x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Käännöstiede (saksa)

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

http://www.uta.fi/ltl/trans/tyokielet/saksa/index.html

Uusien opiskelijoiden tiedotus- ja tervetuliaistilaisuudet

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille järjestetään yhteinen tiedotus- ja tervetuliaistilaisuus perjantaina 26.8. klo 10-12 salissa Pinni B 3107.

Yhteisen tilaisuuden jälkeen klo 12-14 pidetään kielittäiset tilaisuudet, joissa käsitellään kielikohtaisia käytännönjärjestelyjä ja opiskelijat pääsevät tutustumaan oman B-työkielensä opetushenkilökuntaan. B-työkieli saksan tilaisuus on kieliteknologialuokassa Pinni B 4079.

Opetus ja kursseille ilmoittautuminen

Oppiaineen järjestämille syksyn kursseille ilmoittaudutaan elokuussa NettiOpsun kautta. I ja III periodin viimeisellä viikolla ei järjestetä opetusta.

Erikoisalavalinnan vaikutus kursseille pääsyyn

Mikäli johonkin erikoisalaan kuuluvalle kurssille on ilmoittautuneita enemmän kuin kurssilla on tilaa, ovat kurssille pääsyssä etusijalla kyseisen erikoisalan valinneet. Erikoisalavalintoja kerätään keväisin kootusti seuraavana lukuvuonna syventävät opinnot aloittavilta opiskelijoilta. Muina aikoina tai muussa opintojen vaiheessa erikoisalavalintansa voi ilmoittaa käännöstieteiden opintoneuvojalle.

Kirjatentit

Pelkästään kirjatentteinä järjestettävien kurssien tiedot löytyvät opinto-oppaasta (HuK, FM) ja lista kaikista tenttipäivistä opetusohjelmasta. Tiedot kunakin tenttipäivänä tarjottavista tenteistä ovat NettiOpsussa tentti-ilmoittautumisen yhteydessä.

Sivuaineopiskelijat

Käännöstieteen saksan sivuaineopiskelijoiksi haluaville järjestetään lähtötasokoe keskiviikkona 24.8.2011. Koe koostuu saksan kielen taitoja testaavasta kirjallisesta ja suullisesta osiosta, joissa ei käytetä apuvälineitä. Kirjallinen osio järjestetään klo 8–10 salissa Pinni B 4115. Kirjallisessa kokeessa vaadittavan tason saavuttaneet hakijat jatkavat samana päivänä suulliseen kokeeseen, joka pidetään klo 13–14.30. Suulliseen kokeeseen jatkavien nimet ilmoitetaan huoneen B 4100 viereisessä olevalla ilmoitustaululla klo 12.00 mennessä. HUOM! Lähtötasokokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen 15.8–23.8. välisenä aikana (23.8. klo 12.00 mennessä) kirjoittamalla nimi listaan, joka on huoneen B 4100 viereisellä ilmoitustaululla, tai sähköpostitse lehtori Dieter Hermann Schmitzille (dieter.hermann.schmitz@uta.fi tai trdisc@uta.fi ).

Kaikki hakijat osallistuvat ensin järjestettävään kirjalliseen kokeeseen, jonka tarkoituksena on testata hakijan kirjallista ilmaisutaitoa saksan kielellä. Kirjalliseen kokeeseen on varattu aikaa 2 tuntia. Suullisessa kokeessa arvioidaan hakijan taitoja kertoa itsestään sekä opintoihin liittyvistä käsityksistään ja odotuksistaan saksaksi sekä kuullaan hakijan omat perustelut hänen valitsemiselleen sivuaineopiskelijaksi. Suullinen koe kestää 10–15 minuuttia. Lähtötasokokeeseen ei ole koekirjallisuutta. Lähtötasokokeen lisäksi hakijoiden arvioinnissa otetaan huomioon hakijan suomen kielen taito. Suomen kielen taito arvioidaan ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi) arvosanan perusteella, joten muista ottaa lähtötasokokeeseen mukaasi kopio ylioppilastodistuksestasi! Mikäli hakijalla ei ole ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi) arvosanaa, hän tekee lähtötasokokeen yhteydessä myös lyhyen suomen kielen kokeen. Hakijan tulee ilmoittaa arvosanan puuttumisesta ilmoittautuessaan lähtötasokokeeseen. Sivuaineopiskelijoiden valinta perustuu näin hakijan suomen kielen taitoon sekä lähtötasokokeessa osoitettuihin viestintätaitoihin saksan kielellä. Sivuaineopiskelijoiksi voidaan hyväksyä enintään 5 opiskelijaa. Lähtötasokoe järjestetään vain kerran lukuvuodessa.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta, jos opiskelijalla on aiempia saksan tai käännöstieteen saksan yliopisto-opintoja tai muuten osoitus erinomaisesta saksan ja suomen taidosta. Vapautusta hakevan tulee ottaa yhteyttä lehtori Dieter Hermann Schmitziin, jolle esitetään opintorekisteriote tai vastaava todistus aiemmista opinnoista.

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Täydennysopinnot

TRSAT2 Grammatikübungen / Kielioppiharjoitukset 4 op (Opetuskieli: saksa)
TRSAT3 Mündliche Übungen / Suulliset harjoitukset 4 op (Opetuskieli: saksa)
TRSAT04 Kirjalliset harjoitukset 4 op (Opetuskieli: saksa)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Täydennysopinnot

TRSAT05 Teksti- ja sanastoharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAT2 Grammatikübungen / Kielioppiharjoitukset 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAT3 Mündliche Übungen / Suulliset harjoitukset 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAT04 Kirjalliset harjoitukset 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

TRSAT1 Kulttuuripassi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAAK6 Dialogitulkkaus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAAK2 Kulturkunde II / Kulttuuritietous II 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAA4 Käännösviestintä saksa-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAA5 Käännösviestintä suomi-saksa 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAAK3 Schriftliche Kommunikation II / Kirjallinen viestintä II 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAA4B Mündliche Kommunikation II / Puheviestintä II 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUA4 Käännöstieteelliset tekstit 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK7 Kääntämisen filosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TRSAS3 Tekniikan käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS23 Suomentamisseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAS4 Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAS1 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS5 Language and Cognition 4–6 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Täydennysopinnot

TRSAT05 Teksti- ja sanastoharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

TRSAPK3 Funktionaalinen kielioppi 4 op (Opetuskieli: saksa)
TRSAPK4A Mündliche Kommunikation I / Puheviestintä I 3 op (Opetuskieli: saksa)
TRSAPK5 Kirjallinen viestintä I 4 op (Opetuskieli: saksa)
TRSAT1 Kulttuuripassi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAAK6 Dialogitulkkaus 4 op
TRSAA5 Käännösviestintä suomi-saksa 4 op (Opetuskieli: saksa)

Syventävät opinnot

TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS22 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS34 Monikielinen poliisi- ja oikeustulkkausseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Täydennysopinnot

TRSAT05 Teksti- ja sanastoharjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

TRSAPK3 Funktionaalinen kielioppi 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAPK2 Kulttuuritietous I 4 op
TRSAPK4A Mündliche Kommunikation I / Puheviestintä I 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAPK5 Kirjallinen viestintä I 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAT1 Kulttuuripassi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRMUAK2 Monikielinen käännöstyöpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAAK6 Dialogitulkkaus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAA5 Käännösviestintä suomi-saksa 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUSM2 Johdatus tulkkauksen teoriaan 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS35 Monikielinen konferenssitulkkauksen kurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAS8 Übersetzen von Radionachrichten / Radiokääntämisen kurssi 4–6 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS10 Termityön harjoituskurssi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSAS2 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta