x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yleinen käännöstiede

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuuden kuvaus opinto-oppaassa

Opinto-oppaan tiedoista poiketen kokonaismerkinnän yleisestä käännöstieteestä antaa käännöstieteiden opintoneuvoja Aatu Lehtovaara.

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Pakolliset opintojaksot [I Periodi]

Kirjatenttimahdollisuus 14.10., 9.12., 24.2. ja 20.4.:

Tenttiaineistona ovat Kääntäjä-lehden viimeisin vuosikerta ja seuraavat artikkelit:

Konttinen, Kalle & Outi Veivo 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. Julkaisussa MikaEL 4; Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu; Electronic proceedings of the Kätu symposium on translation and interpreting studies 2 (2008). Saatavilla pdf-tiedostona osoitteessa http://www.sktl.net/MikaEL/vol2/Konttinen_Veivo.pdf.

Kudashev, Igor & Päivi Pasanen 2005. Kääntäjän ja tulkin tiedonhausta ja tiedonhallinnasta. Julkaisussa Yli-Jokipii, Hilkka (toim.) Kielen matkassa multimediaan. Näkökulmia kääntämisen tutkimiseen ja opiskelemiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto. S. 75-92.

Mackenzie, Rosemary 2004. Functional translation theory and quality in translation. An interface between theory and practice. Julkaisussa Tommola, Jorma (toim.) Kieli, teksti ja kääntäminen. Turku: Turun yliopisto. S.  157-168.

Saksa, Silja 2004. Kääntämisen eriytyminen omaksi alakseen. Julkaisussa Baabelin perilliset. Kääntäjien ja kääntämisen historiaa. Jyväskylä: Atena. S. 153-168.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 10.10.2011
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1097
Itsenäinen työskentely 15 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taina Pitkänen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 11.10.2011
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 12-14, B1097
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Valinnaiset opintojaksot [I Periodi]

2. vuosi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista

Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 3116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 14.12.2011
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Stöckell, Vastaava opettaja
Opetus
9.9.2011 – 14.10.2011
Luento-opetus
Pe 9.9.2011 - 14.10.2011 viikoittain klo 10-14, kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Valinnaiset opintojaksot [II Periodi]

Ennakkotiedoista poiketen kurssia ei järjestetä luentokurssina. Kurssi on sen sijaan tentittävissä yleisinä tenttipäivinä 14.10. ja 11.11. Tenttiin voi ilmoittautua Wentissä.

Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Opintojakso on suoritettavissa kirjatenttinä marraskuun, tammikuun, maaliskuun ja toukokuun yleisinä tenttipäivinä.

Katso tarkemmat tenttitiedot NettiOpsusta ja kirjallisuus opinto-oppaasta.

Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin voi suorittaa 2-periodista lähtien ajalla 24.10.2011-31.8.2012 joko sähköisenä kirjatenttinä tai tekemällä joukon tehtäviä tentittävästä kirjasta Käyttäjälähtöinen kääntäminen (Suojanen, Koskinen, Tuominen). Kirjasta käytetään vielä kesän 2012 ajan käsikirjoitusversiota. Koska kirja ei ole vielä yleisessä jakelussa, käsikirjoituksen saadaksesi lähetä sähköpostiviesti lehtori Tytti Suojaselle, tytti.suojanen@uta.fi. Käsikirjoitusta saa käyttää vain tätä opintosuoritusta varten eikä sen sähköistä tai paperiversiota saa välittää eteenpäin.

Kirjatenttivaihtoehto

Jos valitset suoritustavaksi sähköisen kirjatentin, käy varaamassa itsellesi sopiva tenttiaika sähköisestä tenttipalvelusta https://tenttis.uta.fi/login/. Tenttipalvelu lähettää kerran viikossa tentaattorille tiedon suoritetuista tenteistä. Saat palautteen tentistä sähköpostitse kahden viikon sisällä. Jos suoritat tentin kesällä, se arvostellaan elokuussa 13.8. jälkeen.

Tehtävävaihtoehto

Jos haluat suorittaa kurssin tekemällä kirjasta tehtäviä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse kirjasta kolme tehtävää siten, että ne ovat kaikki kirjan eri luvuista. Yhden tehtävistä tulee olla viimeisestä luvusta 7. Valitse kaksi muuta tehtävää siten, että ne ovat mahdollisimman erityyppisiä.     
  2. Kirjoita kustakin tehtävästä vähintään kaksi sivua annetun tehtäväohjeistuksen mukaisesti. Tärkeintä tehtävissä on tuoda esille omaa näkemystä ja lähdetiedon omaksumista ja soveltamista.
  3. Kirjoita otsikoksi kirjassa olevan tehtävän kysymys ja merkitse oikeaan yläkulmaan oma nimesi, pääaineesi ja opiskelijanumerosi.
  4. Tallenna tehtävät yhdeksi tiedostoksi ja nimeä tiedosto etu- ja sukunimelläsi (.doc/.rtf/.pdf).
  5. Lähetä tiedosto lehtori Tytti Suojaselle, tytti.suojanen@uta.fi. Saat kirjallisen palautteen kahden viikon sisällä, paitsi jos suoritat tehtävät kesällä, jolloin saat palautteen elokuussa 13.8. jälkeen.
Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2011 – 31.8.2012
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Pakolliset opintojaksot [IV Periodi]

Ei erillistä ilmoittautumista.

Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2012 – 14.5.2012
Luento-opetus
Ma 12.3.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Ti 13.3.2012 - 3.4.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 1096
Ti 17.4.2012 - 24.4.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 1096
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Valinnaiset opintojaksot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Esa Penttilä, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2012 – 17.5.2012
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 12.3.2012 - 14.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3107
To 15.3.2012 - 17.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi