x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofia

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

PHILPE10A Johdatus filosofiaan 2 op
PHILPE5 Johdatus etiikkaan 3 op
PHILPE7 Johdatus logiikkaan 5 op

Aineopinnot ja syventävät opinnot

PHILAIK6 Globaalin maailman ontologia 2–4 op
PHILPRO Proseminaari 4–7 op
PHILSY3B JA C Seminaari 4–5 op

Jatko-opinnot

PHILJATKO Tutkijaseminaari  
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

PHILPE5 Johdatus etiikkaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILPE7 Johdatus logiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot ja syventävät opinnot

PHILAIK6 Globaalin maailman ontologia 2–4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILSY1E Emmanuel Levinasin Totalité et infini 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILPRO Proseminaari 4–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILSY3B JA C Seminaari 4–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

PHILJATKO Tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILSY1E Emmanuel Levinasin Totalité et infini 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

PHILPE2 Johdatus tietoteoriaan 3 op

Aineopinnot ja syventävät opinnot

PHILAI2 1900-luvun filosofia 4 op
PHILAI3 Human rationality 2–4 op (Opetuskieli: englanti)
PHILPRO Proseminaari 4–7 op
PHILSY3B JA C Seminaari 4–5 op

Jatko-opinnot

PHILJATKO Tutkijaseminaari  
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

PHILPE2 Johdatus tietoteoriaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILPE4 Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILPE6 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 2–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot ja syventävät opinnot

PHILAI2 1900-luvun filosofia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILAI3 Human rationality 2–4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILAI3 Intensionaalinen logiikka 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LATAA5C Antiikin filosofia ja aatemaailma 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILPRO Proseminaari 4–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PHILSY3B JA C Seminaari 4–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

PHILJATKO Tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta