x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yleinen kirjallisuustiede

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE

http://www.uta.fi/ltl/oppiaineet/kirjallisuus.html

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1

Puh. 040-1901561, faksi 3551 6079

Professori: TAMMI, Pekka, FT, tavatt. ti 14-15 Pinni B2026, p. 040 1901 562

Yliassistentti: LEHTIMÄKI, Markku, FT, tavatt. to 12-14, Pinni B2024 p. 040 1901 574

Yliopistonlehtori: Tehtävää hoitaa MÄKELÄ, Maria, FT, tavatt. ti 14-15 Pinni B2023, p. 040 1901 575

Emeritusprofessorit: Aarre Heino, FT.

Tutkijat (ulkopuolinen rahoitus): Laura Karttunen, FM (tutkijakoulu), Päivi Mehtonen, FT, dosentti (akatemiatutkija), Netta Nakari, FM (tutkijakoulu), Tytti Rantanen, FM (tutkijakoulu), Antti Salminen, FT (tutkijatohtori, Tampereen yliopiston kollegium)

Dosentit: KIRSTINÄ, Leena; KOSONEN, Päivi; KUNNAS, Tarmo; LEHTIMÄKI, Markku; LEHTONEN Mikko; MEHTONEN, Päivi; MIKKONEN, Kai; RAUD, Rein; SAVOLAINEN, Matti; TUHKANEN, Mikko.

Osastosihteeri: LIPSONEN, Tarja, yo-merkonomi, tavatt. ma-ke 13-15 ja to 9-16 h. 2029, p. 040 1901 561

Tuntiopettajat: IHONEN, Maria, FL (Lastenkirjainstituutti); RANTONEN, Eila, FL; SALMINEN, Antti, FT

Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

Perusopinnot:

P0 Johdatus kirjallisuuden opiskeluun: MÄKELÄ
P1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: TAMMI
P2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: SUKI/HYPÉN
P3A Suomen kirjallisuuden historia: SUKI/HYPÉN
P3B Länsimaisen kirjallisuuden historia: MÄKELÄ
P4 Johdatus suomalaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen: SUKI/HYPÉN
P5 Johdatus länsimaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen: MÄKELÄ
P6A Populaari- ja genrekirjallisuus: SUKI/SOIKKELI
P6B Lasten- ja nuortenkirjallisuus: MÄKELÄ
P7 Tiede, taide ja kirjoittaminen: SUKI/SOIKKELI

Aineopinnot:

A1 Antiikin ja keskiajan eurooppalainen kirjallisuus LEHTIMÄKI
A2 Kirjallisuudentutkimuksen historia ja nykysuunnat TAMMI
A3 Periodit, lajit, tyylit LEHTIMÄKI
A4A Kirjallisuusteoreettiset opinnot TAMMI
A4B Kirjallisuushistorialliset opinnot LEHTIMÄKI
A4C Metodiset opinnot (eri vastuuhenkilöitä)
A4D Syventävä tekstianalyysi (eri vastuuhenkilöitä)
A5 Valinnainen suuntautuminen ja harjoittelu
A5A Edellisiä tukevia opintoja (eri vastuuhenkilöitä)

Lasten ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen erikoistumissuunta
A5B Lastenkirjallisuuden teoria- ja tutkimusalueet IHONEN
A5C Lastenkirjallisuuden historia IHONEN
A5D Lastenkirjallisuuden tutkimusmetodit IHONEN
A5E Kaunokirjallisuuspaketti IHONEN

A6 Tieteellisen tutkimuksen perusteet LEHTIMÄKI
A7 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma LEHTIMÄKI

Syventävät opinnot:

S1 Tutkielmaa tukevat opinnot
S1A Johdatus tutkielman kirjoittamiseen TAMMI
S1B Perehtyminen tieteellisiin monografioihin TAMMI
S1C Vapaavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja (eri vastuuhenkilöitä)
S2 Seminaari TAMMI
S3 Tutkielmaseminaari
S3A Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen TAMMI
S3B Tutkielman kirjoittaminen TAMMI
S4 Tutkielma TAMMI
S5 Kohti tutkielman jälkeistä elämää TAMMI

 

Kokonaismerkintöjen antajat:

Perusopinnot MÄKELÄ
Aineopinnot LEHTIMÄKI
Syventävät opinnot TAMMI

 

Laitoskirjasto on avoinna ti 12-14 ja to 12-14. Kirjastoa hoitaa amanuenssi.

 

Virtuaaliopetus

Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliyliopiston
verkkokursseilla voidaan suorittaa siis seuraavia yleisen kirjallisuustieteen
opintoja:

Syyslukukaudella 2011:

Kerronnan teoriat ja metodit
Vastaava opettaja: FM (väit.) Outi Hakola, Turun yliopisto
 Korvaavuus: 5 op kohdasta A5A, S1C

Luonto ja kaupunki
Vastaava opettaja: FM Joonas Säntti, Jyväskylän yliopisto
 Korvaavuus: 5 op kohdasta A5A, S1C

Makaaberin traditiot
Vastaava opettaja: FM Mikko Kallionsivu, Tampereen yliopisto
Korvaavuus: 3/6 op kohdasta A4B, A5A, S1C

Kevätlukukaudella 2011:

FIKTION JA EI-FIKTION KYSYMYKSIÄ (3/6 op) A4A, A5A, S1C

KIRJALLISUUS INSTITUUTIONA JA JÄRJESTELMÄNÄ (5op) A5A, S1C

KIRJALLISUUSPEDAGOGIIKKA KOULUSSA (5op) A5A, S1C

SATIIRI KIRJALLISUUDESSA (5op) A3, A5A, S1C

(HUOM! KURSSI "SUOMALAISUUS SANOIN JA KUVIN" EI KORVAA OPINTOJAKSOJA YLEISESSÄ KIRJALLISUUSTIETEESSÄ)

Lisätiedot ja hakulomake: http://verkko-opetus.utu.fi/virtuaalikirjallisuus/ajankohtaista.htm

Kurssit alkavat helmikuun lopulla viikolla 9, ja hakuaika niille alkaa 16.1.2012. Tuolloin myös kurssien hakulomake on saatavana yo. osoitteesta.

Kursseja koordinoi Kai Miikkulainen, Turun yliopisto
TY/Yleinen kirjallisuustiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
puh. (02) 333 5244


Jatkokoulutus

Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tutkijakoulu 

 

 


 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

SUKIP4A/YKIRP4A Suomalainen romaani ja novelli 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIP5A/YKIRP5A Länsimainen romaani ja novelli 2 op
SUKIP6A/YKIRP6A Monikulttuurinen kirjallisuus 2 op
SUKIP6B/YKIRP6B Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

YKIRA3 Outo realismi - Balzacista Hannu Karpoon 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA6 Tieteellisen tutkimuksen perusteet 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIA4G/YKIRA2B Feministisen kirjallisuuden klassikoita 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4C Runontukimuksen metodit 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Tulkinnan teorioita ja käytäntöjä 1800-luvulta nykypäivään 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA5A Taide ja taudit -luentosarja 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Gradupiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRS2 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRS3A Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

Yleisen kirjallisuustieteen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

SUKIP7/YKIRP7 Tiede, taide ja kirjoittaminen 3 op

Aineopinnot

YKIRA5A Artikkelityöpaja  
YKIRA2B Kertomuksen retoriikka 3–6 op
YKIRA4A Inter- 6 op
YKIRA7 Proseminaari 10 op
YKIRA7 Proseminaari 10 op
SUKIA4A Digitaaliset tekstit 2 op
YKIRA5A Taide ja taudit -luentosarja 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

YKIRS2 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRS3B Tutkielman kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIA4A Digitaaliset tekstit 2 op
YKIRA4A Inter- 6 op
YKIRS5 Artikkelityöpaja  

Jatkokoulutus

Yleisen kirjallisuustieteen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

SUKIP3A/YKIRP3A Suomen kirjallisuuden historia 3 op
SUKIP3B/YKIRP3B Länsimaisen kirjallisuuden historia 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

YKIRA5A Artikkelityöpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA2B Kertomuksen retoriikka 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Inter- 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA7 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA7 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA5A Taide ja taudit -luentosarja 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Gradupiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRS2 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRS3A Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Inter- 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRS5 Artikkelityöpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

Yleisen kirjallisuustieteen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta