x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuus

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

SUOMEN KIRJALLISUUS

http://www.uta.fi/ltl/oppiaineet/kirjallisuus.html

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1

Puh. 040-1901 561, faksi 3551 6079

Professori:  HATAVARA, Mari, FT, tavatt. to 12-13 h. 2027, p. 040-1901 565

Emeritusprofessorit: NIEMI, Juhani, FT; VARPIO, Yrjö, FT

Ma. yliopistonlehtori: HYPÉN, Tarja-Liisa, FT, tavatt. ti 12-13 h. 2021, p. 040-1901 566

Ma. yliopistonlehtori: SOIKKELI, Markku, tavatt. to 10-11 h. 2022, p. 040-1901 564

Tutkija: RAIPOLA, Juha FM (tutkijakoulu)

Dosentit: HEIKKILÄ-HALTTUNEN, Päivi, FT; HOSIAISLUOMA, Yrjö, FT; IHONEN, Markku, FT; NIEMI, Juhani, FT; RAJALA, Panu, FT

Osastosihteeri: LIPSONEN, Tarja, yo-merkonomi, tavattavissa ma-ke 13-15 ja to 9-16 h. 2029, p. 040-1901 561

 

Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

Perusopinnot

P0 Johdatus kirjallisuuden opiskeluun: SOIKKELI
P1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: YKIR/TAMMI
P2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: HYPÉN
P3A Suomen kirjallisuuden historia: HYPÉN
P3B Länsimaisen kirjallisuuden historia: YKIR/MÄKELÄ
P4 Johdatus suomalaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen: HYPÉN
P5 Johdatus länsimaisen kaunokirjallisuuden tuntemukseen: YKIR/MÄKELÄ
P6A Populaari- ja genrekirjallisuus: SOIKKELI
P6B Lasten- ja nuortenkirjallisuus: YKIR/MÄKELÄ
P7 Tiede, taide ja kirjoittaminen: SOIKKELI

Aineopinnot

A1 Kirjallisuus- ja kulttuuriteoria: HATAVARA
A2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: SOIKKELI
A3A Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: HYPÉN
A3B Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: HYPÉN
A3C Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: SOIKKELI
A3D Uusin suomalainen kirjallisuus: SOIKKELI

A4 Valinnainen suuntautuminen:

kohdat A4A, A4B, A4C ja A4D HATAVARA

kohdat A4H, A4J, A4F ja A4G SOIKKELI

kohdat A4E, A4I ja A4K HYPÉN


Syventävät opinnot: HATAVARA

Kokonaismerkinnät suoritetuista opintokokonaisuuksista:
Perusopinnot: HYPÉN
Aineopinnot: SOIKKELI
Syventävät opinnot: HATAVARA

Laitoskirjasto on avoinna ti 12-14 ja to 12-14. Kirjastoa hoitaa amanuenssi.

 

HUOM. Kurssit on merkitty listaan vain niiden ensisijaisellla opintojaksokoodilla. Monet kurssit sopivat useampaan opintojaksoon, samoin useat yleisen kirjallisuustieteen tarjoamat kurssit soveltuvat korvaamaan Suomen kirjallisuuden opintojaksoja. Tarkista siis opintojakson tiedoista kaikki korvaavuudet.

 

Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliyliopiston verkkokursseilla voidaan suorittaa Suomen kirjallisuuden opintoja. Ilmoittautuminen verkkokursseille alkaa 16.1. Kurssit alkavat viikolla 9.

Kevätlukukaudella 2012:

Fiktion ja ei-fiktion kysymyksiä
Vastaava opettaja: FM Sanna Katariina Bruun, Tampereen yliopisto
Korvaavuus: 3/6 op kohdasta A4A, A4B, A4D, S1 tai S6

Kirjallisuus instituutiona ja järjestelmänä
Vastaava opettaja: FL Ilmari Leppihalme, Oulun yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta A4E

Kirjallisuuspedagogiikka koulussa
Vastaava opettaja: FM Laura Piippo, Jyväskylän yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta A4I

Satiiri kirjallisuudessa
Vastaava opettaja: FM Jussi Wilman, Helsingin yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta A4A, A4B, S1 tai S6

Suomalaisuus sanoin ja kuvin
Vastaavat opettajat: FT Johanna Frigård ja FT Kati Launis, Turun yliopisto
Korvaavuus: 3 op kohdasta A3B tai S4 (+ 2 op kohdasta A4 tai ”Muut opinnot”)

 

Kurssien sisältökuvaus ja muuta ajankohtaistietoa:

http://verkko-opetus.utu.fi/virtuaalikirjallisuus/ajankohtaista.htm

 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

SUKIP4A/YKIRP4A Suomalainen romaani ja novelli 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIP5A/YKIRP5A Länsimainen romaani ja novelli 2 op
SUKIP6A/YKIRP6A Monikulttuurinen kirjallisuus 2 op
SUKIP6B/YKIRP6B Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUKIA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIA4G/YKIRA2B Feministisen kirjallisuuden klassikoita 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA3 Outo realismi - Balzacista Hannu Karpoon 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4C Runontukimuksen metodit 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Tulkinnan teorioita ja käytäntöjä 1800-luvulta nykypäivään 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUKIS5 Seminaari 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIS7 Tutkielmapiiri 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA3 Outo realismi - Balzacista Hannu Karpoon 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4C Runontukimuksen metodit 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Tulkinnan teorioita ja käytäntöjä 1800-luvulta nykypäivään 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Lisensiaattipiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

SUKIP7/YKIRP7 Tiede, taide ja kirjoittaminen 3 op

Aineopinnot

SUKIA5 Proseminaari 10 op
SUKIA4A Digitaaliset tekstit 2 op
YKIRA5A Artikkelityöpaja  
YKIRA2B Kertomuksen retoriikka 3–6 op
YKIRA4A Inter- 6 op

Syventävät opinnot

SUKIS5 Seminaari 8 op
SUKIS7 Tutkielmapiiri 4 op
YKIRA2B Kertomuksen retoriikka 3–6 op
YKIRA4A Inter- 6 op

Jatko-opinnot

Lisensiaattipiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

SUKIP3A/YKIRP3A Suomen kirjallisuuden historia 3 op
SUKIP3B/YKIRP3B Länsimaisen kirjallisuuden historia 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUKIA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA5A Artikkelityöpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA2B Kertomuksen retoriikka 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Inter- 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUKIS5 Seminaari 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKIS7 Tutkielmapiiri 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA2B Kertomuksen retoriikka 3–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKIRA4A Inter- 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Lisensiaattipiiri   Jatkuu aiemmalta periodilta