x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Käännöstiede (venäjä)

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetushenkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat voit tarkistaa täältä.

Opetusta EI järjestetä viikolla periodien I ja III viimeisillä viikoilla.

Uusien opiskelijoiden tiedotus- ja tervetuliaistilaisuudet

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille järjestetään yhteinen tiedotus- ja tervetuliaistilaisuus perjantaina 26.8. klo 10-12 salissa Pinni B 3107.

Yhteisen tilaisuuden jälkeen klo 12-14 pidetään kielittäiset tilaisuudet, joissa käsitellään kielikohtaisia käytännönjärjestelyjä ja opiskelijat pääsevät tutustumaan oman B-työkielensä opetushenkilökuntaan. B-työkieli venäjän tilaisuus on käännöstieteiden kirjastohuoneessa Pinni B 4086.

Erikoisalavalinnan vaikutus kursseille pääsyyn

Mikäli johonkin erikoisalaan kuuluvalle kurssille on ilmoittautuneita enemmän kuin kurssilla on tilaa, ovat kurssille pääsyssä etusijalla kyseisen erikoisalan valinneet. Erikoisalavalintoja kerätään keväisin kootusti seuraavana lukuvuonna syventävät opinnot aloittavilta opiskelijoilta. Muina aikoina tai muussa opintojen vaiheessa erikoisalavalintansa voi ilmoittaa käännöstieteiden opintoneuvojalle.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta, ellei opetusohjelmassa ole toisin mainittu.

Kirjatentit

Kirjatentteinä tai muuna itsenäisenä opiskeluna järjestettävien kurssien tiedot on merkitty opinto-oppaaseen (HuK, FM) ja lista tenttipäivistä opetusohjelmaan. Tiedot kunakin tenttipäivänä tarjottavista tenteistä ovat NettiOpsussa tentti-ilmoittautumisen yhteydessä.

Lähtötasokoe sivuaineopiskelijoille ja pääaineopiskelijoille

Lähtötasokoe sivuaineopiskelijoille järjestetään yhteistyössä venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineen kanssa keskiviikkona 31.8.2011 klo 10-12 tilassa PinniA 3111 (kirjallinen osio) ja PinniB 4067 (suullinen osio, suoritetaan kirjallisen osion jälkeen). Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja siihen osallistuvat myös uudet pääaineopiskelijat, joiden kohdalla koe määrittää täydennysopintojen tarpeen. Kokeessa on sekä kirjallinen että suullinen osio.

Lähtötasokokeen lisäksi hakijoiden arvioinnissa otetaan huomioon hakijan suomen kielen taito, jonka arviointiperusteena käytetään ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi) arvosanaa. Lähtötasokokeeseen tulee siis ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta. Opiskelijoiden, joilla ei ole ylioppilastutkinnon arvosanaa äidinkielestä (suomi), tulee osoittaa suomen kielen taitonsa erillisellä kokeella.

Sivuaineopiskelijoiden valinta perustuu siis hakijan suomen kielen taitoon sekä lähtötasokokeessa osoitettuihin viestintätaitoihin venäjän kielellä. Sivuaineopiskelijoiksi voidaan hyväksyä korkeintaan 5 opiskelijaa.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta, jos opiskelijalla on aiempia venäjän tai käännöstieteen venäjän yliopisto-opintoja tai muuten osoitus erinomaisesta venäjän ja suomen taidosta. Vapautusta hakevan tulee ottaa yhteyttä professori Mikhail Mikhailoviin, jolle esitetään opintorekisteriote tai vastaava todistus aiemmista opinnoista.

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Täydennysopinnot

TRVET2 Puhevalmius ja puheenymmärtäminen 4 op (Opetuskieli: venäjä)
SLAFT2/TRVET5 Kielioppiharjoitukset 4 op

Perusopinnot

TRVEPK4S Kielioppi 6 op
TRVEPK6 Maantuntemus I 4 op
TRVEPK3S/SLAFP1 Puhevalmius I / Keskusteluharjoitukset 2 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEPK5S/SLAFP5 Tekstin tuottaminen I / Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä)

Aineopinnot

TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEAK17 Dialogitulkkaus 4 op
TRVEAK16 Käännösviestintä suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEAK4V Kääntäminen äidinkieleen suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEAK2 Puhevalmius II 2 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEAK3 Tekstin tuottaminen II 2 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEAK5 Venäjän kielenhuolto 4 op (Opetuskieli: venäjä)
TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita 2–10 op
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Täydennysopinnot

TRVET2 Puhevalmius ja puheenymmärtäminen 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVET3 Teksti- ja sanastoharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SLAFT2/TRVET5 Kielioppiharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

TRVEPK4S Kielioppi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK6 Maantuntemus I 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK3S/SLAFP1 Puhevalmius I / Keskusteluharjoitukset 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK5S/SLAFP5 Tekstin tuottaminen I / Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK17 Dialogitulkkaus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK18 Konsekutiivitulkkauksen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK16 Käännösviestintä suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK15 Käännösviestintä venäjä-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK4V Kääntäminen äidinkieleen suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK2 Puhevalmius II 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK3 Tekstin tuottaminen II 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK1 Tulkkausharjoituksia studiossa 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK5 Venäjän kielenhuolto 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUA4 Käännöstieteelliset tekstit 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK10 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria 4 op (Opetuskieli: venäjä)
TRMUAK7 Kääntämisen filosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS23 Suomentamisseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVES27 Radiokääntämisen kurssi 4–6 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVESM7B Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi - venäjä 6 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS5 Language and Cognition 4–6 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Täydennysopinnot

SLAFT2/TRVET5 Kielioppiharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVET1/SLAFP7 Ääntämisharjoitukset/Fonetiikan harjoitukset 2 op (Opetuskieli: venäjä)

Perusopinnot

TRVEPK4S Kielioppi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK3S/SLAFP1 Puhevalmius I / Keskusteluharjoitukset 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK5S/SLAFP5 Tekstin tuottaminen I / Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRVEAK17 Dialogitulkkaus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK13 Kieliharjoittelun valmennuskurssi 1 op (Opetuskieli: venäjä)
TRVEAK18 Konsekutiivitulkkauksen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK16 Käännösviestintä suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK15 Käännösviestintä venäjä-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK4V Kääntäminen äidinkieleen suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK4S Kääntäminen äidinkieleen venäjä-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK10 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS22 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VESM12B Simultaanitulkkaus suomi - venäjä 2 op (Opetuskieli: venäjä)
TRMUS34 Monikielinen poliisi- ja oikeustulkkausseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Täydennysopinnot

SLAFT2/TRVET5 Kielioppiharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVET1/SLAFP7 Ääntämisharjoitukset/Fonetiikan harjoitukset 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

TRVEPK4S Kielioppi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK3S/SLAFP1 Puhevalmius I / Keskusteluharjoitukset 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEPK5S/SLAFP5 Tekstin tuottaminen I / Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK2 Monikielinen käännöstyöpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK17 Dialogitulkkaus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK18 Konsekutiivitulkkauksen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK16 Käännösviestintä suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK15 Käännösviestintä venäjä-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVEAK4V Kääntäminen äidinkieleen suomi-venäjä 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUSM2 Johdatus tulkkauksen teoriaan 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS35 Monikielinen konferenssitulkkauksen kurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVESM6A Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari venäjä - suomi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRVESM7A Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi - venäjä 6 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS10 Termityön harjoituskurssi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta