x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Käännöstiede (englanti)

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Tarkempaa tietoa englannin kääntämisestä on oppiaineen nettisivuilla.

Uusien opiskelijoiden tiedotus- ja tervetuliaistilaisuudet

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille järjestetään yhteinen tiedotus- ja tervetuliaistilaisuus perjantaina 26.8. klo 10-12 salissa Pinni B 3107.

Yhteisen tilaisuuden jälkeen klo 12-14 pidetään kielittäiset tilaisuudet, joissa käsitellään kielikohtaisia käytännönjärjestelyjä ja opiskelijat pääsevät tutustumaan oman B-työkielensä opetushenkilökuntaan. B-työkieli englannin tilaisuus on tulkkausstudiossa Pinni B 4087.

Erikoisalavalinnan vaikutus kursseille pääsyyn

Mikäli johonkin erikoisalaan kuuluvalle kurssille on ilmoittautuneita enemmän kuin kurssilla on tilaa, ovat kurssille pääsyssä etusijalla kyseisen erikoisalan valinneet. Erikoisalavalintoja kerätään keväisin kootusti seuraavana lukuvuonna syventävät opinnot aloittavilta opiskelijoilta. Muina aikoina tai muussa opintojen vaiheessa erikoisalavalintansa voi ilmoittaa käännöstieteiden opintoneuvojalle.

 

Kirjatentit

Kirjatentteinä tai muuna itsenäisenä opiskeluna järjestettävien kurssien tiedot on merkitty opinto-oppaaseen (HuK, FM) ja lista tenttipäivistä opetusohjelmaan. Tiedot kunakin tenttipäivänä tarjottavista tenteistä ovat NettiOpsussa tentti-ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Tulokset

Englannin kääntämisen tenttitulokset ja muutkin kurssien tulokset löydät helpoiten Wentistä.

 

Sivuaineopiskelijat

Kaikkien, jotka haluavat opiskella englannin kääntämistä sivuaineena, on osallistuttava tasokokeeseen syyslukukauden alussa. Kokeessa on sekä suullinen että kirjallinen osio. Kokeen lisäksi sivuaineopiskelijoiden valinnassa otetaan huomioon suomen kielen taito, joka arvioidaan ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi) arvosanan perusteella tai arvosanan puuttuessa erillisellä kokeella.


Kirjallinen lähtötasokoe sivuaineopiskelijoiksi pyrkiville järjestetään torstaina 25.8.2011 klo 8.00-10.00 salissa B4087. Kirjallisen kokeen hyväksyttävästi suorittaneille pidetään suullinen koe samana päivänä klo 13.00-14.30 huoneessa B4058. Sivuaineopiskelijoiksi voidaan hyväksyä korkeintaan seitsemän opiskelijaa mukaan lukien Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman C-työkieli-sivuaineopiskelijat.


HUOM! Tasokokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen 15.8.-24.8.2011 välisenä aikana klo 12.00 mennessä kirjoittamalla nimi listaan, joka on huoneen B4058 viereisellä ilmoitustaululla. Lisätietoja lähtötasokokeesta osoitteessa: http://www.uta.fi/FAST/ENG/minorapp.html.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö ei järjestä kontaktiopetusta tai kertauskuulusteluja I periodin viimeisellä viikolla eikä III periodin viimeisellä viikolla.

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kate Moore, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 16.5.2012
Pienryhmäopetus
Ryhmä A
Ti 6.9.2011 - 15.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4118 (Periodit III-IV)
Ryhmä B
Ke 7.9.2011 - 16.5.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo C 3 (Periodit III-IV)
Periodit: I III IV
Opetuskieli: englanti
Enrolment for University Studies

Ilmoitttautuminen kurssin oman internet-sivun kautta.
Sign up on the course's own website.

John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2011 – 12-Dec-2011
Lectures 28 hours
Mon 5-Sep-2011 - 12-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periods: I II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Roger Luke, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 15-Dec-2011
Lectures
Thu 8-Sep-2011 - 15-Dec-2011 weekly at 9-10, Pinni B 3107
Periods: I II
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kate Moore, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 15.5.2012
Harjoitukset
Ryhmä A
Ma 5.9.2011 - 14.5.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B 3030
Ryhmä B
Ti 6.9.2011 - 15.5.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B 5078
Periodit: I III IV
Opetuskieli: englanti
Enrolment for University Studies

Course signup sheet is posted on a bulletin board outside room Pinni B 4058. Sign up on the sheet by 2.9.2011 latest.

John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2011 – 12-Dec-2011
Lectures 28 hours
Mon 5-Sep-2011 - 12-Dec-2011 weekly at 14-16, Pinni B 4087 (tulkkausstudio)
Periods: I II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies

Course signup sheet is posted on a bulletin board outside room Pinni B 4058. Sign up on the sheet by 2.9.2011 latest.

John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 15-Dec-2011
Lectures 14 hours
Thu 8-Sep-2011 - 15-Dec-2011 weekly at 10-11, Pinni B 4117
Periods: I II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen kurssin oman internet-sivun kautta.
Sign up on the course's own website.

John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
7-Sep-2011 – 14-Dec-2011
Lectures 28 hours
Wed 7-Sep-2011 - 14-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 4117
Periods: I II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Roger Luke, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 15-Dec-2011
Lectures
Thu 8-Sep-2011 - 15-Dec-2011 weekly at 12-14, Pinni B 3116
Periods: I II
Language of instruction: English

Kirjatenttimahdollisuus 14.10., 9.12., 24.2. ja 20.4.:

Tenttiaineistona ovat Kääntäjä-lehden viimeisin vuosikerta ja seuraavat artikkelit:

Konttinen, Kalle & Outi Veivo 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. Julkaisussa MikaEL 4; Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu; Electronic proceedings of the Kätu symposium on translation and interpreting studies 2 (2008). Saatavilla pdf-tiedostona osoitteessa http://www.sktl.net/MikaEL/vol2/Konttinen_Veivo.pdf.

Kudashev, Igor & Päivi Pasanen 2005. Kääntäjän ja tulkin tiedonhausta ja tiedonhallinnasta. Julkaisussa Yli-Jokipii, Hilkka (toim.) Kielen matkassa multimediaan. Näkökulmia kääntämisen tutkimiseen ja opiskelemiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto. S. 75-92.

Mackenzie, Rosemary 2004. Functional translation theory and quality in translation. An interface between theory and practice. Julkaisussa Tommola, Jorma (toim.) Kieli, teksti ja kääntäminen. Turku: Turun yliopisto. S.  157-168.

Saksa, Silja 2004. Kääntämisen eriytyminen omaksi alakseen. Julkaisussa Baabelin perilliset. Kääntäjien ja kääntämisen historiaa. Jyväskylä: Atena. S. 153-168.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 10.10.2011
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1097
Itsenäinen työskentely 15 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Roger Luke, Vastaava opettaja
Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2011 – 14.12.2011
Harjoitukset 14 tuntia
Ryhmä A
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 joka toinen viikko klo 10-12, Pinni B 3109
Ryhmä B
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni A 2088
Ryhmä C
Ke 14.9.2011 - 14.12.2011 joka toinen viikko klo 10-12, Pinni B 3109
Ryhmä D
Ke 14.9.2011 - 14.12.2011 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni A 2088
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Course signup sheet is posted on a bulletin board outside room Pinni B 4058. Sign up on the sheet by 2.9.2011 latest.

John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2011 – 12.10.2011
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 7.9.2011 - 12.10.2011 viikoittain klo 14-16, B4087
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/FIN
Opetuskieli: englanti
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Course signup sheet is posted on a bulletin board outside room Pinni B 4058. Sign up on the sheet by 2.9.2011 latest.

John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
To 8.9.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 11-12, B4117
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/AK2
Opetuskieli: englanti
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Stuart von Wolff, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2011 – 12-Dec-2011
Tutorials
Ryhmä A
Mon 5-Sep-2011 - 12-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 5078
Ryhmä B
Mon 5-Sep-2011 - 12-Dec-2011 weekly at 12-14, Pinni B 4114
Periods: I II
Language of instruction: English

2. vuosi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista

Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 3116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Seminaari tapaa ensin yhtenä ryhmänä, minkä jälkeen seminaarin osallistujat jaetaan kahteen erilliseen ryhmään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2011 – 14.5.2012
Seminaari
Yhteiset tapaamiset
Päivin ryhmä
Ma 21.11.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni A 2089
Tiinan ryhmä
Ma 21.11.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3112
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 14.12.2011
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Pakollinen kahden kuukauden mittainen kieliharjoittelu englanninkielisessä maassa ja siitä laadittava englanninkielinen raportti. Raportista tulee ilmetä mm. harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika. Lisäksi raportissa tulee pohtia harjoittelun merkitystä oman ammattitaidon kehittymiselle. Raportin pituus 3-5 sivua.

Tarkempia ohjeita kieliharjoitteluraportin kirjoittamiseen löytyy opintojakson internet-sivulta Lue ohjeet ennen harjoitteluun lähtöä. Lisätietoja ja ohjausta raportista ja kieliharjoittelusta antaa lehtori John Hopkins.

John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/AK8/
Opetuskieli: englanti

Kurssi on tentittävissä kirjatenttinä yleisinä tenttipäivinä 14.10. 11.11. ja 9.12. Ilmoittaudu tenttiin NettiOpsun kautta.

Esa Penttilä, Vastaava opettaja
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tentittävissä kirjatenttinä yleisinä tenttipäivinä 14.10. 11.11. ja 9.12. Ilmoittaudu tenttiin NettiOpsun kautta.

Esa Penttilä, Vastaava opettaja
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kate Moore, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 16.5.2012
Pienryhmäopetus
Ryhmä A
Ma 5.9.2011 - 14.5.2012 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B 3108
Ryhmä B
Ke 7.9.2011 - 16.5.2012 joka toinen viikko klo 16-18, Pinni B 4119
Periodit: I III IV
Opetuskieli: englanti

Kurssin voi suorittaa itsenäisenä työskentelynä.

Päivi Stöckell, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2011 – 13.10.2011
Harjoitukset 14 tuntia
To 8.9.2011 - 13.10.2011 viikoittain klo 8.30-10.00, tulkkausstudio Pinni B 4087
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Stöckell, Vastaava opettaja
Opetus
9.9.2011 – 14.10.2011
Luento-opetus
Pe 9.9.2011 - 14.10.2011 viikoittain klo 10-14, kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannu Tommola, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 13.12.2011
Seminaari
Ti 6.9.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 10.10.2011
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3030
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2011 – 12.10.2011
Harjoitukset 14 tuntia
Ke 7.9.2011 - 12.10.2011 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 4087
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Lehmuskallio, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 11.10.2011
Harjoitukset 14 tuntia
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 16-18, Pinni B4117
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Seminaari tapaa ensin pari kertaa yhtenä ryhmänä, minkä jälkeen seminaarin osallistujat jaetaan kahteen erilliseen ryhmään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Esa Penttilä, Vastaava opettaja
Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 15.5.2012
Seminaari
Englannin kääntämisen tutkielmaseminaarin yhteinen tapaaminen
Ti 6.9.2011 klo 12-14, Pinni B 3030
Kaikkien graduseminaarien yhteinen tapaaminen
Ti 13.9.2011 klo 12-14, Pinni A 1078
Epun ryhmä
Ti 20.9.2011 klo 12-14, Pinni A 3098
Ti 4.10.2011 - 13.12.2011 joka toinen viikko klo 12-14, Pinni B 3030
Päivin ryhmä
Ma 26.9.2011 - 10.10.2011 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni A 2089, II periodin tapaamispäivät ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2011 – 12.10.2011
Luento-opetus
Ke 7.9.2011 - 12.10.2011 viikoittain klo 10-12, Päätalo rh C3
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Perusopinnot [II Periodi]

HUOM! Kurssin tapaamiset on päällekkäisyyden takia siirretty perjantaille. Ennakkotiedoista poiketen kurssi kestää vain yhden periodin ja tapaamisia on joka viikko.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2011 – 8.12.2011
Pienryhmäopetus
Ryhmä A
Pe 28.10.2011 - 9.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni A 2089
Ryhmä B
Pe 28.10.2011 - 9.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni A 2089
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Stöckell, Vastaava opettaja
Opetus
28.10.2011 – 16.12.2011
Luento-opetus 14 tuntia
Pe 28.10.2011 - 16.12.2011 viikoittain klo 10-12, Atalpa LS 140
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

Kurssi on tentittävissä kirjatenttinä yleisinä tenttipäivinä 14.10. ja 9.12. Ilmoittaudu tenttiin NettiOpsun kautta.

Esa Penttilä, Vastaava opettaja
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Ennakkotiedoista poiketen kurssia ei järjestetä luentokurssina. Kurssi on sen sijaan tentittävissä yleisinä tenttipäivinä 14.10. ja 11.11. Tenttiin voi ilmoittautua Wentissä.

Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2011 – 27.2.2012
Pienryhmäopetus
Ma 24.10.2011 - 27.2.2012 joka toinen viikko klo 14-16, Pinni A 2089
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Opintojakso on suoritettavissa kirjatenttinä marraskuun, tammikuun, maaliskuun ja toukokuun yleisinä tenttipäivinä.

Katso tarkemmat tenttitiedot NettiOpsusta ja kirjallisuus opinto-oppaasta.

Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin voi suorittaa 2-periodista lähtien ajalla 24.10.2011-31.8.2012 joko sähköisenä kirjatenttinä tai tekemällä joukon tehtäviä tentittävästä kirjasta Käyttäjälähtöinen kääntäminen (Suojanen, Koskinen, Tuominen). Kirjasta käytetään vielä kesän 2012 ajan käsikirjoitusversiota. Koska kirja ei ole vielä yleisessä jakelussa, käsikirjoituksen saadaksesi lähetä sähköpostiviesti lehtori Tytti Suojaselle, tytti.suojanen@uta.fi. Käsikirjoitusta saa käyttää vain tätä opintosuoritusta varten eikä sen sähköistä tai paperiversiota saa välittää eteenpäin.

Kirjatenttivaihtoehto

Jos valitset suoritustavaksi sähköisen kirjatentin, käy varaamassa itsellesi sopiva tenttiaika sähköisestä tenttipalvelusta https://tenttis.uta.fi/login/. Tenttipalvelu lähettää kerran viikossa tentaattorille tiedon suoritetuista tenteistä. Saat palautteen tentistä sähköpostitse kahden viikon sisällä. Jos suoritat tentin kesällä, se arvostellaan elokuussa 13.8. jälkeen.

Tehtävävaihtoehto

Jos haluat suorittaa kurssin tekemällä kirjasta tehtäviä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse kirjasta kolme tehtävää siten, että ne ovat kaikki kirjan eri luvuista. Yhden tehtävistä tulee olla viimeisestä luvusta 7. Valitse kaksi muuta tehtävää siten, että ne ovat mahdollisimman erityyppisiä.     
  2. Kirjoita kustakin tehtävästä vähintään kaksi sivua annetun tehtäväohjeistuksen mukaisesti. Tärkeintä tehtävissä on tuoda esille omaa näkemystä ja lähdetiedon omaksumista ja soveltamista.
  3. Kirjoita otsikoksi kirjassa olevan tehtävän kysymys ja merkitse oikeaan yläkulmaan oma nimesi, pääaineesi ja opiskelijanumerosi.
  4. Tallenna tehtävät yhdeksi tiedostoksi ja nimeä tiedosto etu- ja sukunimelläsi (.doc/.rtf/.pdf).
  5. Lähetä tiedosto lehtori Tytti Suojaselle, tytti.suojanen@uta.fi. Saat kirjallisen palautteen kahden viikon sisällä, paitsi jos suoritat tehtävät kesällä, jolloin saat palautteen elokuussa 13.8. jälkeen.
Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2011 – 31.8.2012
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Svetlana Probirskaja, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2011 – 17.5.2012
Seminaari 42 tuntia
To 27.10.2011 - 24.5.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4087
Itsenäinen työskentely
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2011 – 14.12.2011
Pienryhmäopetus
Ke 26.10.2011 klo 12-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 2.11.2011 klo 12-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 30.11.2011 klo 12-14, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 7.12.2011 klo 12-14, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 14.12.2011 klo 12-14, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jürgen Schopp, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2011 – 14.12.2011
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 24.10.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 10.00-12.00, Pinni B 4114
Ke 26.10.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 10.00-12.00, Pinni B 4114
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Heli Mäntyranta, Vastaava opettaja
John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2011 – 14.12.2011
Harjoitukset
Ke 26.10.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4087
Periodit: II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/S8/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
NN, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2011 – 29.2.2012
Harjoitukset 28 tuntia
Ke 26.10.2011 - 29.2.2012 viikoittain klo 8.30-10.00
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tänä lukuvuonna mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä. Se on tentittävissä helmikuun, huhtikuun ja toukokuun yleisinä tenttipäivinä. Katso tenttien tarkemmat tiedot NettiOpsusta ja tenttikirjallisuus opinto-oppaasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2011 – 15.12.2011
Luento-opetus
To 27.10.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 12-14, Päätalo D13
Poikkeukset:
3.11.2011 klo 12 –14 , Päätalo A2A
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssi järjestetään kahdella intensiivijaksolla 2.:ssa periodissa (viikot 43-44) ja 3.:ssa periodissa (ryhmän ensimmäinen kokoontuminen pe 24.2 ja harjoitukset viikoilla 12-15)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nina Isolahti, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2011 – 23.3.2012
Harjoitukset 42 tuntia
Ke 26.10.2011 klo 16-19, Pinni B4087
To 27.10.2011 klo 16-19, Pinni B4087
Pe 28.10.2011 klo 12-15, Pinni B4087
Ti 1.11.2011, PolAMK, Tulkkaustilaisuus poliisikorkeakoulussa
Ke 2.11.2011 klo 16-19, Pinni B4087
To 3.11.2011 klo 16-19, Pinni B4087
Pe 4.11.2011 klo 12-15, Pinni B4087
Pe 24.2.2012 klo 12-14, Pinni B4119
Ma 19.3.2012 klo 16-19, Pinni B4119
Pe 23.3.2012 klo 12-15, Pinni B4087
Ma 26.3.2012 klo 16-19, Pinni B3108, Huom! Sali vaihtuu.
Pe 30.3.2012 klo 12-15, Pinni B4087
Ma 2.4.2012 klo 16-19, Pinni B4119
Pe 13.4.2012 klo 12-15, Pinni B4087
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

The course is valid for ENGFS4.

The course provides an introduction to the principles of cognitive linguistics with discussion on the theoretical basics and research orientations of cognitive linguistics. Linguistic meaning and conceptualization are discussed from the perspective of, e.g., linguistic categorization, metaphors and figurative language and language acquisition. The course also includes exercises where the basic concepts and principles of cognitive linguistics are applied to concrete linguistic analysis. The course is suitable for the students of both philology and translation studies.

The default scope of the study unit is 4 credits, but if students wish to take the course with 6 credits they will conduct an additional small-scale research project and report its results in a research report that contains c. 1500 words. The research project can also be conducted in a group, in which case the final report should be at least 1000 words per each student participating in the group.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Esa Penttilä, Teacher responsible
Teaching
26-Oct-2011 – 7-Dec-2011
Tutorials 14 hours
Wed 26-Oct-2011 - 7-Dec-2011 weekly at 16-18, Pinni B 5078
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Perusopinnot [III Periodi]
John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
Lectures 28 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
Lectures 14 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
John Hopkins, Teacher responsible
Teaching
Lectures 28 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Aineopinnot [III Periodi]
John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 11.1.2012 - 29.2.2012 viikoittain klo 14-16, B4087
Periodit: III
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/FIN
Opetuskieli: englanti
John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
To 13.1.2011 - 12.5.2011 viikoittain klo 11-12
Periodit: III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/AK2
Opetuskieli: englanti
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 10.5.2012
Pienryhmäopetus
Yhteinen tapaaminen
To 12.1.2012 klo 12-14, Päätalo C7
Ryhmä A
To 12.1.2012 - 10.5.2012 joka toinen viikko klo 12-14, Päätalo C2, Vuoroviikoin ryhmän B kanssa, alkaa 19.1. Molemmat ryhmät aloittavat yhdessä 12.1.
Ryhmä B
To 12.1.2012 - 10.5.2012 joka toinen viikko klo 14-16, Päätalo C2, Vuoroviikoin ryhmän A kanssa, alkaa 26.1. Molemmat ryhmät aloittavat yhdessä 12.1.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
NN, Teacher responsible
Anu Viljanmaa, Teacher
Teaching
11-Jan-2012 – 16-May-2012
Tutorials
Wed 11-Jan-2012 - 16-May-2012 every other week at 10-12
Periods: III IV
Language of instruction: English
John Hopkins, Vastaava opettaja
Opetus
Pienryhmäopetus 28 tuntia
Ma 9.1.2012 - 14.5.2012 viikoittain klo 10-12, B4087
Periodit: III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/FAST/AK11
Opetuskieli: englanti

3. vuosi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Stöckell, Vastaava opettaja
Mikhail Mikhailov, Vastaava opettaja
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Dieter Hermann Schmitz, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2012 – 27.4.2012
Luento-opetus 18 tuntia
3. periodi
Pe 13.1.2012 klo 9-16, Pinni B3110
Pe 20.1.2012 klo 12-16
Pe 2.3.2012 klo 10-12, Palautetapaaminen
4. periodi
Pe 16.3.2012 klo 9-16, Pinni B3109
Pe 23.3.2012 klo 12-16
Pe 27.4.2012, Palautetapaaminen
Ryhmätyöskentely 60 tuntia
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Irish Society and Culture
Maantuntemus / Irlanti (FAST BIE-3)

Course signup sheet is posted on the door of the room  Pinni B 4059.

Roger Luke, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 10.5.2012
Luento-opetus
To 12.1.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 12-14
Periodit: III IV
Opetuskieli: englanti
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 21.2.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 10.1.2012 - 21.2.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A 1078
Poikkeukset:
21.2.2012 klo 14 –16 , Pinni B 4113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 15.5.2012
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 10.1.2012 - 15.5.2012 viikoittain klo 8.30-10.00, B4087
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi tapaa noin joka toinen viikko. Tapaamispäivät sovitaan kurssin alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anu Viljanmaa, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2012 – 18.5.2012
Pienryhmäopetus
Pe 13.1.2012 klo 8.30-12.00
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 29.2.2012
Pienryhmäopetus
Ke 11.1.2012 klo 12-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 18.1.2012 klo 12-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 15.2.2012 klo 14-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 22.2.2012 klo 14-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Ke 29.2.2012 klo 14-16, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kenen näkökulmasta kertomus kerrotaan? Mistä lukija - tai kääntäjä - näkökulman tunnistaa? Entä miksi näkökulma tuntuu joskus muuttuneen käännöksessä?

Kurssilla perehdytään kerronnan näkökulman tunnistamiseen erityisesti tilanteissa, joissa näkökulmaa ei ilmaista tekstissä suoraan tai tekstin näkökulmat ovat kerrostuneita ja monitulkintaisia. Kaunokirjallisen aineiston avulla eritellään, mitkä ovat ne tekstuaaliset piirteet, jotka luovat vaikutelman tietystä näkökulmasta ja pohditaan, miten kääntäjän kielelliset ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisena näkökulma käännökseen välittyy.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Kuusi, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 18.5.2012
Luento-opetus
Ke 11.1.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Lehmuskallio, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 28.2.2012
Harjoitukset 12 tuntia
Ti 10.1.2012 - 28.2.2012 viikoittain klo 14-16
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Harjoituskurssi käännöstieteen oppiaineiden opiskelijoille

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Lehmuskallio, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2012 – 7.5.2012
Harjoitukset 28 tuntia
Ma 9.1.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 10-12
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Perusopinnot [IV Periodi]

Ei erillistä ilmoittautumista.

Annikki Liimatainen, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2012 – 14.5.2012
Luento-opetus
Ma 12.3.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Ti 13.3.2012 - 3.4.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 1096
Ti 17.4.2012 - 24.4.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 1096
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [IV Periodi]

HUOM! Ennakkotiedoista ja aiemmin päivitetyistä lisätiedoista poiketen kurssi alkaa vasta neljännessä periodissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Mäntynen, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2012 – 14.5.2012
Luento-opetus
Ma 12.3.2012 - 14.5.2012 viikoittain klo 12-14, Kieliteknologialuokka Pinni B 4079
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heli Mäntyranta, Vastaava opettaja
Opetus
15.3.2012 – 17.5.2012
Pienryhmäopetus
To 15.3.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B 5078
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2012 – 16.5.2012
Luento-opetus
Ke 14.3.2012 - 16.5.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Esa Penttilä, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2012 – 17.5.2012
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 12.3.2012 - 14.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3107
To 15.3.2012 - 17.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kathy Saranpa, Vastaava opettaja
Opetus
20.3.2012 – 30.3.2012
Pienryhmäopetus
Ti 20.3.2012 - 27.3.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A 2093
Pe 23.3.2012 klo 10-16, Pinni A 2052
Pe 30.3.2012 klo 10-16, Pinni A 2093
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi