x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Toimistosihteeri Hanna Peuraniemi, p. 3551 6040 (virka-aikana), opintosihteeri Maija Ohvo, p. 3551 7980 (virka-aikana)

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löytyvät osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Dosentit: LAINIO Jarmo, FT, NAHKOLA Kari, FT, ORPANA Terttu, FT, PITKÄNEN Ritva-Liisa, FT.

 

Perus- ja aineopintojen harjoitusryhmiin otetaan pääsääntöisesti korkeintaan 20 opiskelijaa/ryhmä, ryhmät muodostetaan aakkosjärjestyksessä. Seminaarityyppisessä opetuksessa ryhmäkoko on korkeintaan 10 opiskelijaa. Poikkeavat ryhmäkoot ilmoitetaan erikseen. Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson mahdollisesti edellyttämät aiemmat opinnot humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta.

Lähtötasokoe keskiviikkona 24.8.2011 klo 10-12 PINNI B 1096. Kaikille suomen kielen sivuaineopiskelijoiksi haluaville järjestetään lähtötasokoe, jossa edellytetään suomen peruskieliopin hallintaa. Kokeeseen voi valmistautua esimerkiksi seuraavien teosten avulla:

Pirkko Leino, Suomen kielioppi, 6. tai uudempi painos (Helsinki: Otava) tai Osmo Ikola, Nykysuomen opas, 2001 (Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65). Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Sivuaineopiskelijoita otetaan yhteensä 15:
a) kirjallisuusaineiden pääaineopiskelijoita 10 (kokeen järjestäjien asettama minimipistemäärä saavutettava; jos kiintiö ei näin täyty, paikoille otetaan muita, minimipistemäärän saavuttaneita opiskelijoita)
b) Hämeenlinnan opettajakoulutuksen opiskelijoita 2 (minimipistemäärä saavutettava)
c) muiden aineiden opiskelijoita 3 (minimipistemäärä saavutettava)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

SUOMP0 Lähtötasokoe  
SUOMP1 Johdatuskurssi 3 op

Aineenopettajiksi aikoville tarkoitettu opintojakso

Aineopinnot

SUOMA7 Menetelmäkurssi 5 op
SUOMA8A Seminaari 4 op

Syventävät opinnot

SUOMS2 Metodiopinnot 5 op
SUOMS3A Seminaari 5 op
SUOMS3A Seminaari 5 op
SUOMS3A Seminaari 5 op

Jatko-opinnot

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

SUOMP7 Kielenhuolto ja kirjoittaminen 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMP3 Muoto-oppi 3 op
SUOMP8 Vanha kirjakieli 3 op
SUOMP6 Viron kielen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOMA7 Menetelmäkurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMA8A Seminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOMS2 Metodiopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMS3A Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMS3A Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMS3A Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Suomen kielen jatkoseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

SUOMP4 Syntaksin perusteet 2 op
SUOMP8 Vanha kirjakieli 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOMA1 Kielen kehitys 5 op
SUOMA2 Kielen variaatio 5 op
SUOMA3 Tekstinhuolto 2 op
SUOMA8A Seminaari 4 op

Syventävät opinnot

SUOMS3A Seminaari 5 op
SUOMS3A Seminaari 5 op
SUOMS3A Seminaari 5 op

Jatko-opinnot

Suomen kielen jatkoseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

SUOMP7 Kielenhuolto ja kirjoittaminen 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMP5 Syntaksin analyysi 3 op
SUOMP6 Viron kielen peruskurssi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOMA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMA4 Tekstintutkimus 3 op
SUOMA8A Seminaari 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOMS3A Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMS3A Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOMS3A Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Suomen kielen jatkoseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta