x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologia

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: (03) 3551 6073, 3551 6574; faksi: (03) 3551 7345

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/psykologia/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Kinnunen Ulla, PsT, tavattavissa ke 10-11, (03) 3551 6598, Linna 4060; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, (03) 3551 7024, Linna 4058; yksi tehtävä avoinna, tehtävää hoitaa Hietanen Jari, PhD, tavattavissa ke 10-11, (03) 3551 6588, Linna 4059; yksi tehtävä avoinna, tehtävää hoitaa Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa ti 14-15, (03) 3551 6579, Linna 4063.

Professori (Psykonet 50 %): Elo Anna-Liisa (slk), FT, (03) 3551 6576 tai 030 474 2724, anna-liisa.elo@ttl.fi.

Yliopistonlehtorit: Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa ke 10–11, (03) 3551 6584, Linna 4052; Nieminen Pirkko, PsT, tavattavissa ti 10-11, (03) 3551 7635, Linna 4061.

Lehtori (Psykonet 50 %): Pirilä Silja (slk), PsT, (03) 3551 7209, silja.pirila@uta.fi, Linna 4041.

Tutkijatohtorit: Peltonen Kirsi, PsT, tavattavissa ke 15-16, (03) 3551 6577, Linna 4038; Vierikko Elina, PsT, tavattavissa ti 12-13, (03) 3551 6951, Linna 4062

Yliopisto-opettaja: Lindblom Jallu (avoin yliopisto), PsM, tavattavissa to 14-15, (03) 3551 6594, Linna 4039.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Opintorekisteriasiat: Vuorilehmus Pertti, tstosiht., (03) 3551 6073, pertti.vuorilehmus@uta.fi.

Dosentit: Astikainen Piia, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Pesonen Anu-Katriina, tavattavissa sopimuksen mukaan; Stengård Eija, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan; Tuomisto Martti T., med.dr., tavattavissa sopimuksen mukaan; Åstrand Kaisa, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan; Wallenius Marjut, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan.

Opetus alkaa syyslukukaudella 1.9. ja kevätlukukaudella 9.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille pääaineopiskelijoille to 1.9. klo 14.30 Linna 4013 (Psykologia, Kalevantie 5).

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit 2011–12: http://www.uta.fi/laitokset/isss/tamcess/kurssit/index.php

YTI:n kurssit: http://www.uta.fi/laitokset/yty/yhteiset_jatko-opinnot/kurssit/index.php

Allianssin kurssit: http://www.uta.fi/laitokset/yty/yhteiset_jatko-opinnot/kurssit/allianssi.php

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Tutkijakoulutuksen vastuuhenkilö on professori Jari Hietanen.


Psykologian opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt sekä opintojaksojen tentaattorit ja merkintöjen antajat lukuvuonna 2011-2012

PERUSOPINNOT

Vastuuhenkilö: professori Kalevi Korpela

 

PSYKINT Intensiivijakso: vastuuhenkilö tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYKP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I: tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYKP2 Kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia I: akatemiatutkija Jukka Leppänen (31.1.12 saakka), tutkijatohtori Mikko Peltola

PSYKP3 Persoonallisuuspsykologia I: tutkijatohtori Elina Vierikko

PSYKP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: professori Kalevi Korpela

PSYKP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: professori Raija-Leena Punamäki

 

AINEOPINNOT

Vastuuhenkilö: professori Jari Hietanen

 

PSYKA1 Persoonallisuuspsykologia II: tutkijatohtori Elina Vierikko

PSYKA2 Kehitys- ja ikäkausipsykologia II: tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYKA3 Neuropsykologia II: professori Jari Hietanen

PSYKA4 Kognitiivinen psykologia II: professori Jari Hietanen

PSYKA5 Emootio ja motivaatio: professori Kalevi Korpela

PSYKA6 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: professori Raija-Leena Punamäki

PSYKA7 Työ- ja organisaatiopsykologia I: professori Ulla Kinnunen

PSYKA8 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: professori Kalevi Korpela

PSYKA9 Kandidaatin tutkielma: tutkijatohtori Elina Vierikko

PSYKA10 Asiakassuhde ja ammatillinen keskustelu: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

PSYKA11 Tutustuminen psykologin työhön: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKA12 Tapausseminaarit: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKA13 Harjoittelu I: Ammatillinen tai tutkimusharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen ja tutkijatohtori Elina Vierikko

PSYKA14 Psykologisten testimenetelmien perusteet: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Vastuuhenkilö: professori Raija-Leena Punamäki

 

PSYKS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II: professori Ulla Kinnunen

PSYKS2A Lopputentti I: professori Jari Hietanen, professori Ulla Kinnunen, professori Kalevi Korpela, professori Raija-Leena Punamäki

PSYKS2B Lopputentti II: professori Jari Hietanen, professori Ulla Kinnunen, professori Kalevi Korpela, professori Raija-Leena Punamäki

PSYKS3A Pro gradu -seminaari: professori Ulla Kinnunen

PSYKS3B Pro gradu -tutkielma: professorit, lehtorit, tutkijatohtorit

PSYKS4A Lasten arviointi: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

PSYKS4B Käyttäytymisanalyysi: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

PSYKS4C Psykologin ammattietiikka: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

PSYKS5A Työikäisten arviointi: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS5B Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS6 Psykologiset interventiot: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS7A Lasten kuntoutus: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

PSYKS7B Aikuisten mielenterveystyö: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS7C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS7D Neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS7E Psykoterapia: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS8 Harjoittelu II: psykologiharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS9A Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely: yliopistonlehtori Pirkko Nieminen

PSYKS9B Moniammatilliset johtamisopinnot: professori Ulla Kinnunen

PSYKS9C Moniammatillinen asiakastyö: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYKS9D Laadulliset menetelmät: professori Kalevi Korpela

PSYKS9D Muu valinnainen kurssi: professori Raija-Leena Punamäki

Psykologian koulutusohjelman pääaineopinnot kokonaisuudessaan suorittaneille merkinnän antaa professori Ulla Kinnunen. Sivuaineopiskelijoille yhteismerkinnän psykologian opinnoista antaa professori Ulla Kinnunen. HOPS-vastuuhenkilö on tutkijatohtori Kirsi Peltonen.

 

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖN YHTEISET OPINNOT

 

PKYH4 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä: professori (emeritus) Markku Ojanen

PKYH5 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa: professori Kalevi Korpela

PKYH6 Yhteiskuntatieteiden teoriat: professori (emeritus) Markku Ojanen

 

 

INTERNATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES -OPINNOT

 

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYINT2 Cognitive psychology and neuropsychology I: akatemiatutkija Jukka Leppänen (till January 31, 2012), tutkijatohtori Mikko Peltola

PSYINT3 Psychology of personality I: tutkijatohtori Elina Vierikko

PSYINT4 Psychological research methods I: professori Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: professori Raija-Leena Punamäki

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Aineopinnot

PSYKA1 Persoonallisuuspsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA4 Kognitiivinen psykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA11 Tutustuminen psykologin työhön 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA12 Tapausseminaarit 1 op
PSYKA13 Harjoittelu I: ammatillinen tai tutkimusharjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

PSYKS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS2A Lopputentti I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS2B Lopputentti II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS3A Pro gradu -seminaari 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS4B Käyttäytymisanalyysi 6 op
PSYKS6 Psykologiset interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7A Lasten kuntoutus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7B Aikuisten mielenterveystyö 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7D Neuropsykologinen kuntoutus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS8 Harjoittelu II : psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS9C Moniammatillinen asiakastyö 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

PSYKINT Intensiivijakso 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYKA3 Neuropsykologia II 5 op
PSYKA5 Emootio ja motivaatio 5 op
PSYKA9 Kandidaatin tutkielma 10 op
PSYKA11 Tutustuminen psykologin työhön 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA13 Harjoittelu I: ammatillinen tai tutkimusharjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

PSYKS2A Lopputentti I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS2B Lopputentti II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS3A Pro gradu -seminaari 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7A Lasten kuntoutus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7E Psykoterapia 12 op
PSYKS8 Harjoittelu II : psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS9C Moniammatillinen asiakastyö 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS9DA Laadulliset menetelmät 3 op
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

PSYKP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYKA3 Neuropsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA9 Kandidaatin tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA11 Tutustuminen psykologin työhön 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA12 Tapausseminaarit 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA13 Harjoittelu I: ammatillinen tai tutkimusharjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKA14 Psykologisten testimenetelmien perusteet 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

PSYKS2A Lopputentti I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS2B Lopputentti II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS3A Pro gradu -seminaari 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7A Lasten kuntoutus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS7E Psykoterapia 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS8 Harjoittelu II : psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYKS9C Moniammatillinen asiakastyö 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta