x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/tc/esittely.html
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Lehtori Tytti Suojanen, FL, tytti.suojanen@uta.fi, puh. 3551 6120, vastaanotto to 12-13, Pinni
B4063.

Opetus lukuvuonna 2011-2012

Tentti suositellaan suoritettavan sähköisenä tenttinä (https://tenttis.uta.fi/login/). Sen voi kuitenkin suorittaa myös laitoksen yleisinä tenttipäivinä (ilmoittaudu Nettiopsussa http://www.uta.fi/nettiopsu/): perjantaisin klo 12-16, 23.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.2011 sekä 27.1., 24.2., 23.3., 20.4. ja 11.5.2012.

Tentittävä kirjallisuus:

- Hovde, Marjorie Rush 2009. Creating Procedural Discourse and Knowledge for Software Users: Beyond Translation and Transmission. Journal of Business and Technical Communication 24(2), 164-205. Saatavissa Nellin elektronisista lehdistä.

- Rude, Carolyn D. 2010. Mapping the Research Questions in Technical Communication. Journal of Business and Technical Communication 23(2), 174-215. Saatavissa Nellin elektronisista lehdistä.

-  Shriver, Karen 1997. Dynamics in Document Design. Creating Texts for Readers. New York: John Wiley & Sons (ei sivuja 249-359). Saatavissa kurssikirjastosta ja 1 kpl lainattavissa lehtorilta.

Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
tytti.suojanen[ät]uta.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Jos et ole suorittanut työharjoittelua, ota yhteys teknisen viestinnän lehtoriin. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti annettujen ohjeiden mukaan, ks. http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/tc/opiskelu/harjoittelu_raportti.html

Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
tytti.suojanen[ät]uta.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Opetus lukuvuonna 2011-2012 [I Periodi]

Tavoitteet: Opiskelija hankkii ja kehittää tieteellisessä tutkimusprosessissa tarvittavia valmiuksia. Seminaarin tavoitteena on pro gradu -tutkielman valmistuminen.
Sisältö: Asiasisältökysymykset, viittaustekniikka, argumentointi, tieteellinen kirjoittaminen, pro gradu -työn rakenne, tiedonhaku, menetelmät, projektinhallinta, palautteen antaminen.
Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja toimiminen vertaisohjaajana, pro gradu -työn tutkimussuunnitelma, tutkielman kirjoittaminen.
Arviointi ja arviointiperusteet: Hyväksytty/hylätty. Suoritusmerkintä annetaan osallistumisen, vertaisohjaamisen ja oman työn edistymisen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua NettiOpsussa.

Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
tytti.suojanen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2011 – 10.5.2012
Seminaari 28 tuntia
To 8.9.2011 - 10.5.2012 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, B4119
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi