x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Naistutkimus

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011—2012

I Perusopinnot: Jaana Kuusipalo
II Aineopinnot: Tuula Juvonen
III Syventävät opinnot: Päivi Korvajärvi

Gender Studies Program: Jaana Kuusipalo

Huom. opettajien vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 11-12

Ks. ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/naistutkimus/kaytannot/kokonaismerkinnat.html

**************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2011—2012

HUOM!! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.  

Naistutkimuksen perusopinnot 25 op

NAISP1.1 Naistutkimuksen peruskurssi 2 op Päivi Korvajärvi

NAISP1.2 Naistutkimuksen perusteet 3 op Tuula Juvonen

NAISP2  Sukupuolen tekeminen ja esittäminen  5 op Jaana Kuusipalo

NAISP3 Perusopintojen seminaari 5 op Seminaarin opettaja

NAISP4 Feministisen tiedon jäsennykset 5 op  Jaana Kuusipalo

NAISP5 Sukupuoli, seksuaalisuus ja tasa-arvo 5 op Tuula Juvonen

Naistutkimuksen aineopinnot 35 op

NAISA1 Naistutkimuksen teoreettiset nykykeskustelut 5 op Jaana Kuusipalo

NAISA2 Naistutkimuksen alat 12 op

NAISA2A Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 6 op Tuula Juvonen

NAISA2B Näkökulmia feministiseen mediatutkimukseen 6 op  Marjo Kolehmainen

NAISA2C  "Rotu", etnisyys ja sukupuoli  6 op   Jaana Kuusipalo

NAISA2D Sukupuolistunut työelämä 6 op   Päivi Korvajärvi

NAISA2E Miehet ja maskuliinisuudet  6 op    Päivi Korvajärvi

NAISA2F Sukupuolistunut väkivalta 6 op   Jaana Kuusipalo

NAISA3  Feminismin klassikot ja aatehistoria 8 op  Tuula Juvonen

NAISA4 Feministisen tietämisen tavat 5 op Jaana Kuusipalo

 

NAISTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA 60 op

Maisteriohjelman opintoja voi suorittaa myös sivuaineena muuhun tutkintoon. Ne vastaavat tällöin syventäviä opintoja.

NAISM1 Orientaatioseminaari 5 op  Päivi Korvajärvi

NAISM2 Feministinen teoria 15 op Päivi Korvajärvi

NAISM2.1 Feministinen teoria, luennot ja luentopäiväkirja 5 op Jaana Kuusipalo

NAISM2.2 Feministinen teoria, lukupiiri 5 op  Tuula Juvonen

NAISM2.3 Feministinen teoria, kirjallisuus 5 op Päivi Korvajärvi 

NAISM3 Feministinen metodologia 10 op    Päivi Korvajärvi

NAISM3.1 Feministinen metodologia, luennot ja luentopäiväkirja, 5 op Jaana Kuusipalo

NAISM3.2 Feministinen metodologia,  lukupiiri tai kirjallisuuskuulustelu, 5 op Jaana Kuusipalo

NAISM4 Menetelmäopinnot I  5 op  Tuula Juvonen

NAISM5 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja tasa-arvo 10 op

NAISM5.1 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja politiikassa 5 op Päivi Korvajärvi

NAISM52A Tasa-arvotyö  5 op Jaana Kuusipalo

NAISM52B Feministinen opettaminen  5 op Tuula Juvonen

NAISM6 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM6.1 Tutkimuskeskusteluihin perehtyminen  5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM6.2 Menetelmäopinnot II  5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM7 Työelämäprojekti 10 op Päivi Korvajärvi

NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op Päivi Korvajärvi                          

NAISM8A Tutkielmaseminaari I  10 op Päivi Korvajärvi

NAISM8B Tutkielmaseminaari II  10 op  Päivi Korvajärvi

NAISM9 Pro gradu -tutkielma 40 op Tutkielman ohjaaja

 

*********************************

Gender Studies Program 22 credits  Jaana Kuusipalo

(7–32 ECTS, WSB1-WSB3)

WSB1 Introduction to Gender Studies, 7 ECTS   Tuula Juvonen

WSB2 Gender in the Making, 7 ECTS

One element from below:

WSB2A Gender, Equality and Citizenship             Tuula Juvonen
WSB2B Perspectives to feminist media studies   Marjo Kolehmainen
WSB2C "Race", Ethnicity and Gender                   Jaana Kuusipalo

WSB3 Feminist Classics and History of Ideas 8 ECTS  Tuula Juvonen

***********************************************************

YKSIKÖN YHTEISET OPINNOT

Sosiaalitieteiden oppiaineryhmä

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana-Piia Mäkiniemi 

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto): Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Kuusipalo

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Ari Rasimus

**********************************************

! UUTTA KEVÄÄLLÄ 2012 !

Kevään 2012 aikana naistutkimuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen verkoston Hilman verkkokursseilla (ks. kurssikalenteri). Huom! ennen verkkokurssille ilmoittautumista ole yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön (Tuula Juvonen) ja sovi kurssin korvaavuudesta Tampereen naistutkimuksen opintovaatimuksiin.

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Vieraalla kielellä annettava opetus

WSB1 Introduction to Gender Studies 7 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

NAISA1/NAISM2.1 Feminist Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

NAISA1/NAISM2.1 Feminist Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Orientoivat opinnot   Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

NAISP3 Sukupuoli matkailutyössä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISP3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden normit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

WSB1 Introduction to Gender Studies 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
WSB1 Introduction to Finnish Gender Studies 7 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

NAISA3 Feminismin klassikot ja aatehistoria 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA1/S2D Politiikan feministinen kritiikki 5–6 op

Syventävät opinnot

SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISM8 Tutkielmaseminaari 2011-12 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

NAISJATK Naistutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
YTI-luennot,syksy 2011: Yhteiskunnallinen muutos   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

NAISM52A Tasa-arvotyö 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

WSB1 Introduction to Gender Studies 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SPOLP3/SPOLA3A3 Nordic Welfare Societies in Transition 3 op (Opetuskieli: englanti)
SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

NAISM52A Tasa-arvotyö 5 op
NAISM8 Tutkielmaseminaari 2011-12 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SPOLP3/SPOLA3A3 Nordic Welfare Societies in Transition 3 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

NAISJATK Naistutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yksikön yhteiset opinnot

YKYY3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

NAISP3 Feministinen politiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISP3 Pari- ja perhesuhteiden politiikat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

WSB1 Introduction to Gender Studies 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2A Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSLA2.2 Youth Transition to Adulthood Today 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
RSTP4/WSB2 Gender in Russian Culture and Society 4 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

SOSLS2 Kertomuksen tutkimus sosiaalitieteissä 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISM8 Tutkielmaseminaari 2011-12 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

RSTP4/WSB2 Gender in Russian Culture and Society 4 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

NAISJATK Naistutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Kertomuksen tutkimus sosiaalitieteissä 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Vertailevan tutkimuksen jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta