x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Naistutkimus

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011—2012

I Perusopinnot: Jaana Kuusipalo
II Aineopinnot: Tuula Juvonen
III Syventävät opinnot: Päivi Korvajärvi

Gender Studies Program: Jaana Kuusipalo

Huom. opettajien vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 11-12

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/naistutkimus/kaytannot/kokonaismerkinnat.html

**************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2011—2012

HUOM!! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.  

Naistutkimuksen perusopinnot 25 op

NAISP1.1 Naistutkimuksen peruskurssi 2 op Päivi Korvajärvi

NAISP1.2 Naistutkimuksen perusteet 3 op Tuula Juvonen

NAISP2  Sukupuolen tekeminen ja esittäminen  5 op Jaana Kuusipalo

NAISP3 Perusopintojen seminaari 5 op Seminaarin opettaja

NAISP4 Feministisen tiedon jäsennykset 5 op  Jaana Kuusipalo

NAISP5 Sukupuoli, seksuaalisuus ja tasa-arvo 5 op Tuula Juvonen

Naistutkimuksen aineopinnot 35 op

NAISA1 Naistutkimuksen teoreettiset nykykeskustelut 5 op Jaana Kuusipalo

NAISA2 Naistutkimuksen alat 12 op

NAISA2A Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 6 op Tuula Juvonen

NAISA2B Näkökulmia feministiseen mediatutkimukseen 6 op  Marjo Kolehmainen

NAISA2C  "Rotu", etnisyys ja sukupuoli  6 op   Jaana Kuusipalo

NAISA2D Sukupuolistunut työelämä 6 op   Päivi Korvajärvi

NAISA2E Miehet ja maskuliinisuudet  6 op    Päivi Korvajärvi

NAISA2F Sukupuolistunut väkivalta 6 op   Jaana Kuusipalo

NAISA3  Feminismin klassikot ja aatehistoria 8 op  Tuula Juvonen

NAISA4 Feministisen tietämisen tavat 5 op Jaana Kuusipalo

 

NAISTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA 60 op

Maisteriohjelman opintoja voi suorittaa myös sivuaineena muuhun tutkintoon. Ne vastaavat tällöin syventäviä opintoja.

NAISM1 Orientaatioseminaari 5 op  Päivi Korvajärvi

NAISM2 Feministinen teoria 15 op Päivi Korvajärvi

NAISM2.1 Feministinen teoria, luennot ja luentopäiväkirja 5 op Jaana Kuusipalo

NAISM2.2 Feministinen teoria, lukupiiri 5 op  Tuula Juvonen

NAISM2.3 Feministinen teoria, kirjallisuus 5 op Päivi Korvajärvi 

NAISM3 Feministinen metodologia 10 op    Päivi Korvajärvi

NAISM3.1 Feministinen metodologia, luennot ja luentopäiväkirja, 5 op Jaana Kuusipalo

NAISM3.2 Feministinen metodologia,  lukupiiri tai kirjallisuuskuulustelu, 5 op Jaana Kuusipalo

NAISM4 Menetelmäopinnot I  5 op  Tuula Juvonen

NAISM5 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja tasa-arvo 10 op

NAISM5.1 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja politiikassa 5 op Päivi Korvajärvi

NAISM52A Tasa-arvotyö  5 op Jaana Kuusipalo

NAISM52B Feministinen opettaminen  5 op Tuula Juvonen

NAISM6 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM6.1 Tutkimuskeskusteluihin perehtyminen  5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM6.2 Menetelmäopinnot II  5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM7 Työelämäprojekti 10 op Päivi Korvajärvi

NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op Päivi Korvajärvi                          

NAISM8A Tutkielmaseminaari I  10 op Päivi Korvajärvi

NAISM8B Tutkielmaseminaari II  10 op  Päivi Korvajärvi

NAISM9 Pro gradu -tutkielma 40 op Tutkielman ohjaaja

 

*********************************

Gender Studies Program 22 credits  Jaana Kuusipalo

(7–32 ECTS, WSB1-WSB3)

WSB1 Introduction to Gender Studies, 7 ECTS   Tuula Juvonen

WSB2 Gender in the Making, 7 ECTS

One element from below:

WSB2A Gender, Equality and Citizenship             Tuula Juvonen
WSB2B Perspectives to feminist media studies   Marjo Kolehmainen
WSB2C "Race", Ethnicity and Gender                   Jaana Kuusipalo

WSB3 Feminist Classics and History of Ideas 8 ECTS  Tuula Juvonen

***********************************************************

YKSIKÖN YHTEISET OPINNOT

Sosiaalitieteiden oppiaineryhmä

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana-Piia Mäkiniemi 

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto): Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Kuusipalo

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Ari Rasimus

**********************************************

! UUTTA KEVÄÄLLÄ 2012 !

Kevään 2012 aikana naistutkimuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen verkoston Hilman verkkokursseilla (ks. kurssikalenteri). Huom! ennen verkkokurssille ilmoittautumista ole yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön (Tuula Juvonen) ja sovi kurssin korvaavuudesta Tampereen naistutkimuksen opintovaatimuksiin.

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]

Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijoille perustiedot korkeakouluopiskelusta yleensä ja erityisesti opiskelusta Tampereen yliopistossa, johdattaa oman pääaineen koulutustavoitteisiin ja opintojen suunnitteluun.

Opiskelija laatii ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka yhteydessä varmistetaan muun muassa tutkinnon rakenne ja aineyhdistelmä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on ennen kaikkea opiskelijan oma opintojen suunnittelun apuväline.

Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijat: Orientoivat opinnot 29.8.-31.8.2011 erillisen ohjelman mukaan ks. http://www.uta.fi/jkk/opiskelu/index.html

Viestinnän, median ja teatterin yksikön opiskelijat: orientoivat opinnot 1.9. klo 9-12, ls. B1097, PinniB

 

 

 

Opetus
Luento-opetus 3 tuntia
Orientoivat opinnot
To 1.9.2011 klo 9.15-12, päätalo ls. A1, HUOM! Tiedotusopin ja puheviestinnän opiskelijat: ls. B1097, PinniB
HOPS-päivä
Ma 24.10.2011 klo 12.15-14, päätalo ls. A1, HUOM! Tiedotusopin ja puheviestinnän opiskelijat klo 14-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Orientoivat opinnot II
To 8.9.2011 klo 14-16, juhlasali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi korvaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisten opintojen kurssin "Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä". Kurssi on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Opintojakson tarkoituksena on esitellä Tampereen yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkökulmasta niitä kysymyksiä ja vastauksia, joita eri tieteenaloilla viriää. Kurssin tavoitteena on virittää yksikön uudet opiskelijat tarkastelemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia niihin. Kurssi tarjoaa yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen alkeet: se johdattaa opiskelijat tiiviissä muodossa yhteiskuntatieteen tapaan jäsentää nykymaailmaa ja esittelee käsitteitä, joilla eri tieteenalat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun. Kurssin käytyään opiskelijalla on tuntuma siihen, miten yhteiskuntatieteissä tarkastellaan ja käsitteellistetään ajankohtaisia kysymyksiä.

Luentojen tavoitteena on siis kuvata ja valaista sitä, millä tavalla yhteiskuntatiede käsitteellistää ilmastonmuutosta juuri omilla ajatusvälineillään, asettaa sitä koskevia kysymyksiä ja tuottaa näihin vastauksena jonkinlaista tietoa yhteiskunnan tilasta, toiminnasta ja muutoksesta. Samalla mietitään sitä, millainen panos yhteiskuntatieteellä ilmiötä koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa on tai voisi olla.

Suoritustapa: Opiskelijat suorittavat kurssin omissa oppiaineissaain eri tavoin, esimerkiksi ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä. Ks. kunkin oppiaineen opintosuunnitelma kohdasta YKYY1.

Aikataulu:

 

5.9. Johdanto ja orientaatioita

Professori Risto Kunelius (klo 14.15-17.00)

 

12.9. Ilmastomyönteisen toiminnan sosiaalipsykologiset esteet ja mahdollisuudet

Tutkija Jaana-Piia Mäkiniemi, sosiaalipsykologia (klo 14.15-15.30.)

12.9. Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka

Tutkija Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

19.9. Kohti pirstoutuvaa vai yhtenäistä globaalia ilmastonmuutoksen hallintaa?

Yliassistentti Eero Palmujoki, kansainvälinen politiikka (klo 14.15-15.30)

19.9.Jäitä poltellessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Tutkija Teemu Palosaari, rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (klo 15.45-17.00)

 

26.9.  Aasian talous

Lehtori Jukka Lahtinen, johtamistieteet (klo 14.15-15.30)

26.9. Ilmasto- ja ympäristökysymykset sosiaalityön kysymyksinä

Satu Ranta-Tyrkkö (klo 15.45-17.00)

 

3.10.  Ilmastonmuutos, energiapolitiikka ja kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet

Professori Ilkka Ruostetsaari, valtio-oppi (klo 14.15-15.30)

3.10. Hyvää ja kaunista?  Ilmastopuhe yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnissa.

Tutkijatohtori Matias Laine, Yrityksen laskentatoimi (klo 15.45-17.00)

 

 

10.10 Ilmastonmuutos ja journalismi

Professori Risto Kunelius, tiedotusoppi (klo 14.15-15.30)

10.10. Ilmastopolitiikka ja biosfääripolitiikka

Professori Yrjö Haila, ympäristöpolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

17.10 Loppukeskustelu

Suoritustapa: ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä.

Kurssilla on käytössä Moodle-alusta, joka löytyy täältä: https://learning.uta.fi/course/view.php?id=4880

                      ***

Kurssin suoritus Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen oppiaineissa:

Kurssi suoritetaan luennoilla, luentoihin pohjaavilla ryhmäkeskusteluilla, sekä keskustelun pohjalta laaditulla raportilla.

Ryhmäraportit palautetaan ensimmäisellä kerralla annetun ohjeen mukaan Moodleen. Palautus tapahtuu jokaista luentokertaa seuraavaan sunnuntaihin mennessä.

Tarkemmat ohjeet koskien suorittamista, aikatauluja sekä tehtävien palautusta annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Suoritusten vastaanotto: Jaana-Piia Mäkiniemi

**********************

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tarja Vierula

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Outi Välimaa

Tiedotusopin, kv. politiikan ja valtio-opin suoritusten vastaanottajat ilmoitetaan myöhemmin.


 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Liisa Häikiö , Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 23 tuntia
Luennot
Ma 5.9.2011 - 17.10.2011 viikoittain klo 14-17, ls. A1, päätalo, Johdantoluento 2t, teemaluennot 20 t ja oppimispalaute 1 t. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Seuraavien oppiaineiden opiskelijoiden opintoihin: etnomusikologia, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tiedotusopin pääaineopiskelijoiden opintoihin.

 

 YKYY5 Tiedonhankinnan perusteet  -opintojakso

http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet.html

 Tampereen yliopiston kirjasto

Kalevantie 5 (Linna), PL 617, 33014 Tampere

 

Kurssin vastuuhenkilö, informaatikko: ASPLUND, Janika, puh 050-523 9644

 

 Opetus syyslukukaudella

 

I periodi 01.09.-21.10.2011

 

Tiedonhankinnan perusteet 2 op

Aloitusluento to 15.9. klo 8.30-10

Harjoitukset 19.9.-14.10.2011

 

Kurssin voi myös suorittaa sähköisellä Osaamistestillä (2 yrityskertaa) ks. tarkemminhttp://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet/osaamistesti.html

Opetus
15.9.2011 – 21.10.2011
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Muut opinnot [I Periodi]

HUOM! HUOM!     

Tilaisuuden AIKA MUUTTUNUT tuntia myöhemmäksi = klo 14-17 (syy: yliopiston avajaiset klo 12 - n.14)

******************************************** 

Tervetulotilaisuus sosiaalitutkimuksen laitoksen uusille opiskelijoille

Ohjelman rakenne: Tilaisuudessa on ensin yhteinen osuus (oppiaineiden edustajien puheenvuorot ja henkilökunnan esittely) ja sen jälkeen jakaannutaan oppiaineittain eri tiloihin.

Aika: to 1.9.2011 klo 14-17 (14-16 yhteinen osuus, 16-17 oppiaineittainen osuus)

Paikka:Väinö Linna -sali klo 14-16,oppiaineittain eri tilat/Linna klo 16 - 17.

Seuraavat tilat on varattu oppiaineiden käyttöön, yhteisen tilaisuuden päätyttyä :

 • sosiaalipolitiikka - Linna 4026
 • sosiologia ja sos.antropologia - Linna 5014
 • sos.psykologia -    Linna 5016
 • naistutkimus -      Virta 234

 

Opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Opetus
Luento-opetus
Lisäksi II periodilla maanantaina 24.10. 2011 klo 12-14 HOPS –koulutus, video-opetuksena Tampereelta, luokka 107
Ke 31.8.2011 klo 9-12, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11A, auditorio 125 , HUOM! Kokoontuminen opiskelijatutoreiden kanssa 31.8.2011 klo 8.30-9 luokka 107, Pohjoisranta 11 A
To 1.9.2011 klo 9-15.30, luokka 107
Pe 2.9.2011 klo 10.00-15.00, luokka 107
Ti 6.9.2011 klo 10.15-11.00, luokka 107, Virtuaalinen oppimisympäristö Moodle
II periodilla myös opintopsykologin luennot
Ma 7.11.2011 klo 10-11.30, Porin yliopistokeskus, Auditorio 126, Oppiminen yliopistossa/opintopsykologin tilaisuus yo-pohjaisille opiskelijoille
Ma 7.11.2011 klo 12.15-13.45, Porin yliopistokeskus, Auditorio 126, Oppiminen yliopistossa/opintopsykologin luento maisteriopinnoissa aloittaville opiskelijoille
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

ma 5.9. klo 10.00-14.30

HUOM! tilaisuus alkaa tasan klo 10.00!

OHJELMA:

Eettiset periaatteet opinnoissa (Mari Korpela)

HOPS-työskentely (Sanna Raudaskoski)

Opiskelun toteuttamisen "perustyökaluista" (Paula Ristimäki)

Opintojen suoritustavat (Mari Korpela)

Seminaarityöskentely (Katja Repo)

Kansainvälisyys opinnoissa (Paula Ristimäki)

University Students´ Responsibilities (Aurélie Mary)

Kysymykset ja palaute (Paula Ristimäki)

Mari Korpela, Katja Repo, Paula Ristimäki (koordinaattori), Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Aurélie Mary, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Oppimisen ja opiskelun taidot
Ma 5.9.2011 klo 10-16, Pinni B ls B3116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

NAISP3 Perusopintojen seminaari:Sukupuoli matkailutyössä

Seminaarissa käsitellään matkailun kenttää työn ja sukupuolen näkökulmasta. Kun matkailija ja matkailualan työntekijä tai pienyrittäjä kohtaavat, monenlaiset kategoriat aktivoituvat, kuten sukupuoli, seksuaalisuus, maantieteellinen ja kulttuurinen paikka, sosiaalinen asema, ikä ja etnisyys. Nämä lataavat matkailijan ja työntekijän kohtaamiseen erilaisia odotuksia riippuen muun muassa matkan kestosta ja tavoitteesta.

Millaista työtä matkailijoiden palveleminen on ja miten siinä esiin tulevia, ristiriitaisiakin tilanteita pyritään hallitsemaan? Tarkastelemme kirjallisuuden ja empiiristen esimerkkien avulla muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: vahvistaako perinteiden valjastaminen matkailutuotteiksi myös perinteisiä sukupuolirooleja tai voidaanko niitä myös tehdä toisin, minkälaisia sukupuolipositioita tarjoutuu seikkailuelämyksiä myyvässä matkailupaikassa, miten jokin matkakohde on "gay friendly" ja millaisia muut paikat sitten ovat, mitä ominaisuuksia liitetään eri kansallisuuksien naisiin ja miehiin matkailutapahtuman osapuolina?

Seminaarin osallistujat lukevat artikkeleita ja keskustelevat niistä sekä kirjoittavat esseen ja kommentoivat toisten esseitä.

Opettaja: Hanna-Mari Ikonen

Ilmoittautuminen nettiopsun kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Mari Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2011 – 12.12.2011
Seminaari 24 tuntia
Sukupuoli matkailutyössä
Ma 12.9.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 12-14, Virta 234
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

NAISP3 Perusopintojen seminaari: Sukupuolen ja seksuaalisuuden normit

Seminaariopetusta 20 tuntia, tiistaisin 20.9.-13.12.2011 klo 10-12, Virta 234

Ilmoittautuminen sähköpostilla opettajalle 6.9.2011 mennessä. Kurssille otetaan max. 14 opiskelijaa.

Kuvaus:

Normit ja normatiivisuus ovat käsitteitä, jotka tulevat usein vastaan sukupuolentutkimuksessa. Esimerkiksi heteronormatiivisuuden ja normatiivisen sukupuolitapaisuuden käsitteiden avulla on pyritty tekemään näkyväksi sitä, kuinka vallitsevat sukupuolinormit ja käsitykset ?normaalista? seksuaalisuudesta vaikuttavat yhteiskunnan instituutioissa, arkisissa käytännöissä ja vuorovaikutuksessa.

Seminaarissa tutustutaan normin ja normatiivisuuden teemoihin sukupuolentutkimuksessa. Luettavien artikkelien kautta perehdytään monipuolisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden normeihin ja normatiivisiin odotuksiin erilaisilla elämänalueilla, kuten kasvatus, ihmis- ja perhesuhteet, työelämä, terveys ja hyvinvointi sekä ruumiillisuus ja ulkonäkö. Syvennämme ymmärrystä normien voimasta lukemalla myös teoreettisia tekstejä sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan ja normien suhteesta. 

Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden ja arkisten ilmiöiden hahmottamisessa. Seminaarin suorittaminen koostuu artikkelien lukemisesta, artikkeleihin perustuvista keskusteluista ja pienistä soveltavista tehtävistä sekä loppuesseestä.

Sanna Rikala, Vastaava opettaja
Opetus
20.9.2011 – 13.12.2011
Seminaari 24 tuntia
Sukupuolen ja seksuaalisuuden normit
Ti 20.9.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 10-12, Virta 234
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

You can pass this course by choosing one of the following:

- attending succesfully a book exam any time you like (by using the Electronic Exam service)

- writing a passed essay based on the required reading on a topic you propose to the examiner by sending it to tuula.juvonen@uta.fi any time you like (please consult also http://www.uta.fi/yky/en/studies/disciplines/womens_studies/practices.html for more details about the necessary considerations before writing an essay)

- during the spring term 2012 a seminar will be provided (starting Jan 13th, ending at March 2nd, 2012).

Enrolment for University Studies

You don't have to register for the course before Friday the 13th. However, you need to sign into moodle by using the KEY given to you during the FIRST MEETING in order to access the REQUIRED reading and homework. If you cannot attend the first meeting, contact tuula.juvonen@uta.fi. Please note that you can miss only ONE of the seven seminar meetings in order to pass this course.

Tuula Juvonen, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2012 – 2-Mar-2012
Seminar 21 hours
seminaari
Fri 13-Jan-2012 - 2-Mar-2012 weekly at 12-15, Linna 4026
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse etukäteen ilmoittautua

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Luentokurssi
To 8.9.2011 - 13.10.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3107, – To 8.9.2011 – 13.10.2011 Viikoittain klo 14 –16 , Pinni B 3107, Huom! Luennot pidetään muuten torstaisin klo 14-16, PAITSI 15.9. ja 22.9. klo 13-16 sekä pe 30.9. klo 13-16 HUOM! pe 30.9. ls. Pinni B1096
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

NAISA3 Feminismin klassikot ja aatehistoria 8 op

Kurssiin kuuluvat luennot (16 t) ja pienryhmäkeskustelut (12 t).

Tavoitteet: Naistutkimuksen klassikoihin tutustumalla opiskelijat perehtyvät feminismin historiaan ja ajatteluperinteisiin.

Luennot - Feministisen kirjallisuuden klassikoita - järjestetään yhdessä kirjallisuusaineiden kanssa 9.9. - 4.11.2011, perjantaisin klo 10-12.

Paikat: 9.9.-14.10. Pinni B1100 ja 28.10.-4.11. päätalo D10b.

Luennoitsijat: vaihtuvat luennoitsijat

Ohjelma: http://www.uta.fi/~csmaso/fem_klassikoita2011.htm

09.09. Maria Mäkelä: Kate Chopinin The Awakening (1899)
16.09. Markku Soikkeli: Pamela Zolinen "The Heat Death of the Universe" ja feministisen scifin klassikot
23.09. Seija-Leena Nevala-Nurmi: Joan Scott & Yvonne Hirdman
30.09. Raisa Toivo: Mary Daly & noitatutkimus
07.10. Eila Rantonen: Doris Lessingin The Golden Notebook (1962)
14.10. Mari Hatavara: Runebergin Teckningar och drömmar (1861)
28.10. Jaana Kuusipalo: Radikaalifeminismin klassikot (Millet ja Firestone)
04.11. Timo Vuorio: Simone de Beauvoir & pragmatismi

PIENRYHMÄT

Pienryhmissä luetaan naistutkimuksen klassikkoteoksia ja esitellään niitä suullisin esitelmin ja/tai kirjallisilla referaateilla sekä syvennetään luennoilla opittua keskustelemalla. Kirjallisuuslista löytyy naistutkimuksen opetussuunnitelmasta (2010-2012). On hyvä miettiä, jos mahdollista, itseä kiinnostavia teoksia jo ennen kurssin alkua ja ryhmiin jakamista. Ryhmätyöskentelyyn osallistuminen on edellytys kurssin hyväksyttävälle suorittamiselle. Seuraava tapaaminen luennon jälkeen pe 16.9. klo 12.30 alkaen, Linna 6018 (mukaan mahtuu vielä!)

ILMOITTAUTUMINEN

Kurssille voi edelleen ilmoittautua (15.9. asti)  sähköpostilla jaana.kuusipalo@uta.fi

Ilmoita samalla erityisistä kiinnostuksen kohteistasi ja mahdollisista aikataulutoiveista ryhmätyöskentelyn suhteen.

ARVIOINTI

Suorituksen arviointi tapahtuu luentoihin ja pienryhmätyöskentelyyn osallistumisen sekä niihin liittyvien tehtävien perusteella.

 

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Pe 9.9.2011 - 4.11.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B 1100, HUOM! 28.10 - 4.11. tila: Päätalo D10 B
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Ryhmätyöskentely
Pe 16.9.2011 klo 12.30-14.30, Linna 6018, Vielä ehdit aloittaa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Feminist Theory (5 ECTS), lectures, readings & lecture diary

Lectures: On Thursdays at 13/14-16 (with exception of Jin Haritaworn's lecture on Friday)

Place: Pinni B 3107, on Friday 30.9. Pinni B 1096

Objectives: The course will deepen the students´ knowledge about feminist theory. The students will understand theoretical background of gender studies and the critical role of feminist theory in social and political sciences.

Modes of study: Active participation in the lectures and a lecture diary

Program:

Lectures: 8.9.-13.10.2011


8.9.      14-16   Jaana Kuusipalo: Introduction to the course

15.9.    13-16   Maria do Mar Pereira: The Status of Feminism in Social Theory

22.9.    13-16   Maria do Mar Pereira: The Status of Theory in Feminism

30.9. (Fri) 13-16 Jin Haritaworn: Embodiment and New Liberal Citizenship (Pinni B 1096)

6.10.    14-16   Päivi Korvajärvi: Doing Gender

13.10.  14-16   Tuula Juvonen: Queer Feminist Agenda

 

Teacher in Charge: Jaana Kuusipalo (jaana.kuusipalo (at) uta.fi)

Teaching language: English

No need to sign up in advance!

Jaana Kuusipalo, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 13-Oct-2011
Lectures
Feminist Theory
Periods: I
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [I Periodi]

Sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen ja sosiaaliantropologian yhteinen Orientoiva pro gradu -seminaari

Syyslukukausi 2011

Tavoitteet: Tutkimuksen teon perusprosessien ja välineiden hallinta, oman tutkimusintressin selkiytyminen, alustava pro gradu -tutkielman suunnitelma ja tutustuminen kolmeen pro gradu -tutkielmaan oman tutkielman intressialueelta.

Opettajat: Lea Henriksson (sosiologia ja sosiaaliantropologia), Anja Riitta Lahikainen (sosiaalipsykologia), Jouko Nätti  (sosiaalipolitiikka), Päivi Korvajärvi (naistutkimus).

Aika: torstaisin klo  9-11 (9-12)

Paikka: Päätalo ls A 3 ajalla 8.9.-13.10.

Ohjelma:

8.9. klo 9-11 Johdantoa: gradu osana tutkintokokonaisuutta

15.9. klo 9-11 Tutkimuksen suunnittelu (Päivi Korvajärvi, Jouko Nätti)

22.9. klo 9-12 Gradun teko prosessina - vastavalmistuneet kertovat

29.9. klo 9-12 Sosialitieteiden tutkimusprojektit esittäytyvät  (Lea Henriksson)

6.10. klo 9-11 Tutkimusetiikka (Lea Henriksson)

13.10. klo 9-12 Gradu tulee - oletko valmis (Anjariitta Lahikainen)  


TIEDONHAUN JA LÄHTEIDEN HALLINNAN syventävä koulutus (3 tuntia/opiskelija)
Ajat ja paikat
ke 12.10. klo 13-16  opetusluokka 3022 (pääkirjasto, 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
pe 14.10. klo 12-15 opetusluokka 3022 (pääkirjasto, 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
to 27.10. klo 12-15  opetusluokka 3021 (pääkirjasto 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
pe 28.10. klo 12-15  opetusluokka 3021 (pääkirjasto 3. krs, käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)

SEMINAARIOSUUDET

Pro gradu -seminaarityöskentely orientoivan pro gradu -tutkielmaseminaarin jälkeen tapahtuu  erikseen oppiaineiden tutkielmaseminaareissa; sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa, sosiaaliantropologiassa, sosiaalipolitiikassa ja naistutkimuksessa.

Sosiologia ja sosiaaliantropologia jatkavat 2. periodilla.

Sosiaalipolitiikka: Ideapapereiden laadinta 30.9.2011 mennessä, esittely ja käsittely sosiaalipolitiikan ryhmässä sekä jakautuminen kahteen pienryhmään, vetäjinä Jouko Nätti ja Anneli Anttonen. Periodilla 2 kirjallisuuskatsausten teko graduryhmissä.

Naistutkimus: Ensimmäinen tapaaminen 15.9 klo 13 Linna ryhmätyöhuone 6042.

Sosiaalipsykologia:

Periodimainen - seminaaripäivät 1. periodilla ja 2. periodilla: 

1. Tutkimussuunnitelma-seminaari (Anja Riitta Lahikainen) maanantaina 24.10. klo 10.15 -17, Paikka (Linna, 5.krs.): klo 10-12, Linna 5038-39  ja klo 12-17, Linna 5015.

2. Seminaariosuudet Irmeli Järventien tai Tiina Mälkiän  johdolla 25.10.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari

Sosiaalipolitiikan, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen yhteinen orientoiva graduseminaari

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lea Henriksson (sosiologia), Vastaava opettaja
Anja Riitta Lahikainen (sosiaalipsykologia), Vastaava opettaja
Päivi Korvajärvi (naistutkimus), Vastaava opettaja
Anneli Anttonen ja Jouko Nätti (sosiaalipolitiikka), Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2011 – 16.12.2011
Seminaari
Orientoiva tutkielmaseminaari
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Pro gradu - tutkielman valmistumista tukeva seminaari.

Ensimmäinen kokoontuminen to 15.9. klo 10-12 Virta 234.

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Opetus
15.9.2011 – 15.12.2011
Seminaari
KEVÄT 2012/Seminaari
To 12.1.2012 - 19.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Feminist Theory (5 ECTS), lectures, readings & lecture diary

Lectures: On Thursdays at 13/14-16 (with exception of Jin Haritaworn's lecture on Friday)

Place: Pinni B 3107, on Friday 30.9. Pinni B 1096

Objectives: The course will deepen the students´ knowledge about feminist theory. The students will understand theoretical background of gender studies and the critical role of feminist theory in social and political sciences.

Modes of study: Active participation in the lectures and a lecture diary

Program:

Lectures: 8.9.-13.10.2011


8.9.      14-16   Jaana Kuusipalo: Introduction to the course

15.9.    13-16   Maria do Mar Pereira: The Status of Feminism in Social Theory

22.9.    13-16   Maria do Mar Pereira: The Status of Theory in Feminism

30.9. (Fri) 13-16 Jin Haritaworn: Embodiment and New Liberal Citizenship (Pinni B 1096)

6.10.    14-16   Päivi Korvajärvi: Doing Gender

13.10.  14-16   Tuula Juvonen: Queer Feminist Agenda

 

Teacher in Charge: Jaana Kuusipalo (jaana.kuusipalo (at) uta.fi)

Teaching language: English

No need to sign up in advance!

Jaana Kuusipalo, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 13-Oct-2011
Lectures
Feminist Theory
Periods: I
Language of instruction: English
Jatko-opinnot [I Periodi]

HUOM! HUOM!

Paikka muuttunut: torstaisin klo 14-16 LINNA 5014 (paitsi 12.4. paikka: Linna 5038-39).

************************************

Naistutkimuksen tutkijaseminaari

Tutkijaseminaariin ovat tervetulleita tutkijat ja jatko-opiskelijat.

Naistutkimuksen tutkijaseminaari 10 op sisältää aktiivisen osallistumisen ja työpapereitten esittämisen tutkijaseminaarissa vähintään kahden lukukauden ajan.

Tutkijaseminaarissa käsitellään osanottajien työpapereita, esimerkiksi konferenssipapereiden tai artikkeleiden luonnoksia, väitöskirjojen lukuja, aineistojen analyysejä, tutk.suunnitelmia sekä luetaan yhteisesti valittuja tekstejä.

Seminaari on osa naistutkimuksen jatko-opintoja. 10 opintopisteen suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja papereiden esittämistä vähintään kahden lukukauden ajan. Aktiivisuus tarkoittaa kahden paperin esittämistä lukuvuoden mittaan tutk.seminaarissa ja toisten esittämien papereiden rakentavaa kommentointia.

 

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Seminaari
To 19.1.2012 - 19.4.2012 viikoittain klo 14-16, LINNA 5014
Poikkeukset:
12.4.2012 klo 14 –16 , Linna 5038-39
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

*Työ, hyvinvointi ja sukupuoli - tutkijaseminaari*

on tarkoitettu sekä sosiaalitieteiden jatko-opiskelijoille että tutkijoille. Seminaarin ohjelma sovitaan lukukauden alussa. Kevään 2012 ensimmäinen istunto on to  19.01.2012 klo 14.15-16 (Linna 5016).   Aiheena on kevään aikataulun teko. Istuntoon mahtuu hyvin myös 1-2 paperia. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Jouko Nättiin tai Anneli Anttoseen.

Kevään 2012 aikataulusta sovitaan 19.01.2012 tapaamisessa.

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Opetus
22.9.2011 – 10.5.2012
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari

Seminaarissa käsitellään tiedon, tieteen ja teknologian  yhteiskunnallista ja kulttuurista muotoutumista, muun muassa tieteellisiä ja teknisiä työn ja arjen käytäntöjä sekä toimijuutta. Teknotieteellisiä käytäntöjä tarkastellaan mm. ympäristön, luonnon, sukupuolen ja vallan näkökulmista.

Seminaari kokoontuu lukukausittain kaksi kertaa, ja siellä käsitellään osanottajien meneillään olevia tutkimuksia. Seminaari soveltuu tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja pro gradu -tutkielmaa aihepiiristä tekeville opiskelijoille. Opiskelijat ja jatko-opiskelijat voivat suorittaa seminaarin yhteydessä myös aihepiiriin liittyvää omaa opinnäytettään tukevaa kirjallisuutta opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Seminaari on monitieteinen, ja sitä järjestävät useat laitokset ja oppiaineet ja tutkimusyksiköt yhteistyönä; informaatiotutkimus, naistutkimus, sosiologia, TASTI ja yhdyskuntatieteiden laitos yhteistyössä SYKEn kanssa.

Seminaari on avoin Tampereen yliopistossa opiskeleville. Seminaarissa kuullaan esitelmiä myös muista yliopistoista.

Opintopisteitä seminaarista voi saada 2-7 seuraavasti:

2 opintopistettä saa osallistumalla aktiivisesti lukuvuoden seminaareihin  - lukemalla esitelmäpaperit ja osallistumalla keskusteluun - ja  kirjoittamalla lyhyen oppimispäiväkirjan.

3 - 5 opintopistettä saa osallistumalla aktiivisesti seminaariin ja  esittämällä siellä paperin omasta tutkimuksestaan.   

Lisäopintopisteitä saa, jos edellisten lisäksi lukee  seminaarikirjallisuutta opettajan kanssa sovitulla tavalla ja esittää  lukeneisuutensa esim. päiväkirjassa tai esitelmässä.

Seminaarista kiinnostuneita sosiaalitieteiden opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Riikka Homaseen (e-mail: riikka.homanen@uta.fi).

                      ***

KEVÄÄN 2012 seminaaripäivät ovat pe 3.2.2012 (Pinni B 3076)  ja 4.5.2012 (Linna 5014).

Tieto, tiede, teknologia -seminaari 3.2.2012 klo 10-16

Paikka: Pinni B 3076

OHJELMA

10.15 - 11.15 (Muutos/27.1.12):
Susanna Nykyri (Åbo Akademi): Bibliometriikan tutkimus Suomessa 2000-luvulla

11.15 - 12.15 Arho Suominen (Turun yliopisto): Bibliometrisen teknologiaennakoinnin haasteista

12.15 - 13.15 Lounas

13.15 - 14.00 Reetta Muhonen & Hanna-Mari Puuska (Tampereen yliopisto): Näkökulmia tieteellisen julkaisemisen kehitykseen Suomessa

14.00 - 14.45 Tuisku Pelkonen (Tampereen tekninen yliopisto): Uusiutuvien energiamuotojen bibliometrinen ennakointi


14.45 - 15.00 Kahvi


15.00 - 16.00 Virve Peteri (Tampereen yliopisto): Avokonttorista kohtaamistilaan. Tulevaisuuden toimistoympäristöt ja toimistotyöntekijät muotoilun kohteina.

 

Tieto, tiede, teknologia -seminaari 4.5.2012

klo 10.00 -12.00

Paikka: Linna K108

OHJELMA

Elina Late: Julkaisukäytännöt valtion tutkimuslaitoksissa

Kristina Rolin: Normative approaches to values in science

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Riikka Homanen, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Poikkitieteellinen seminaari on tarkoitettu vertailevasta tutkimuksesta kiinnostuneille ja vertailevaa tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille.

Seminaarin työkieli on suomi sekä englanti.

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]uta.fi
Matti Alestalo, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2011 – 16.5.2012
Seminaari 24 tuntia
Seminaari
Ke 14.9.2011 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
KEVÄT 2012
Ke 11.1.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

YTI-luennot, syksy 2011

Aika: joka toinen tiistai klo 16.15-17.45 alkaen tiistaina 20.9.2011
Paikka: Päätalo, ls. A1, Kalevantie 4, 2. krs (paitsi 4.10.2011, Päätalo, ls. A4, 2. krs)


*****************************************

Luentojen teema:

YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS


20.09.
Terveydenhuollon muutos ja hyvinvointivaltion teoriat
Professori Juhani Lehto, YTI, tutkijakollegium

4.10.
Rituaalit liikkuvassa maailmassa
Dosentti Johanna Sumiala, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma (HUOM! Paikka: Päätalo, ls. A4)

1.11.
Liike, rajat, tieto
Professori Mikko Lehtonen, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma

15.11.
Perheväkivaltatutkimuksen haasteet
Professori Eija Paavilainen, YTI, tutkijakollegium

29.11.
Varhaiskasvatus kansainvälisessä vertailussa
Professori Eeva Hujala, YTI, tutkijakollegium

13.12.
Lastenkirjallisuus monikulttuurisessa Suomessa
YTT Anna Rastas, YTI, Liikkuva maailma -ohjelma

********************

Korvaavuus/sos.tieteet:

Yhteiskuntatutkimuksen instituutin YTI-yleisöluennot, syksy 2011 ja kevät 2012
KORVAAVAT sosiaalitieteissä seuraavasti:

Sosiologia:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiologia SOSLS4.3
Sospol:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiaalipolitiikka SPOLS4
Sospsykol:
Tutkielmaa tukevat opinnot, sosiaalipsykologia (korvavuudesta sovittava erikseen prof. Irmeli Järventien kanssa) .

Opintosuoritus:
6 luennolle osallistuminen ja siitä tehty luentopäiväkirja vastaavat 2 opintopistettä.
LUENTOPÄIVÄKIRJA palautaan Lea Henrikssonille (sosiologia, sosiaalipolitiikka).
Sosiaalipsykologiassa suoritustapa sovitaan erikseen  prof. Irmeli Järventien kanssa.

**********************************************

Mikä YTI on?  Yhteiskuntatutkimuksen instituutti (YTI) edistää Tampereen yliopistossa tehtävää korkeatasoista tutkimusta ja tieteenalojen välistä vuorovaikutusta sekä järjestää ja koordinoi tohtorikoulutusta.

Kenelle YTI-luennot on tarkoitettu?  Kyseessä on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä. Jatko-opiskelijat voivat lisäksi saada läsnäolosta vähintään 6 luennolla tiedekuntarajat ylittäviin jatko-opintoihin kuuluvia opintosuorituksia 2 opintopistettä, tämän kuitenkin enintään 3 kertaa eli yhteensä 6 opintopistettä. 6 osallistumiskertaa / 2 opintopistettä voi koota kahtena peräkkäisenä lukukautena.

Opetus
20.9.2011 – 13.12.2011
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Opiskelija paikantaa kurssin avulla itsensä osaksi tieteellisen ajattelun ja yliopistoinstituution historiallisia suhteita, kehityskulkuja ja nykyisiä käytäntöjä. Opiskelija omaksuu myös välineitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkintaan, selittämiseen ja ymmärtämiseen tutkimuksellisin keinoin. Tavoitteena on, että kurssi innostaa opiskelijaa näkemään itsensä yliopistoinstituution ja tutkimuksellisten käytäntöjen aktiivisena toimijana ja tarjoaa näkökulmia siihen, mikä on yliopiston ja yhteiskuntatieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa.

 

Sisältö

- yliopisto tieteiden historiassa
- yliopiston ideat ja ulottuvuudet
- yliopisto akateemisen opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen käytäntönä
- yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja asema yhteiskunnassa
- tutkimuksen etiikka ja tavoitteet

 

Opintojakson suoritusten vastaanottajat ja suoritusohjeet:

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ma 12.12.2011 mennessä paperiversiona Ritva Nätkinin työhuoneen (Linna 6078) oven vieressä olevaan lokeroon.

Suoritusohjeet sosiaalityön opiskelijoille

Sosiaalityössä kurssi suoritetaan luentopäiväkirjalla. Opintosuorituksena se ei ole luentojen referointia, vaan opiskelija kiteyttää ja jäsentää kurssin sisältöjä itse valitsemiensa kysymysten janäkökulmien kautta pohdiskellen. Mieti, mikä on oleellista ja merkittävää kurssillakäsiteltävissä asioissa sinun näkökulmastasi ja kirjoita siitä. Oppimispäiväkirjan tavoite on harjaannuttaa tieteellistä ajattelua ja kehittää opiskelijan taitoja kirjoittaa oppimastaan.Päiväkirjaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä minulle uusiakysymyksiä, näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä kurssi herätti pohtimaan? Mitä opin kurssilla kokonaisuudessaan? Mitkä kurssilla käsitellyt asiat ovat erityisen tärkeitä sosiaalityön ja yleisesti yhteiskuntatieteiden kannalta ja miksi? Tärkeää on, että kertoo ajatuksiaan ja perustelee ne.

 Päiväkirjaan voi sisällyttää monenlaisia tietoja: yleistietoa, tietoa luennolla kuullusta, luetusta, omista kokemuksista ja havainnoista. Muista kuitenkin merkitä lähteet, jos otat aineksia muiden teksteistä tai ajatuksista. Luentosisältöjen lisäksi päiväkirja tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia ajatusmalleja. Luentopäiväkirjaa pidetään ensimmäisestä luennosta lähtien kirjoittamalla kurssin sisällöllisistä aineksista sekä suhteuttamalla niitä omiin havaintoihin. Asiat tulee esittää selkeästi jäsenneltynä ja hyvää asiatyyliä käyttäen. Oleellisen tärkeää on perustella näkemyksensä ja viitata selkeästi luennolla esitettyyn. Jos käytät muita lähteitä, viittaa myös niihin selkeästi.

 Palautettavan luentopäiväkirjan pituus on 8-10 liuskaa (1,5 riviväli, 12 fontti). Päiväkirjat arvostellaan arvosanalla 1-5. Hyvä arvosana (3) edellyttää, että opiskelija on sisäistänyt luentojen pääsisällöt ja kykenee niiden pohjalta laatimaan jäsennellyn kirjoituksen sekä luomaan oman, analyyttisen otteen käsittelemiinsä asioihin.

Palautus keskiviikkoon 14.12.2010 mennessä paperiversiona Rosi Enroosin huoneen (LINNA 6093) vieressä olevaan lokeroon. Myöhässä tulleita töitä ei arvostella. Älä lähetä työtäsi sähköpostilla vaan tarvittaessa postitse osoitteeseen:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Sosiaalityön oppiaine/ Rosi Enroos,33014 Tampereen yliopisto.

Mahdolliset kysymykset ja muut yhteydenotot: Rosi.Enroos@uta.fi

Suoritusohjeet tiedotusopin opiskelijoille, ks.

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/YKYY2oppimispaivakirja.html

Porin yksikön ohjeet:

Kirjoita pohdiskeleva oppimispäiväkirja luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Valitse luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsennä kirjoitus niiden pohjalta. Älä kuitenkaan keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan kerää aineksia pohdintoihisi kaikista eri luennoista.  Pohdiskelevuus tarkoittaa, että oppimispäiväkirja ei ole pelkkää luentojen sisällön referointia, vaan voit pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintojasi. Sopiva määrä on esimerkiksi neljä teemaa, joista kustakin kirjoitat n. 1,5 sivua. Oppimispäiväkirja kirjoitetaan koneella, ja tekstillä tulee olla pituutta n. 6 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12). Tämä on minimi, joten enemmänkin voi kirjoittaa.
Oppimispäiväkirja arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Oppimispäiväkirjan palautus: ke 14.12.2011 mennessä paperiversiona Satu Kalliolan ovilokerikkoon

Kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Mikko Lahtinen

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]utafi
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2011 - 28.11.2011 viikoittain klo 14-17, päätalo ls. A1, Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa yleiskuvan
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettävistä
empiirisen tutkimuksen menetelmistä ja tutkimusprosessista eri vaiheineen. Opiskelija tutustuu tutkimisen tekemisen perusteisiin ja oppii ymmärtämään tutkimusongelman merkityksen tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen valinnalle.
Opiskelija oppii, miten erilaisilla menetelmällisillä
lähestymistavoilla voidaan tarkastella samaa tutkimuskohdetta ja miten eri lähestymistavat tuottavat tutkimuskohteesta erilaista tietoa.

 

 

Luentosarjan ohjelma

28.10. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen perusjäsennykset ja käsitteet (3 t)

4.11. Helena Laaksonen & Ari Rasimus: Kohteesta aineistoksi - erilaiset aineistotyypit (3 t)

11.11. Sami Borg: Numerotiedon lukutaito (3 t)

18.11. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen prosessi (3 t)

25.11. Kalevi Korpela: Kokeellinen tutkimus (3 t)

2.12. Marika Enwald: Empiirisen tutkimuksen eettiset kysymykset (3 t)

9.12. Ari Rasimus: Yhteenveto: Yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja käyttö (3 t)

16.12. Tentti: 3 esseekysymystä, joista kahteen vastataan (2 t)

Uusintatentti pe 13.1.2012 klo 10-12, päätalo ls. A1

 

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ari Rasimus

Suoritusohje tiedotusopin opiskelijoille:

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/essee_ohjeet/TIEDAT1B_lkv11-12.html

Valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ilkka Ruostetsaari

Kansainvälisen politiikan opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Eero Palmujoki

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Satu Ylinen

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tero Mamia

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Opetus
28.10.2011 – 16.12.2011
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot
Pe 28.10.2011 - 9.12.2011 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A1, tentti 16.12.2011 klo 10-12, päätalo ls. D10a. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Poikkeukset:
25.11.2011 klo 9 –12 , päätalo ls. D10a, huom. paikka!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opetus järjestetään kandidaatintutkielma -seminaarin yhteydessä

Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Muut opinnot [II Periodi]
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [II Periodi]

NAISP1.1. Naistutkimuksen peruskurssi 2 op

Luentosarjalla käsitellään useiden aihepiirien kautta kysymystä siitä, mitä naistutkimus, sukupuolen tutkimus ja feministinen tutkimus ovat. Luennoilla pohditaan, miten moninaisin tavoin sukupuoli jäsentää yhteiskuntaa ja kulttuuria. Tarkastelun kohteeksi otetaan myös sukupuolen kietoutuminen muihin hierarkkisoiviin eroihin, kuten seksuaalisuuteen, luokkaan, ikään, "rotuun" ja etnisyyteen. Luentosarjan kuluessa tutustutaan naistutkimuksen peruskäsitteistöön, erilaisiin lähestymistapoihin ja keskeisiin nykysuuntauksiin. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Luennot suoritetaan luentopäiväkirjalla, josta annetaan tarkemmat ohjeet luennoilla.

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

NAISP1.2 Naistutkimuksen perusteet suoritetaan saman lukukauden aikana kuin peruskurssi.

********************
Kurssin ohjelma:

25.10. Päivi Korvajärvi: Sukupuoli, tasa-arvo ja erot


  1.11. Päivi Korvajärvi: Feministisen tutkimuksen aaltoilut


 8. 11.  Jaana Kuusipalo: Feministinen poliittinen ajattelu


15.11.  Arto Jokinen: Miestutkimus, miehet ja tasa-arvo

22.11.  Tuula Juvonen: Lesbofeminismistä queer-tutkimukseen 

29.11.    Seija-Leena Nevala-Nurmi: Sukupuoli ja historia   

7.12. Tuula Juvonen: Sukupuolen biologia (Huom! 7.12. on keskiviikko)

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luentokursseille ei tarvita ilmoittautumista.

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2011 – 7.12.2011
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 25.10.2011 - 29.11.2011 viikoittain klo 14-17, Väinö Linna -sali, Huom! Viimeinen luento KESKIVIIKKONA 07.12.2011 (paikka Väinö Linna -sali)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Introduction to Finnish Gender Studies (5 ECTS)

Please note that during the second period of 2011 you can compensate 5
ECTS from WSB1 Introduction to Gender Studies (7 ECTS) with a
web-based course Introduction to Finnish Gender Studies (5 ECTS)
offered by HILMA. This great opportunity is highly recommended, and
will be offered only for once!

The remaining 2 ECTS can be obtained by passing a written exam - for
more details about that option, please contact tuula.juvonen@uta.fi.

You will have to APPLY for the web course through an e-form, which
will be available for you during 5.9-30.9.2011 at the following site,
where also more information about the course will be available:
http://www.hilmaverkosto.fi/kurssikalenteri/introduction-to-finnish-womens-studies

Tuula Juvonen, Teacher responsible
Periods: II
Language of instruction: English
Aineopinnot [II Periodi]

Kurssin tavoitteet:

Kurssin tavoite on tarjota katsaus uusimpaan feminististä tietoteoriaa ja tieteenfilosofiaa koskevaan keskusteluun. Kurssilla harjoitellaan tutkimuksessa tarvittavia taitoja kuten argumenttien analysoimista artikkeleista, argumenttien kritiikkiä ja argumentoivan esseen kirjoittamista.

Kirjallisuus:

Grasswick, Heidi (ed.). 2011. Feminist Epistemology and Philosophy of Science: Power in Knowledge. Dordrecht: Springer. Teos on luettavissa sähköisessä muodossa Tampereen yliopiston kirjastossa, Dawsonera-palvelimen kautta.

Kurssin suorittaminen:

Osallistuminen: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn. Kaikki osallistujat lukevat kaikki käsiteltävät artikkelit ja ovat valmiita osallistumaan keskusteluun.

Esitys seminaarissa: Seminaarin osallistujat valmistavat yksin tai ryhmissä esityksen yhdestä kirjan artikkelista. Esityksen tarkoitus on toimia keskustelun avauksena. Esityksen voi jakaa kolmeen osaan siten, että ensimmäisessä osassa heitetään pöydälle tuntemattomat käsitteet ja vaikeasti avautuvat jaksot, joiden taustaoletukset vaativat selvennystä. Keskustelun tavoite on saavuttaa tunne, että olemme ymmärtäneet, mitä artikkelin kirjoittaja haluaa sanoa. Esityksen toisessa osassa pyritään tekemään yhteenveto artikkelin pääargumentista ja arvioidaan sen vakuuttavuutta. Esityksen kolmannessa osassa on mahdollisuus keskustella artikkelin merkityksestä oman tutkimustyön ja muiden opintojen kannalta.

Loppuessee: Kukin seminaarin osallistuja kirjoittaa loppuesseen (noin 5-6 liuskaa) siitä artikkelista, jota hän on esitellyt muille. Esseen kirjoittamisessa on mahdollista hyödyntää seminaarissa käytyä keskustelua. Esseen tavoite on esittää artikkelin pääargumentti ja arvioida sitä kriittisesti. Esseessä voi käyttää myös teoksen Feminist Epistemology and Philosophy of Science: Power in Knowledge muita artikkeleita ja muuta filosofista kirjallisuutta.

Ylimääräinen essee: Kurssin osallistuja voi kirjoittaa toisen esseen toisesta kirjan artikkelista (edellä mainittujen ohjeiden mukaan), jos hän haluaa suorittaa 4 opintopisteen sijasta 5 opintopistettä.

Essee(t) palautetaan kurssin opettajalle viimeistään 10.1.2012 mennessä.

Kurssin arvostelu (asteikolla 1-5):

 1. Osallistuminen ja esitys (50%).
 2. Loppuessee (50%).

TAI

 1. Osallistuminen ja esitys (40%).
 2. Loppuessee (30%).
 3. Ylimääräinen essee (30%).

Kurssin ohjelma:

Viikko 1

Ti 25.10 Johdantoluento ja seminaarityöskentelyn organisointi

Ke 26.10. Kristina Rolin: Contextualism in Feminist Epistemology and Philosophy of Science

Viikko 2

Ti 1.11. Heidi Grasswick: Introduction: Feminist Epistemology and Philosophy of Science in the Twenty-First Century JA

Phyllis Rooney: The Marginalization of Feminist Epistemology and What That Reveals About Epistemology ?Proper?

Ke 2.11. Samantha Frost: The Implications of the New Materialisms for Feminist Epistemology

Viikko 3

Ti 8.11. Sandra Harding: Interrogating the Modernity vs. Tradition Contrast: Whose Science and Technology for Whose Social Progress?

Ke 9.11. Kristen Intemann: Diversity and Dissent in Science: Does Democracy Always Serve Feminist Aims?

Viikko 4

Ti 15.11. Carla Fehr: What Is in It for Me? The Benefits of Diversity in Scientific Communities

Ke 16.11. Alison Wylie: What Knowers Know Well: Women, Work and the Academy

Viikko 5

Ti 22.11. Nancy Arden McHugh: More Than Skin Deep: Situated Communities and Agent Orange in the Aluoi Valley, Vietnam

Ke 23.11. Lorraine Code: ?They Treated Him Well?: Fact, Fiction, and the Politics of Knowledge

Viikko 6

Ti 29.11. Gaile Pohlhaus: Wrongful Requests and Strategic Refusals to Understand

Ke 30.11. Heidi Grasswick: Liberatory Epistemology and the Sharing of Knowledge: Querying the Norms

Professori Kristina Rolin, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2011 – 30.11.2011
Seminaari 24 tuntia
Ti 25.10.2011 - 29.11.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni A1078
Ke 26.10.2011 - 30.11.2011 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Luennot: Luennoilla tutustutaan poliittisen ajattelun feministiseen kritiikkiin sekä poliittisen edustuksen sukupuolittumisen historiaan Suomessa eli niihin tapoihin, joilla naiset on syrjäytetty poliittisesta toiminnasta ja/tai marginalisoitu poliittisina toimijoina. Luentojen teemat auttavat opiskelijoita hahmottamaan myös muita edustuksellisen demokratian ongelmia.

Seminaari: Seminaarissa keskustellaan politiikan feministisestä kritiikistä luentojen, oheiskirjallisuuden ja opiskelijoiden tekemien harjoitustöiden pohjalta, joiden muodoista sovitaan tarkemmin kurssin alussa. Harjoitustöissä opiskelijat pohtivat kurssin teemoja valitsemastaan näkökulmasta tai tapauksesta käsin ja oppivat soveltamaan feministisen kritiikin tarjoamia välineitä poliittisten ilmiöiden analyysissä.

Suoritustapa: essee tai joku muu opettajan kanssa sovittu seminaarityö

Korvaavuudet: VALTA1 Politiikan teoria (5op) tai VALTS2d Poliittinen filosofia (6op).

Korvaavuus naistutkimuksen opinnoissa: ota yhteys Jaana Kuusipaloon.

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2011 – 2.12.2011
Luento-opetus 12 tuntia
To 27.10.2011 klo 12-14, Linna ls 5014
To 3.11.2011 - 1.12.2011 viikoittain klo 12-14, Linna ls 5026
Seminaari 12 tuntia
Pe 28.10.2011 - 2.12.2011 viikoittain klo 12-14, Linna rh 5101
Poikkeukset:
11.11.2011 , perjantain seminaari siirretty maanantaille 14.11.
2.12.2011 klo 12 –16 , huom! kaksoisistunto klo 12-16
Ma 14.11.2011 klo 12-14, Linna rh 5101
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Lukupiirissä luetaan naistutkimukseen ja queer-tutkimukseen liittyviä, pääsääntöisesti englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleja ja keskustellaan niistä. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat keskustelupöytäkirjoja ja lyhyitä papereita valitsemastaan teoreettisesta suuntauksesta.

Ryhmään hyväksytyt saavat lisätietoja käsiteltävistä artikkeleista moodlessa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuula Juvonen, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2011 – 8.12.2011
Lukupiiri
NAISM2.2.
To 27.10.2011 - 8.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3107
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Jatko-opinnot [II Periodi]

PerLa - Lapsuuden ja perheen tutkimuksen valtakunnallinen  poikkitieteellinen jatkokoulutusseminaari (periodit II, III ja IV).

Opettajat: Anja Riitta Lahikainen ja Ritva Nätkin

Tervetuloa Perlan poikkitieteelliseen  ja valtakunnalliseen jatkokoulutusseminaariin joko  jatkotutkinto-opiskelijana tai vierailevana jatkotutkinto-opiskelijana tai tutkijana.

Seminaari on avoin kaikille yhteiskuntatieteellisesti painottunutta, lapsuuden ja  perheen tutkimuksen alan väitöskirjaa tai muuta tutkimusta tekeville.

Seminaari tarjoaa keskustelufoorumin, jonne voi tuoda  väitöskirjaan liittyviä teemoja, tutkimussuunnitelmia, metodisia  kysymyksiä ja artikkeliluonnoksia.

Jatkokoulutusseminaarin aikataulu muotoutuu toiveidenne ja  tarpeidenne mukaan. Pyydämme ilmoittautumaan allekirjoittaneille ja  tekemään ehdotuksen omasta esitysajasta ja -aiheesta.  Jatkokoulutusseminaarin pitäjät esittelevät omaa tutkimustaan  myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Anja Riitta Lahikainen  sosiaalipsykologian professori,  sähköposti: ssanla@uta.fi

Ritva Nätkin  sosiaalipolitiikan yliopiston lehtori, sähköposti: ritva.natkin@uta.fi

Anja Riitta Lahikainen, Vastaava opettaja
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2011 –
Seminaari
KEVÄT 2012/seminaari
Ke 11.1.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 16-18, Linna 5014
SYKSY 2011/seminaari
Ke 26.10.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 16-18, Linna 5014
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Luentosarja (yht. 24 h) jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yhteiskuntatieteiden filosofiaa ja historiaa (12 h)

Toisessa osassa tematiikkaa jatketaan siten, että keskeisten yhteiskuntatieteellisten käsitteiden kautta tarjotaan teoreettinen perspektiivi yhteiskunnallisiin ilmiöihin (12 h).

Suoritusten vastaanottajat:

 • psykologia: Markku Ojanen
 • sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaaliantropologia ja naistutkimus: Jaana Kuusipalo
 • sosiaalityö: Kyösti Raunio
 • Porin yksikkö (kaikki oppiaineet): Jukka Niemelä ja Antti Saloniemi
 • kansainvälinen politiikka: Elina Penttinen
 • valtio-oppi: Tiina Rättilä
 • tiedotusoppi: Jyrki Jyrkiäinen (työhuone 5.1.2012 lähtien Päätalo E227)

Tarkemmat suoritusohjeet löytyvät Moodlesta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. HUOM! Kurssi on tarkoitettu seuraavien aineiden pääaineopiskelijoille: kansainvälinen politiikka, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, tiedotusoppi ja valtio-oppi.

Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 9.1.2012 - 2.4.2012 viikoittain klo 14-16, päätalo ls. A1, 5.3.2012 ei luentoa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssikuvaus: Kurssilla pohditaan miten feministinen politiikka (ja tasa-arvopolitiikka) on tarttunut sukupuolen määrittelystä käytävään kamppailuun. Opitaan analysoimaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä feministiseen tutkimukseen ja sen teoreettiseen keskusteluun nojautuen.

Suoritustapa: Seminaari (20 h)

Opetus: tiistaisin klo 14-16  ajalla: 17.1.2012 - 20.3.2011

Huom; AIKA MUUTTUNUT!

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2012 – 20.3.2012
Seminaari 20 tuntia
Seminaari
Ti 17.1.2012 - 20.3.2012 viikoittain klo 14-16, LINNA 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tasa-arvotyö -kurssilla tutustutaan tasa-arvon käsitteeseen ja käytäntöihin sekä tasa-arvotyön tavoitteisiin, menetelmiin ja toimijoihin. Opiskelija saa peruskäsityksen suomalaisen tasa-arvopolitiikan tilasta ja tasa-arvolainsäädännöstä.

Ilmoittautuminen kurssille pe 13.1.2012 mennessä sähköpostilla: Jaana.Kuusipalo@uta.fi  .

***************************************** 

Luennot:

20.1. Jaana Kuusipalo: Tasa-arvo politiikkana

27.1. Tuula Juvonen: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

3.2.  Eeva Raevaaara, ylitarkastaja, STM/tasa-arvotoimisto: Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja keinot   

10.2. Varpu Alasuutari: Tasa-arvosuunnitelmat ja suvaus  

17.2. Hanna Ylöstalo: Tasa-arvo työelämässä 

Muu opetus:

24.2. Seminaarityöskentelyä  

2.3. Työpaikkavierailu  

9.3. Käsitellään luonnokset seminaarin lopputyöksi.  

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaariin, oheiskirjallisuuden lukeminen ja lopputyö.

Korvaavuus: kurssi korvaa NAISM52A:n
lisäksi kohdista: NAISP5, NAISA2D ja NAISM5.1 tai sopimukseen mukaan.

Valtio-opin vaatimuksista kurssi korvaa VALTA1 5 op tai
VALTS2a tai VALTS2d 6 op

 


 


 


 

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
20.1.2012 – 9.3.2012
Seminaari 16 tuntia
Luennot ja seminaari
Pe 20.1.2012 - 9.3.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 5015
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

NAISP3 Perusopintojen seminaari, 5 op

Pari- ja perhesuhteiden politiikat

Opettajat: Johanna Hiitola (johanna.hiitola@uta.fi) ja Maria Vihlman (maria.vihlman@uta.fi)

Parisuhteita, vanhemmuutta, perhettä ja lapsuutta määritellään yhteiskunnassa moninaisin tavoin. Käsitykset perheestä ja parisuhteista ovat sidoksissa erilaisiin sosiaalisen luokittelun järjestelmiin, kuten sukupuoleen, seksuaalisuuteen, "rotuun", etnisyyteen, luokkaan, ikään ja toimintakykyyn. Lähi- ja perhesuhteita eletään todeksi arjessa, ja perhettä koskevat käsitykset ja institutionaaliset käytännöt vaikuttavat siihen, millaisin ehdoin arkea on mahdollista järjestää.

Kurssilla pari- ja perhesuhteita tarkastellaan sekä teoreettisesti että ihmisten konkreettisten elämänjärjestysten kautta. Kurssin kuluessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten parisuhdetta ja perhettä on historiassa määritelty? Miten avioliitto järjestää sosiaalista todellisuutta? Miten perheitä ja parisuhteita arvotetaan kunniallisuuden (respectability) ja häpeän kentillä? Minkälaiset lähisuhteet tai perheet jäävät institutionaalisten käytäntöjen (esim. avioliittoinstituutio, lastensuojelun sosiaalityö) katvealueelle ja minkälaisin seurauksin? Mitä sukupuolineutraali avioliitto (voisi) tarkoittaa? Mikä on lapsen etu ja kenellä on valta määritellä sitä?

Kurssin tarkoituksena on tutustua pari- ja perhesuhteiden politiikkoihin feministisistä lähtökohdista käsin. Kurssilla keskitytään erityisesti pohjoismaisen ja suomalaisen lähisuhdepolitiikan erityiskysymyksiin. Kurssilla opitaan tuntemaan aihealueen tutkimuskeskusteluja ja syvennetään opittua harjoitustehtävien ja ryhmäkeskustelujen kautta.

Kurssi koostuu johdantoluennoista, lukemistoista sekä näihin liittyvistä pienimuotoisista harjoitustehtävistä ja yhteisistä keskusteluista. Kurssin päätteeksi laaditaan analyysitehtävä jostakin kurssilla käsitellystä aiheesta. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää kurssilukemistoon perehtymistä, aktiivista osallistumista keskusteluihin ja harjoitustehtävien palauttamista.  

Kurssi järjestetään 28.2.-1.5.2012. Seminaari kokoontuu tiistaisin klo 12 - 14.

Paikka: Linna 4026.


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Hiitola, Opettaja
johanna.hiitola[ät]uta.fi
Maria Vihlman, Opettaja
Opetus
28.2.2012 – 1.5.2012
Seminaari 20 tuntia
Seminaari
Ti 28.2.2012 - 1.5.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 4026
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

HUOM!!!! HUOM!!!! /12.12.2011;

ILMOITTAUTUMISMENETTELY lisätty tähän luentosarjaan! - Ilmoittaudu Nettiopsussa ajalla 13.12.11- 9.1.2012 !

*********************************

Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Sosiaalitieteiden teoria, luennot

Laajuus 2 op, Luento-opetus 24 tuntia

Pää- ja sivuaineopiskelijoille luentosarja, jossa perehdytään sosiaalitieteiden käsitteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Suoritustapa: Lyhyt 4 liuskan mittainen oppimispäiväkirja, jossa opiskelija pohdiskelee kolmen kiinnostavimmaksi katsomansa luentojen teeman suhteen sitä, mitä hän kurssin kuluessa on oppinut. Oppimispäiväkirjan laatimisen helpottamiseksi jokaisen luennon pitäjän pyydetään esittämään luentonsa yhteydessä 2 kysymystä tai problematisointia tai tehtävää. Suoritukset arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ohjeet oppimispäiväkirjan tekoon löytyvät:http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/opiskelu.php (yleiset ohjeet ja palvelut).

Luennoitsijan niin halutessa power pointit ja muu mahdollinen materiaali on luennon jälkeen nähtävissä osoitteessa: www.uta.fi/laitokset/sostut/oppimateriaali/sosiaalitieteenteoriat

Oppimispäiväkirjan vastaanottajat ja tarkastajat:
sosiologia: Eriikka Oinonen
sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin
sosiaalipsykologia: Irmeli Järventie
sosiaaliantropologia: Laura Huttunen
naistutkimus: Päivi Korvajärvi

Oppimispäiväkirjat (1 riviväli-kaksipuolinen, printattu) toimitetaan paperiversioina tarkastajille. 

********************

Kevään 2012 OHJELMA

SOSYA1.1. Sosiaalitieteiden teoriat -luento (kevät 2012)

Luennot keskiviikkoisin 9-12

11.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia, paikka: Väinö Linna -sali

18.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia, HUOM! paikka: ls. D10B (päätalo)

25.1. Risto Heiskala: Toiminta ja tavanmukaisuus, paikka: Väinö Linna -sali

1.2.  Laura Huttunen: Kulttuuri antropologisena käsitteenä, paikka: Väinö Linna -sali

8.2.  Päivi Korvajärvi: Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa, paikka: Väinö Linna -sali

15.2. Ritva Nätkin: Hoivan käsitteellistäminen ja politisoituminen, paikka: Väinö Linna -sali

22.2. Matti Hyvärinen: Kertomus, toiminta ja instituutiot, paikka: Väinö Linna -sali

29.2. Irmeli Järventie: Yksilön ja yhteiskunnan suhteet, paikka: Väinö Linna -sali

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eriikka Oinonen, koordinaattori, Vastaava opettaja
Eri opettajia, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 29.2.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Sosiaalitieteiden teoria - luentosarja
Ke 11.1.2012 - 29.2.2012 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2012 klo 9 –12 , D10b, päätalo
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tasa-arvotyö -kurssilla tutustutaan tasa-arvon käsitteeseen ja käytäntöihin sekä tasa-arvotyön tavoitteisiin, menetelmiin ja toimijoihin. Opiskelija saa peruskäsityksen suomalaisen tasa-arvopolitiikan tilasta ja tasa-arvolainsäädännöstä.

Ilmoittautuminen kurssille pe 13.1.2012 mennessä sähköpostilla: Jaana.Kuusipalo@uta.fi  .

***************************************** 

Luennot:

20.1. Jaana Kuusipalo: Tasa-arvo politiikkana

27.1. Tuula Juvonen: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

3.2.  Eeva Raevaaara, ylitarkastaja, STM/tasa-arvotoimisto: Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja keinot   

10.2. Varpu Alasuutari: Tasa-arvosuunnitelmat ja suvaus  

17.2. Hanna Ylöstalo: Tasa-arvo työelämässä 

Muu opetus:

24.2. Seminaarityöskentelyä  

2.3. Työpaikkavierailu  

9.3. Käsitellään luonnokset seminaarin lopputyöksi.  

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaariin, oheiskirjallisuuden lukeminen ja lopputyö.

Korvaavuus: kurssi korvaa NAISM52A:n
lisäksi kohdista: NAISP5, NAISA2D ja NAISM5.1 tai sopimukseen mukaan.

Valtio-opin vaatimuksista kurssi korvaa VALTA1 5 op tai
VALTS2a tai VALTS2d 6 op

 


 


 


 

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
20.1.2012 – 9.3.2012
Seminaari 16 tuntia
Luennot ja seminaari
Pe 20.1.2012 - 9.3.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 5015
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vastuuhenkilöt:               

1) Kurssin koordinointi, palautekeskustelu ja portfolion arviointi: Tiia Vaajala (opintojakson vastuuopettaja)

2) Johdantoluennot, harjoitukset ja oheislukemiset: Tiia Vaajala, Hanna Rautajoki, Sanna Raudaskoski

3) Teemaluennot (eri luennoitsijoita)   

Kurssin sisältö ja tavoitteet:                        

Kurssin tavoitteena on opettaa etnometodologian peruslähtökohdat, tutustuttaa opiskelijat vuorovaikutuksen tutkimuksen keskeisiin työvälineisiin sekä esitellä menetelmien soveltamista erilaisissa tutkimuskonteksteissa. Kurssi jakautuu kahteen osaan: johdanto- ja sovellukset -osaan. Johdanto-osassa menetelmien peruskäsitteitä käsitellään kirjallisen materiaalin, harjoitusten ja demonstraatioiden avulla. Soveltavan tutkimuksen osiossa esitellään Tampereen yliopistossa sosiaalitieteiden piirissä tehtävää vuorovaikutuksen tutkimusta ja syvennetään etnometodologisten lähestymistapojen tuntemusta..

Opetusmuoto:                   Teemaseminaari

Opetuskäytänteet:          

 Luennot 18 h +  palautekeskustelu 2 h. Harjoituksia 6 h lähiopetustunneilla, joissa opiskelijat saavat itse kokeilla ja soveltaa opittuja työvälineitä. Itsenäistä työskentelyä 10 h kotilukemiston ja portfolion parissa.

Suoritustapa ja arviointi:                                          

-läsnäolo lähiopetustunneilla (luennoilla ja harjoituksissa)

-kotilukemistot ja harjoituksiin liittyvät tehtävät

-luentoihin, jaettuun materiaaliin ja harjoituksiin perustuvan portfolion tuottaminen.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Korvaavuus:

SOSLA2.4 Sosiaaliset instituutiot ja käytännöt

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi

SPSYS2.2. Sosiaalipsykologian menetelmät


Voidaan myös valita korvaamaan yhtä kurssia kohdista SPOLA3, SOSAA2, NAISA2.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Ensisijaisesti sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille suunnattu kurssi. Tilaa jäädessä yli myös sivuaineopiskelijat huomioidaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Rautajoki , Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Tiia Vaajala, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 17.4.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 10.1.2012 - 17.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Hetero-oletus viittaa siihen uskomukseen, että kohtaamamme ihmiset ovat joko naisia tai miehiä ja joka tapauksessa heteroita. Tällä kurssilla puretaan hetero-oletusta ja käsitellään sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä eri ikäkausina (esim. "lapsen etu" ja sateenkaarivanhemmuus, koulukiusaaminen ja nuorten itsemurhat, syrjintä työelämässä ja ikääntymisen esiin nostamat haasteet). Lisäksi käsitellään hengellistä väkivaltaa, viharikoksia ja sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaamisia asiakastyössä ja sen huomioimista esimerkiksi tutkimusasetelmia suunniteltaessa. Opiskelijat tuottavat parityöskentelynä teemoihin liittyvän resurssipankin verkkoon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuula Juvonen, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 22.3.2012
Seminaari 24 tuntia
Seminaari
To 12.1.2012 - 22.3.2012 viikoittain klo 12-14, Virta 234, HUOM! 15.3. ja 22.3. TILA on Linna 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Nordic Welfare Societies in Transition

The aim of the course is that students recognise the features that have commonly been linked with the idea of a Nordic welfare model and Nordic welfare state. In addition students will learn about differences amongst the Nordic welfare states and some changes that they have undergone.

There will be various lecturers during the course. To pass the course active participation is required during the lectures and students need to write a 3 page paper on a certain research question (questions will be formulated during the course). Papers will be discussed jointly during the last session of the course.

Half of the each session will contain a lecture and another half will be dedicated to discussions and/or group work. Lectures take place on Thursdays, 9-12,

Place: 12.1.- 8.3.2012 Linna 6017

The course is coordinated by Liina Sointu (liina.sointu@uta.fi).

 

12.01 Liina Sointu: Practicalities of the course, Brief introduction to the different types of welfare states in Europe, group work to formulate research questions

19.01 Anneli Anttonen: Nordic welfare model and universalism

26.01 Jouko Nätti: Labour markets and employment in the Nordic countries

02.02 Tapio Rissanen: Gender, work and equality in the Nordic countries

09.02 Liina Sointu: Nordic elder care policies 

16.02 Katja Repo  Nordic child care policies

23.02 Jaana Vuori: Migrants, migration and gender

01.03 Lina Van Aerschot: Nordic citizenship

08.03 Liina Sointu: Discussion based on students' papers and feedback on the course.

 

Enrolment for University Studies

No need to sign up in advance.

Liina Sointu (coordinator), Teacher
Teaching
12-Jan-2012 – 8-Mar-2012
Lectures 27 hours
Periods: III
Language of instruction: English

Youth Transition to Adulthood Today

(Based on comparative research between Finland and France, within EU context)

Course: for 18-20 students (20 maximum)

Course Goals:

The course introduces students to research conducted in advanced societies on youth transition to adulthood and youth prolongation. In the different lectures, the actual patterns and markers of transition to the stage of adulthood are examined, based on up-to-date studies. The lectures analyse the current phenomenon of youth extension and changes within the stage of transition itself. The course enlarges towards contemporary socio-economic restructuring and highlights the influence it bears upon young people's routes of integration within the wider social sphere.

************************************

Teaching Plan/Spring Term 2012

24h course - includes: 12h lectures, 12h seminars;

Lectures on Mondays, 11-13, place: Linna 5016

Seminars on Thursdays, 12-14, place: Linna 5016

Timetable:

Lecture 1: Mon 6.2.2012: course introduction, course assessment, introduction to youth studies and youth transition, distribution of reading material

Seminar 1: Thu 9.2.2012: discussing existing theories on youth transition and course assessment (doing presentations and essay writing)

Lecture 2: Mon 13.2.2012: youth extension in figures and re-contextualisation, presentation of present socio-economic situation

Seminar 2: Thu 16.2.2012: presentations, discussing young people's present social context

Lecture 3: Mon 20.2.2012: school to work transition, and general information about Finland and France (socio-economic and historical backgrounds), doing comparative research

Seminar 3: Thu 23.2.2012: presentations, discussing cross-country research and the cases of Finland and France (eg. differences and similarities)

Lecture 4: Mon 27.2.2012: integrating the labour market, youth situation in Finland and France, young people's expectations from working life and dilemmas regarding integration into working life

Seminar 4: Thu 1.3.2012: presentations and discussing young people's strategies of integration in the labour market

Lecture 5: Mon 5.3.12: leaving the parental home and plans for family formation, living arrangements

Seminar 5: Thu 8.3.2012: presentations, discussing today's young people's attitudes towards living arrangements and starting a family

Lecture 6: Mon 19.3.2012: becoming adult, re-conceptualising concepts (youth and adulthood), new perspectives on transition, new pathways to adulthood

Seminar 6: Thu 22.3.12: presentations, discussing patterns of transition and social concepts change, course conclusion

------

Learning outcomes

Students will gain knowledge on the contemporary and growing social phenomenon of youth extension, as well as the larger contextual structural causes that engender it. They will simultaneously get a clearer perspective on a given phenomenon but also its roots. In addition, students will be introduced to comparative research.

Teaching methods

The teaching occurs via lectures and seminars. The lectures provide theoretical knowledge on particular themes related to youth transition to adulthood. In the seminars, the themes are explored further during small presentations, group discussions and evaluation, based on relevant material (textbooks, articles).

Course assessment

- Participation in lectures and seminars

- The students will be required to write an essay (from a list of topics) based on one of the lecture themes.

- They will also be asked to give short presentations (usually in pairs) during the seminars, based on study material related to the lectures topics.

- Marking: grades from 1 to 5.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aurélie Mary, Teacher responsible
Teaching
6-Feb-2012 – 22-Mar-2012
Seminar 12 hours
Seminar
Thu 9-Feb-2012 - 22-Mar-2012 weekly at 12-14, Linna 5016
Lectures 12 hours
Lectures
Mon 6-Feb-2012 - 19-Mar-2012 weekly at 11-13, Linna 5016
Periods: III IV
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssilla perehdytään siihen, miten sosiaalitieteissä on käytetty ja voidaan käyttää kertomuksen tutkimusta. Kurssin aiheina ovat mm. kertomus ja identiteetti, kertomus ja elämä, kertomus ja toiminta, kertomus ja historia. Kurssilla opitaan tunnistamaan kertomus ja tärkeimmät lähestymistavat kertomuksen teoriaan. Pohditaan siirtymää tapauskertomuksista kokemuskertomuksiin ja analysoidaan kertomuksia sekä tekstin että kerronnallisen ympäristön näkökulmasta. Kurssiin sisältyy sekä kertomuksen kirjoittaminen että pakollisia harjoitustöitä. Kurssin lopputyö on essee, joka sisältää analyysiharjoituksen.   

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsuun 1.12.2011 alkaen, 12.1.2012 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2012 – 12.3.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 16.1.2012 - 12.3.2012 viikoittain klo 12-15, Linna 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tasa-arvotyö -kurssilla tutustutaan tasa-arvon käsitteeseen ja käytäntöihin sekä tasa-arvotyön tavoitteisiin, menetelmiin ja toimijoihin. Opiskelija saa peruskäsityksen suomalaisen tasa-arvopolitiikan tilasta ja tasa-arvolainsäädännöstä.

Ilmoittautuminen kurssille pe 13.1.2012 mennessä sähköpostilla: Jaana.Kuusipalo@uta.fi  .

***************************************** 

Luennot:

20.1. Jaana Kuusipalo: Tasa-arvo politiikkana

27.1. Tuula Juvonen: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

3.2.  Eeva Raevaaara, ylitarkastaja, STM/tasa-arvotoimisto: Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja keinot   

10.2. Varpu Alasuutari: Tasa-arvosuunnitelmat ja suvaus  

17.2. Hanna Ylöstalo: Tasa-arvo työelämässä 

Muu opetus:

24.2. Seminaarityöskentelyä  

2.3. Työpaikkavierailu  

9.3. Käsitellään luonnokset seminaarin lopputyöksi.  

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaariin, oheiskirjallisuuden lukeminen ja lopputyö.

Korvaavuus: kurssi korvaa NAISM52A:n
lisäksi kohdista: NAISP5, NAISA2D ja NAISM5.1 tai sopimukseen mukaan.

Valtio-opin vaatimuksista kurssi korvaa VALTA1 5 op tai
VALTS2a tai VALTS2d 6 op

 


 


 


 

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
20.1.2012 – 9.3.2012
Seminaari 16 tuntia
Luennot ja seminaari
Pe 20.1.2012 - 9.3.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 5015
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Nordic Welfare Societies in Transition

The aim of the course is that students recognise the features that have commonly been linked with the idea of a Nordic welfare model and Nordic welfare state. In addition students will learn about differences amongst the Nordic welfare states and some changes that they have undergone.

There will be various lecturers during the course. To pass the course active participation is required during the lectures and students need to write a 3 page paper on a certain research question (questions will be formulated during the course). Papers will be discussed jointly during the last session of the course.

Half of the each session will contain a lecture and another half will be dedicated to discussions and/or group work. Lectures take place on Thursdays, 9-12,

Place: 12.1.- 8.3.2012 Linna 6017

The course is coordinated by Liina Sointu (liina.sointu@uta.fi).

 

12.01 Liina Sointu: Practicalities of the course, Brief introduction to the different types of welfare states in Europe, group work to formulate research questions

19.01 Anneli Anttonen: Nordic welfare model and universalism

26.01 Jouko Nätti: Labour markets and employment in the Nordic countries

02.02 Tapio Rissanen: Gender, work and equality in the Nordic countries

09.02 Liina Sointu: Nordic elder care policies 

16.02 Katja Repo  Nordic child care policies

23.02 Jaana Vuori: Migrants, migration and gender

01.03 Lina Van Aerschot: Nordic citizenship

08.03 Liina Sointu: Discussion based on students' papers and feedback on the course.

 

Enrolment for University Studies

No need to sign up in advance.

Liina Sointu (coordinator), Teacher
Teaching
12-Jan-2012 – 8-Mar-2012
Lectures 27 hours
Periods: III
Language of instruction: English
Jatko-opinnot [III Periodi]

Kurssilla perehdytään siihen, miten sosiaalitieteissä on käytetty ja voidaan käyttää kertomuksen tutkimusta. Kurssin aiheina ovat mm. kertomus ja identiteetti, kertomus ja elämä, kertomus ja toiminta, kertomus ja historia. Kurssilla opitaan tunnistamaan kertomus ja tärkeimmät lähestymistavat kertomuksen teoriaan. Pohditaan siirtymää tapauskertomuksista kokemuskertomuksiin ja analysoidaan kertomuksia sekä tekstin että kerronnallisen ympäristön näkökulmasta. Kurssiin sisältyy sekä kertomuksen kirjoittaminen että pakollisia harjoitustöitä. Kurssin lopputyö on essee, joka sisältää analyysiharjoituksen.   

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsuun 1.12.2011 alkaen, 12.1.2012 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2012 – 12.3.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 16.1.2012 - 12.3.2012 viikoittain klo 12-15, Linna 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Hakemustieteen perusteet ja jatkot on sosiaalitieteiden jatko-opiskelijoille tarkoitettu  tutkimusrahoituksen hakemiseen paneutuva seminaari.

Millainen on apurahahakemus? Millaisia liitteitä tarvitaan? Millainen on hyvä tutkimussuunnitelma? Mistä sosiaalitieteiden jatko-opiskelija voi hakea rahoitusta?

Nämä mm. ovat kysymyksiä ja teemoja, joita pohdimme päivän mittaisessa hakemustieteen perusteet seminaarissa perjantaina 20.1. 2012. 

Hakemustieteen jatkoilla perjantaina 3.2. 2012 käsittelemme seminaariin osallistuvien omia, tekeillä olevia apurahahakemuksia ja tutkimussuunnitelmia.

Hakemustieteen perusteet seminaaripäivään osallistujien maksimimäärä on 35.

Hakemustieteen jatkoille maksimiosaalistujamäärä on 10.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]uta.fi
Tiina Saari, Vastaava opettaja
Opetus
20.1.2012 – 3.2.2012
Seminaari 10 tuntia
Hakemustieteen perusteet seminaaripäivä
Pe 20.1.2012 klo 10-15, Linna 5014
Hakemustieteen jatkot
Pe 3.2.2012 klo 10-16, Virta 234
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Aineopinnot [IV Periodi]

HUOM! Kurssin aikataulu on hieman muuttunut. Kurssi alkaa 19.3. ja päättyy 10.5.!

 

KEVÄÄN 2012 LISÄKURSSI

Koska Hajoava perhe -kurssi sai syksyllä suuren suosion ja osa kurssille ilmoittautuneista ei mahtunut mukaan, pidetään kurssi uudelleen keväällä 2012 4. periodilla.


Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 6076 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat esseen romaanista kurssin alussa ja harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen.

Kurssin suorittaneet tuntevat perheen, avioliiton ja seksuaalisuuden tutkimuksen eri näkökulmia ja osaavat työskennellä erilaisten aineistojen kanssa sekä osaavat yhdistää aineiston analyysin ja sosiaalitutkimuksen kysymykset.

********************************************

KEVÄÄN 2012 Hajoava perhe -LISÄKURSSI,4. periodi

Ohjelma:

Ma 19.3. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen PINNI B 3107

To 22.3. klo 12-14, YTT, professori Eriikka Oinonen (sosiologia): Siirtymiä: nuoruudesta aikuisuuteen PINNI B 4113

Ma 26.3. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen PINNI B 3107

To 29.3. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys PINNI B 4113

Ma 2.4. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen PINNI B 3107

To 12.4. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla ? mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta PINNI B 4113

Ma 16.4. klo 12-14, YTT, tutkija Johanna Hurtig (sosiaalityö): Salaisuuden vangit - systeemisiä näkökulmia lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön läheissuhteissa PINNI B 3107

To 19.4. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä PINNI B 4113

Ma 23.4. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria PINNI B 3107

To 26.4. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät PINNI B 4113

To 3.5. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään  PINNI B 4113

Ma 7.5. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä PINNI B  3107

to 10.5. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo & loppukeskustelu PINNI B 4113

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Opetus
19.3.2012 – 10.5.2012
Seminaari
Hajoava perhe -kurssi
Ma 19.3.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 12-14, PINNI B 3107
To 22.3.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

This interdisciplinary course familiarizes students with the Russian gender system and its historical development from the Soviet era to the present day and with discussions in feminist theory and methodology. It traces gendering practices in different spheres of life and examines how gender intersects with other differences, such as nationality, ethnicity, sexuality, and class. It also examines how gender has demarcated the boundaries between the private and the public spheres at different times and political circumstances, and how gender has structured and been structured in social and cultural transformations. The course consists of lectures and group discussions based on course readings.

The course is organized in cooperation with Aleksanteri Institute's Russian and East European Master's School.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Suvi Salmenniemi, Teacher responsible
Saara Ratilainen, Teacher responsible
Teaching
13-Mar-2012 – 18-Apr-2012
Lectures 20 hours
Tue 13-Mar-2012 - 17-Apr-2012 weekly at 16-18, Pinni B3107
Wed 14-Mar-2012 - 18-Apr-2012 weekly at 10-12, Pinni B3107
Periods: IV
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [IV Periodi]

SPOLS53A  KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS 6 op 

Yleiskuvaus: Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä käyttäviä graduntekijöitä.

Kurssin alussa kartoitamme gradutyön vaiheen, aineistot ja menetelmätarpeet. Kartoituksen pohjalta esittelemme ja harjoittelemme yhdessä yleisimpiä menetelmiä (esim. regressio- ja faktorianalyysi), minkä jälkeen annamme jossain määrin myös yksilöohjausta. Kurssi on tarkoitettu syventäviin opintoihin. Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista mikroluokassa.

Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset (16 t) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradua.

Edeltävät opinnot (pakolliset): SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat taidot)

Kurssille on ilmoittauduttava ennakolta Opsissa. Ilmoittautumisaika on 15.02.- 29.02.2012.  Päätös kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 7.3.2012. Kurssi alkaa to 15.3. ja päättyy 3.5.2012. Kurssille voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Lisätietoja: Jouko Nätti ja Katri Siponen

 

Alustava ohjelma

Torstaisin klo 9-12, Linna ML 51

15.03. Kurssin esittely, gradujen tilannekartoitus ja SPSS-kertausta (muuttujamuunnokset, frekvenssit) (Jouko ja Katri)

22.03. SPSS-kertausta (ristiintaulukointi ja grafiikka) (Katri)

12.04. Menetelmäharjoittelua (esim. faktorianalyysi) (Katri)

19.04. Menetelmäharjoittelua (esim. lineaarinen ja logistinenregressioanalyysi) (Jouko)

26.04. Tulosten tulkinnasta ja kirjoittamisesta, oman analyysin tai harjoitusten tekoa, harjoitustöiden palautus (Katri)

03.05. Harjoitustöiden esittely ja palaute (Jouko ja Katri)

Ohjelmaan voi tulla muutoksia, joista ilmoitetaan erikseen.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Opettaja
Katri Siponen, Opettaja
Opetus
15.3.2012 – 3.5.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Kvantitatiivinen tutkimus
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

HUOM! Kurssin aikataulu on hieman muuttunut. Kurssi alkaa 19.3. ja päättyy 10.5.!

 

KEVÄÄN 2012 LISÄKURSSI

Koska Hajoava perhe -kurssi sai syksyllä suuren suosion ja osa kurssille ilmoittautuneista ei mahtunut mukaan, pidetään kurssi uudelleen keväällä 2012 4. periodilla.


Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 6076 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat esseen romaanista kurssin alussa ja harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen.

Kurssin suorittaneet tuntevat perheen, avioliiton ja seksuaalisuuden tutkimuksen eri näkökulmia ja osaavat työskennellä erilaisten aineistojen kanssa sekä osaavat yhdistää aineiston analyysin ja sosiaalitutkimuksen kysymykset.

********************************************

KEVÄÄN 2012 Hajoava perhe -LISÄKURSSI,4. periodi

Ohjelma:

Ma 19.3. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen PINNI B 3107

To 22.3. klo 12-14, YTT, professori Eriikka Oinonen (sosiologia): Siirtymiä: nuoruudesta aikuisuuteen PINNI B 4113

Ma 26.3. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen PINNI B 3107

To 29.3. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys PINNI B 4113

Ma 2.4. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen PINNI B 3107

To 12.4. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla ? mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta PINNI B 4113

Ma 16.4. klo 12-14, YTT, tutkija Johanna Hurtig (sosiaalityö): Salaisuuden vangit - systeemisiä näkökulmia lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön läheissuhteissa PINNI B 3107

To 19.4. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä PINNI B 4113

Ma 23.4. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria PINNI B 3107

To 26.4. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät PINNI B 4113

To 3.5. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään  PINNI B 4113

Ma 7.5. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä PINNI B  3107

to 10.5. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo & loppukeskustelu PINNI B 4113

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Opetus
19.3.2012 – 10.5.2012
Seminaari
Hajoava perhe -kurssi
Ma 19.3.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 12-14, PINNI B 3107
To 22.3.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

This interdisciplinary course familiarizes students with the Russian gender system and its historical development from the Soviet era to the present day and with discussions in feminist theory and methodology. It traces gendering practices in different spheres of life and examines how gender intersects with other differences, such as nationality, ethnicity, sexuality, and class. It also examines how gender has demarcated the boundaries between the private and the public spheres at different times and political circumstances, and how gender has structured and been structured in social and cultural transformations. The course consists of lectures and group discussions based on course readings.

The course is organized in cooperation with Aleksanteri Institute's Russian and East European Master's School.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Suvi Salmenniemi, Teacher responsible
Saara Ratilainen, Teacher responsible
Teaching
13-Mar-2012 – 18-Apr-2012
Lectures 20 hours
Tue 13-Mar-2012 - 17-Apr-2012 weekly at 16-18, Pinni B3107
Wed 14-Mar-2012 - 18-Apr-2012 weekly at 10-12, Pinni B3107
Periods: IV
Language of instruction: English