x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaaliantropologia

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksessa 2011-2012;

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta !

**********************************************************

SOSIAALIANTROPOLOGIA 2011-2012

 

OPINTOKOKONAISUUKSIEN vastuuhenkilöt

I Sosiaaliantropologian perusopinnot, Marko Juntunen 
II Sosiaaliantropologian aineopinnot,
Marko Juntunen
III Sosiaaliantropologian syventävät opinnot, Laura Huttunen

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaaliantropologia/kaytannot/kokonaismerkinnat.html


****************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011-2012

HUOM! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään vain sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

I Sosiaaliantropologian perusopinnot

SOSLP4 Sosiologian ja sosiaaliantropologian perusteet Ari Rasimus

SOSAP5 Sosiaaliantropologinen tutkimus Sandra Nasser El-Dine

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat) Tiia Vaajala


II Sosiaaliantropologian aineopinnot

SOSLA1.2 Sosiaalitieteiden teoria  Laura Huttunen 

SOSAA2.1 Antropologisia näkökulmia yhteiskuntaan  Laura Huttunen 

SOSA2.2 Monikulttuurisuus, etnisyys, rasismi  Anne Haataja (anne.m.haataja @ uta.fi)

SOSAA2.3. Transnationaalit prosessit ja ilmiöt, Marko Juntunen


III Sosiaaliantropologian syventävät opinnot

SOSAS1 Sosiaaliantropologian teoria ja klassikot  Laura Huttunen

SOSAS2 Etnografinen tutkimus Marko Juntunen

SOSAS3 Harjoittelu Marko Juntunen

****************************************

YKY -YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT/ Sosiaalitutkimus

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):Jaana-Piia Mäkiniemi

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Kuusipalo  

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Ari Rasimus

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSAA2.1 Anthropology of Eastern Europe 6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS4.2 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Sosiaaliantropologian jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAP1 Sosiaaliantropologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS4.2 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Sosiaaliantropologian jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAP5 Sosiaaliantropologinen tutkimus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS4.2 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Sosiaaliantropologian jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta