x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Toimistosihteeri Hanna Peuraniemi, p. 3551 6040 (virka-aikana), opintosihteeri Maija Ohvo, p. 3551 7980 (virka-aikana)

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löytyvät osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Dosentit: LAINIO Jarmo, FT, NAHKOLA Kari, FT, ORPANA Terttu, FT, PITKÄNEN Ritva-Liisa, FT.

 

Perus- ja aineopintojen harjoitusryhmiin otetaan pääsääntöisesti korkeintaan 20 opiskelijaa/ryhmä, ryhmät muodostetaan aakkosjärjestyksessä. Seminaarityyppisessä opetuksessa ryhmäkoko on korkeintaan 10 opiskelijaa. Poikkeavat ryhmäkoot ilmoitetaan erikseen. Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson mahdollisesti edellyttämät aiemmat opinnot humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta.

Lähtötasokoe keskiviikkona 24.8.2011 klo 10-12 PINNI B 1096. Kaikille suomen kielen sivuaineopiskelijoiksi haluaville järjestetään lähtötasokoe, jossa edellytetään suomen peruskieliopin hallintaa. Kokeeseen voi valmistautua esimerkiksi seuraavien teosten avulla:

Pirkko Leino, Suomen kielioppi, 6. tai uudempi painos (Helsinki: Otava) tai Osmo Ikola, Nykysuomen opas, 2001 (Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65). Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Sivuaineopiskelijoita otetaan yhteensä 15:
a) kirjallisuusaineiden pääaineopiskelijoita 10 (kokeen järjestäjien asettama minimipistemäärä saavutettava; jos kiintiö ei näin täyty, paikoille otetaan muita, minimipistemäärän saavuttaneita opiskelijoita)
b) Hämeenlinnan opettajakoulutuksen opiskelijoita 2 (minimipistemäärä saavutettava)
c) muiden aineiden opiskelijoita 3 (minimipistemäärä saavutettava)

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Perusopinnot [I Periodi]

Lähtötasokoe sivuaineopiskelijoiksi pyrkiville järjestetään keskiviikkona 24.8. klo 10.15-12.15 salissa Pinni B1096.

Kaija Kuiri, Vastaava opettaja
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 10.10.2011
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Ryhmät A ja B suomen kielen pääaineopiskelijoille

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Pääaineopiskelijat jaetaan kahteen ryhmään (A ja B) sähköisten ilmoittautumisten perusteella. Ryhmäjaosta tiedotetaan lukukauden alussa. Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin kevätlukukaudella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 13.12.2011
Luento-opetus 26 tuntia
A
Ma 5.9.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 8-10, Pinni B 3108
Poikkeukset:
17.10.2011 klo 8 –10 , ei opetusta
B
Ti 6.9.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Poikkeukset:
18.10.2011 klo 12 –14 , ei opetusta
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

suomen kielen pääaineopiskelijoille

Lembit Vaba, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2011 – 15.12.2011
Luento-opetus
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 8-10
To 8.9.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 14-16
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kaikille yhteiset luennot tiistaisin; harjoitukset ryhmälle A keskiviikkoisin ja ryhmälle B torstaisin. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan sähköisesti. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 13.10.2011
Luento-opetus 30 tuntia
Luennot
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 8-10, Pinni B4113
Harjoitusryhmä A
Ke 7.9.2011 - 12.10.2011 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Harjoitusryhmä B
To 8.9.2011 - 13.10.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni A2093
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajiksi aikoville tarkoitettu opintojakso [I Periodi]

Opintojakso suoritetaan suomen kielen perusopintojen jälkeen. Kurssi on avoin myös muille suomen kielen opiskelijoille kuin S2-opettajan opintokokonaisuudessa opiskeleville. Opintokokonaisuuden opiskelijat suorittavat luentokurssina, muille on tarjolla kaksi suoritusvaihtoehtoa.

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen

Suoritusvaihtoehto 2: kirjatentti ja essee

a) Kirjatentti tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä; tentin ottaa vastaan yliopisto-opettaja Maija Tervola.

Lauranto, Yrjö 1997. Ensi askeleita paikallissijojenkäyttöön. Kakkoskieli 2. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki.

b) 8-12 sivun pituinen essee, jossa käsitellään kielitaidon arviointia monipuolisesti. Opiskelija otsikoi esseensä itse. Essee pitää jakaa lukuihin, ja siinä pitää olla lähdeluettelo. Opiskelija käyttää apunaan tasapuolisesti (ainakin) seuraavaa kirjallisuutta:

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2007. Suomi2. Minä ja arki. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2008. Suomi2. Minä ja media. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2008. Suomi2. Minä ja yhteiskunta. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Huhta, Ari & Sauli Takala 1999. Kielitaidon arviointi. Teoksessa Kari Sajavaara & Arja Piirainen-Marsh, Kielenoppimisen kysymyksiä. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä, s. 179?228.

Tarnanen, Mirja 2002. Arvioija valokeilassa. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä.

Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 13.10.2011
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 13-16, Päätalo ls C8
To 8.9.2011 - 13.10.2011 viikoittain klo 8-11, Päätalo ls C8
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2011 – 14.12.2011
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3107
Poikkeukset:
19.10.2011 , ei opetusta
Harjoitukset 20 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Hanna Peuraniemelle kansliaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella 2.9. mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa kansliasta.

Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari 28 tuntia
To 8.9.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4034 (Kirjasto)
Poikkeukset:
20.10.2011 , ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

30.8. mennessä Hanna Peuraniemelle kansliaan.

Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2011 – 13.12.2011
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 13.9.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115, (2. periodilla opetus mikroluokassa ml 51)
Poikkeukset:
18.10.2011 , ei opetusta
Harjoitukset
Yksilöopetus 20 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jatkuu keväältä 2011.

Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Opetus
14.9.2011 – 14.12.2011
Luento-opetus
Ke 14.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4034 (Kirjasto)
Poikkeukset:
19.10.2011 , ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jatkuu keväältä 2011

Kaija Kuiri, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 12.12.2011
Seminaari
Ma 5.9.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4034 (Kirjasto)
Poikkeukset:
17.10.2011 , ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jatkuu keväältä 2011.

Kaija Kuiri, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2011 – 12.12.2011
Seminaari
Ke 7.9.2011 - 14.12.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4034 (Kirjasto)
Poikkeukset:
17.10.2011 , ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Jatko-opinnot [I Periodi]

Suomen kielen jatkoseminaari kokoontuu sopimuksen mukaan 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokoontumiset tiistaisin klo 14-16 tai klo 16-18. Lisätietoja antaa prof. Anneli Pajunen.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Perusopinnot [II Periodi]
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2011 – 15.12.2011
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 25.10.2011 - 13.12.2011 viikoittain klo 8-10, Pinni B4113
To 27.10.2011 - 15.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2011 – 27.2.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ma 24.10.2011 klo 12-14, Pinni B 3107
Ma 31.10.2011 - 12.12.2011 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1097, Harjoitukset luentojen yhteydessä.
Ma 9.1.2012 - 27.2.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Harjoitukset
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Perusopinnot [III Periodi]

Ryhmä C sivuaineopiskelijoille

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 8.5.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ti 10.1.2012 - 8.5.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4117, Ei opetusta 6.3.
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Kari HIltula, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 29.2.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 10.1.2012 - 28.2.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13
Harjoitukset 14 tuntia
Ke 11.1.2012 - 29.2.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Muille kuin suomen kielen pääaineopiskelijoille.

Lembit Vaba, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 10.5.2012
Luento-opetus
Ke 11.1.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B 4113
To 12.1.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 14-16, PINNI A 1078
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 9.5.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ke 11.1.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113, Ei opetusta 7.3.
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautua voivat pääaineopiskelijat sekä sivuaineoikeuden saaneet sivuaineopiskelijat. Ryhmien maksimikoko 22 henkilöä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2012 – 9.5.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ma 9.1.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B4113, Ei opetusta 5.3.
Harjoitukset 26 tuntia
Harjoitusryhmä 1
Ti 10.1.2012 - 8.5.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3109, Ei opetusta 6.3.
Harjoitusryhmä 2
Ke 11.1.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3111, Ei opetusta 7.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 2.3.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 12.1.2012 - 1.3.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni A3111
Harjoitukset 12 tuntia
Ryhmä A
Pe 13.1.2012 - 2.3.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089
Ryhmä B
Pe 13.1.2012 - 2.3.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 1.3.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ti 10.1.2012 - 28.2.2012 viikoittain klo 14-16, Atalpa 140
To 12.1.2012 - 1.3.2012 viikoittain klo 12-14, Atalpa 140
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Hanna Peuraniemelle kansliaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella.

Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 10.5.2012
Seminaari 28 tuntia
To 12.1.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4034 (Kirjasto), Ei opetusta 8.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luennot + tentti 2 op. Kurssin voi suorittaa 5 op:n laajuisena tenttimällä kirjallisuutta. Kirjallisuudesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 1.3.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 12.1.2012 - 1.3.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4114
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2012 – 28.2.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ti 10.1.2012 - 28.2.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Ti 20.3.2012 - 10.4.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 9.5.2012
Seminaari
Ke 11.1.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4034 (Kirjasto)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Kaija Kuiri, Vastaava opettaja
Liisa Mustanoja, Opettaja
Opetus
9.1.2012 – 7.5.2012
Seminaari
Ma 9.1.2012 - 7.5.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4034 (Kirjasto)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Kaija Kuiri, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2012 – 9.5.2012
Seminaari
Ke 11.1.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 10-12
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Perusopinnot [IV Periodi]
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2012 – 9.5.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 13.3.2012 - 8.5.2012 viikoittain klo 10-12, Atalpa 140
Harjoitukset 14 tuntia
Ke 14.3.2012 - 9.5.2012 viikoittain klo 10-12, Atalpa 140
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Hiltula, Vastaava opettaja
Opetus
15.3.2012 – 11.5.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 15.3.2012 - 10.5.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni A3111
Harjoitukset 12 tuntia
Ryhmä A
Pe 16.3.2012 - 11.5.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089
Ryhmä B
Pe 16.3.2012 - 11.5.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi