x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Käännöstiede (englanti)

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Tarkempaa tietoa englannin kääntämisestä on oppiaineen nettisivuilla.

Uusien opiskelijoiden tiedotus- ja tervetuliaistilaisuudet

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille järjestetään yhteinen tiedotus- ja tervetuliaistilaisuus perjantaina 26.8. klo 10-12 salissa Pinni B 3107.

Yhteisen tilaisuuden jälkeen klo 12-14 pidetään kielittäiset tilaisuudet, joissa käsitellään kielikohtaisia käytännönjärjestelyjä ja opiskelijat pääsevät tutustumaan oman B-työkielensä opetushenkilökuntaan. B-työkieli englannin tilaisuus on tulkkausstudiossa Pinni B 4087.

Erikoisalavalinnan vaikutus kursseille pääsyyn

Mikäli johonkin erikoisalaan kuuluvalle kurssille on ilmoittautuneita enemmän kuin kurssilla on tilaa, ovat kurssille pääsyssä etusijalla kyseisen erikoisalan valinneet. Erikoisalavalintoja kerätään keväisin kootusti seuraavana lukuvuonna syventävät opinnot aloittavilta opiskelijoilta. Muina aikoina tai muussa opintojen vaiheessa erikoisalavalintansa voi ilmoittaa käännöstieteiden opintoneuvojalle.

 

Kirjatentit

Kirjatentteinä tai muuna itsenäisenä opiskeluna järjestettävien kurssien tiedot on merkitty opinto-oppaaseen (HuK, FM) ja lista tenttipäivistä opetusohjelmaan. Tiedot kunakin tenttipäivänä tarjottavista tenteistä ovat NettiOpsussa tentti-ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Tulokset

Englannin kääntämisen tenttitulokset ja muutkin kurssien tulokset löydät helpoiten Wentistä.

 

Sivuaineopiskelijat

Kaikkien, jotka haluavat opiskella englannin kääntämistä sivuaineena, on osallistuttava tasokokeeseen syyslukukauden alussa. Kokeessa on sekä suullinen että kirjallinen osio. Kokeen lisäksi sivuaineopiskelijoiden valinnassa otetaan huomioon suomen kielen taito, joka arvioidaan ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi) arvosanan perusteella tai arvosanan puuttuessa erillisellä kokeella.


Kirjallinen lähtötasokoe sivuaineopiskelijoiksi pyrkiville järjestetään torstaina 25.8.2011 klo 8.00-10.00 salissa B4087. Kirjallisen kokeen hyväksyttävästi suorittaneille pidetään suullinen koe samana päivänä klo 13.00-14.30 huoneessa B4058. Sivuaineopiskelijoiksi voidaan hyväksyä korkeintaan seitsemän opiskelijaa mukaan lukien Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman C-työkieli-sivuaineopiskelijat.


HUOM! Tasokokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen 15.8.-24.8.2011 välisenä aikana klo 12.00 mennessä kirjoittamalla nimi listaan, joka on huoneen B4058 viereisellä ilmoitustaululla. Lisätietoja lähtötasokokeesta osoitteessa: http://www.uta.fi/FAST/ENG/minorapp.html.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö ei järjestä kontaktiopetusta tai kertauskuulusteluja I periodin viimeisellä viikolla eikä III periodin viimeisellä viikolla.

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

TRENPK1 Kielioppi ja kääntäminen 5 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK2 Introduction to American English (FAST US-1) 2–4 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK3 Introduction to British English (FAST BIE-1) 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK4 Fonetiikka ja puhevalmius 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK5 Digital Literacy and Academic Knowledge Management 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK6 Academic Citation and Documentation 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK8A US Institutions Survey (FAST US-2) 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK8B British Society and Culture (FAST BIE-2) 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

TRENAK1 Suomen maantuntemustutkielma (FAST FIN-1) 6–10 op (Opetuskieli: englanti)
TRENAK2 Kirjoittaminen I 4 op (Opetuskieli: englanti)
TRENA3 Käännösviestintä suomi - englanti 4 op (Opetuskieli: englanti)
TRENAK8 Kieliharjoittelu 4 op (Opetuskieli: englanti)
TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita 2–10 op
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

TRENPK2 Introduction to American English (FAST US-1) 2–4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK3 Introduction to British English (FAST BIE-1) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK5 Digital Literacy and Academic Knowledge Management 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK6 Academic Citation and Documentation 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK8A US Institutions Survey (FAST US-2) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK8B British Society and Culture (FAST BIE-2) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRENA1 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin / harjoitukset 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK2 Kirjoittaminen I 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENA3 Käännösviestintä suomi - englanti 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUA4 Käännöstieteelliset tekstit 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK8 Kieliharjoittelu 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK7 Kääntämisen filosofia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

TRENPK1 Kielioppi ja kääntäminen 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK4 Fonetiikka ja puhevalmius 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK5 Digital Literacy and Academic Knowledge Management 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK6 Academic Citation and Documentation 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENPK8A US Institutions Survey (FAST US-2) 2 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

TRENAK1 Suomen maantuntemustutkielma (FAST FIN-1) 6–10 op (Opetuskieli: englanti)
TRENAK2 Kirjoittaminen I 4 op (Opetuskieli: englanti)
TRENAK7 Tulkkaus I 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRENAK11 Puhevalmius II 2 op (Opetuskieli: englanti)
TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK8 Kieliharjoittelu 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK8C Irish Society and Culture (FAST BIE-3) 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

TRENS5 Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS22 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENS9 Simultaanitulkkaus englanti - suomi - englanti 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS34 Monikielinen poliisi- ja oikeustulkkausseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

TRENPK1 Kielioppi ja kääntäminen 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK4 Fonetiikka ja puhevalmius 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK5 Digital Literacy and Academic Knowledge Management 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK6 Academic Citation and Documentation 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK8A US Institutions Survey (FAST US-2) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TRENAK2 Kirjoittaminen I 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK4 Käännösviestintä englanti - suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK7 Tulkkaus I 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK11 Puhevalmius II 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK2 Monikielinen käännöstyöpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENAK8 Kieliharjoittelu 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRENPK8C Irish Society and Culture (FAST BIE-3) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TRENS5 Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUSM2 Johdatus tulkkauksen teoriaan 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS17 Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS35 Monikielinen konferenssitulkkauksen kurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRMUS10 Termityön harjoituskurssi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta