tuntia sekä harjoituksia 20 tuntia.

Suoritustapa: Kurssi arvioidaan numeroin 1-5 luentokuulustelun sekä harjoitusten yhteydessä suoritettavien tehtävien perusteella. Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin.

Kurssin aikataulu:

Luennot: ajalla 11.1.2012 - 15.2.2012 keskiviikkoisin klo 14-17, Paikka: Linna K103, HUOM! EI OPETUSTA ke 25.1.2012.

Tentti: ke 29.2.2012 klo 14-16, paikka: Väinö Linna -sali (Linna)

Harjoitukset (3 valinnaista ryhmää):

Ryhmä 1. tiistaisin klo 16-19

Ryhmä 2. torstaisin klo 12-15

Ryhmä 3. perjantaisin klo 11-14

Harjoitukset viikoittain viikoilla 3-9 luokassa Linna mikroluokka 50.

Erityisvaatimukset: Ennen SOSYA2.2 -kurssin suorittamista tulee kurssi TILTY1 olla suoritettuna.

Opettajat:

Vastuuopettaja: Noora Ellonen

Luennoitsija: Noora Ellonen

Harjoitusten opettaja: Katri Siponen

Luentoihin liittyvät kysymykset tulee osoittaa Noora Elloselle (noora.ellonen@uta.fi)

Harjoituksiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa Katri Siposelle (katri.siponen@uta.fi)

Ilmoittautuminen:

Opiskelijat ilmoittautuvat harj.ryhmiin. Luentoihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, koska kaikki harjoituksiin ilmoittautuneet tulevat myös luennoille. Mutta on siis tärkeää, että ilmoittautumisessa valitaan jo ryhmä.

Valittavien opiskelijoiden määrä ja valintatapa: Kuhunkin harjoitusryhmään mahtuu 24 opiskelijaa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. TILTY1 suoritus tarkastetaan kaikilta. 

 

 

 

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
Katri Siponen, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 29.2.2012
Luento-opetus 16 tuntia
luennot
Ke 11.1.2012 - 15.2.2012 viikoittain klo 14-17, Linna K103, HUOM! EI OPETUSTA ke 25.1.2012
Harjoitukset 20 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vastuuhenkilöt:               

1) Kurssin koordinointi, palautekeskustelu ja portfolion arviointi: Tiia Vaajala (opintojakson vastuuopettaja)

2) Johdantoluennot, harjoitukset ja oheislukemiset: Tiia Vaajala, Hanna Rautajoki, Sanna Raudaskoski

3) Teemaluennot (eri luennoitsijoita)   

Kurssin sisältö ja tavoitteet:                        

Kurssin tavoitteena on opettaa etnometodologian peruslähtökohdat, tutustuttaa opiskelijat vuorovaikutuksen tutkimuksen keskeisiin työvälineisiin sekä esitellä menetelmien soveltamista erilaisissa tutkimuskonteksteissa. Kurssi jakautuu kahteen osaan: johdanto- ja sovellukset -osaan. Johdanto-osassa menetelmien peruskäsitteitä käsitellään kirjallisen materiaalin, harjoitusten ja demonstraatioiden avulla. Soveltavan tutkimuksen osiossa esitellään Tampereen yliopistossa sosiaalitieteiden piirissä tehtävää vuorovaikutuksen tutkimusta ja syvennetään etnometodologisten lähestymistapojen tuntemusta..

Opetusmuoto:                   Teemaseminaari

Opetuskäytänteet:          

 Luennot 18 h +  palautekeskustelu 2 h. Harjoituksia 6 h lähiopetustunneilla, joissa opiskelijat saavat itse kokeilla ja soveltaa opittuja työvälineitä. Itsenäistä työskentelyä 10 h kotilukemiston ja portfolion parissa.

Suoritustapa ja arviointi:                                          

-läsnäolo lähiopetustunneilla (luennoilla ja harjoituksissa)

-kotilukemistot ja harjoituksiin liittyvät tehtävät

-luentoihin, jaettuun materiaaliin ja harjoituksiin perustuvan portfolion tuottaminen.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Korvaavuus:

SOSLA2.4 Sosiaaliset instituutiot ja käytännöt

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi

SPSYS2.2. Sosiaalipsykologian menetelmät


Voidaan myös valita korvaamaan yhtä kurssia kohdista SPOLA3, SOSAA2, NAISA2.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Ensisijaisesti sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille suunnattu kurssi. Tilaa jäädessä yli myös sivuaineopiskelijat huomioidaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Rautajoki , Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Tiia Vaajala, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 17.4.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 10.1.2012 - 17.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Aineopinnot [IV Periodi]

Transnationaalit prosessit ja ilmiöt

(14.3. - 11.5.2012)

Kurssilla tarkastellaan ylirajaisia (transnationaaleja) prosesseja teoreettisista sekä empiirisistä näkökulmista erilaisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, lukupiiriin, ryhmätöihin sekä kirjoittamalla luentopäiväkirja.

 OHJELMA

14.3. Avausluento, lukupiirien organisoiminen, opintopäiväkirjoja koskevien ohjeiden jakaminen.

21.3. Marja Tiilikainen

28.3. Anna Matyska

4.4. Helena Oikarinen

18.4. Petri Hautaniemi

25.4. Lukupiirien työn purkaminen

9-11.5 Osallistuminen Marginal Mobilities kv- seminaariin Tampereen yliopistossa (valinnan mukaan yksi aamu/iltapäivä).

Opintopäiväkirjojen palautus 20.5. mennessä.

Juntunen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2012 – 11.5.2012
Seminaari
Seminaari
Ke 14.3.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 14-17, Linna 4026
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [IV Periodi]

SPOLS53A  KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS 6 op 

Yleiskuvaus: Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä käyttäviä graduntekijöitä.

Kurssin alussa kartoitamme gradutyön vaiheen, aineistot ja menetelmätarpeet. Kartoituksen pohjalta esittelemme ja harjoittelemme yhdessä yleisimpiä menetelmiä (esim. regressio- ja faktorianalyysi), minkä jälkeen annamme jossain määrin myös yksilöohjausta. Kurssi on tarkoitettu syventäviin opintoihin. Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista mikroluokassa.

Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset (16 t) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradua.

Edeltävät opinnot (pakolliset): SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat taidot)

Kurssille on ilmoittauduttava ennakolta Opsissa. Ilmoittautumisaika on 15.02.- 29.02.2012.  Päätös kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 7.3.2012. Kurssi alkaa to 15.3. ja päättyy 3.5.2012. Kurssille voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Lisätietoja: Jouko Nätti ja Katri Siponen

 

Alustava ohjelma

Torstaisin klo 9-12, Linna ML 51

15.03. Kurssin esittely, gradujen tilannekartoitus ja SPSS-kertausta (muuttujamuunnokset, frekvenssit) (Jouko ja Katri)

22.03. SPSS-kertausta (ristiintaulukointi ja grafiikka) (Katri)

12.04. Menetelmäharjoittelua (esim. faktorianalyysi) (Katri)

19.04. Menetelmäharjoittelua (esim. lineaarinen ja logistinenregressioanalyysi) (Jouko)

26.04. Tulosten tulkinnasta ja kirjoittamisesta, oman analyysin tai harjoitusten tekoa, harjoitustöiden palautus (Katri)

03.05. Harjoitustöiden esittely ja palaute (Jouko ja Katri)

Ohjelmaan voi tulla muutoksia, joista ilmoitetaan erikseen.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Opettaja
Katri Siponen, Opettaja
Opetus
15.3.2012 – 3.5.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Kvantitatiivinen tutkimus
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi