x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomi toisena ja vieraana kielenä

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

S2-erikoistumiskokonaisuus järjestetään lukuvuonna 2011-2012. Haku erikoistumiskokonaisuuteen on käynnissä ja päättyy 31.5. Hakuohjeet löytyvät erikoistumiskokonaisuuden www-sivuilta http://www.uta.fi/ltl/sivuaineet/s2/haku_ja_valinta.html

Lukuunottamatta kurssia SUVIP1 opintokokonaisuuden kursseille voivat osallistua ainoastaan opintokokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Muut opinnot
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Maija Tervola, Opettaja
Opetus
1.9.2011 –
Luento-opetus 2 tuntia
To 1.9.2011 klo 14-16, Pinni B3118
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Perusopinnot [I Periodi]

Opintojakso suoritetaan suomen kielen perusopintojen jälkeen. Kurssi on avoin myös muille suomen kielen opiskelijoille kuin S2-opettajan opintokokonaisuudessa opiskeleville. Opintokokonaisuuden opiskelijat suorittavat luentokurssina, muille on tarjolla kaksi suoritusvaihtoehtoa.

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen

Suoritusvaihtoehto 2: kirjatentti ja essee

a) Kirjatentti tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä; tentin ottaa vastaan yliopisto-opettaja Maija Tervola.

Lauranto, Yrjö 1997. Ensi askeleita paikallissijojenkäyttöön. Kakkoskieli 2. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki.

b) 8-12 sivun pituinen essee, jossa käsitellään kielitaidon arviointia monipuolisesti. Opiskelija otsikoi esseensä itse. Essee pitää jakaa lukuihin, ja siinä pitää olla lähdeluettelo. Opiskelija käyttää apunaan tasapuolisesti (ainakin) seuraavaa kirjallisuutta:

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2007. Suomi2. Minä ja arki. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2008. Suomi2. Minä ja media. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2008. Suomi2. Minä ja yhteiskunta. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Huhta, Ari & Sauli Takala 1999. Kielitaidon arviointi. Teoksessa Kari Sajavaara & Arja Piirainen-Marsh, Kielenoppimisen kysymyksiä. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä, s. 179?228.

Tarnanen, Mirja 2002. Arvioija valokeilassa. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä.

Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 13.10.2011
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 13-16, Päätalo ls C8
To 8.9.2011 - 13.10.2011 viikoittain klo 8-11, Päätalo ls C8
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 14.10.2011
Luento-opetus 26 tuntia
Pe 2.9.2011 - 14.10.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Harjoitukset 13 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Perusopinnot [II Periodi]
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
27.10.2011 – 15.12.2011
Luento-opetus 16 tuntia
To 27.10.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 8-11, Pinni A3098
Itsenäinen työskentely 30 tuntia
Harjoitukset 10 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
18.10.2011 – 16.12.2011
Luento-opetus 26 tuntia
Ti 25.10.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Pe 28.10.2011 - 16.12.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Harjoitukset 13 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Perusopinnot [III Periodi]
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 1.3.2012
Luento-opetus 16 tuntia
To 12.1.2012 - 1.3.2012 viikoittain klo 9-12, Linna RH K106
Harjoitukset 10 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 28.2.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 10.1.2012 - 28.2.2012 viikoittain klo 9-12, Linna RH K106
Harjoitukset 10 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tiistaisin klo 14-16 suomen kielen seminaarihuoneessa. Ensimmäinen tapaaminen 17.1., muut tapaamiskerrat sovitaan erikseen.

Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2012 – 8.5.2012
Luento-opetus 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 90 tuntia
Seminaari 14 tuntia
Harjoitukset 4 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Perusopinnot [IV Periodi]
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2012 – 8.5.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ti 13.3.2012 - 8.5.2012 viikoittain klo 9-12, Linna RH K106
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi