x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kieli

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

http://www.uta.fi/ltl/ranska

 

Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto

 

Alla oppaineen opetukseen osallistuva henkilökunta, katso koko henkilökunta laitoksen www-sivulta.

 

Professori: HAVU Jukka (työstävapaa 1.1.2011-31.12.2013, tehtävää hoitaa 1.8.-23.10.2011 Soili Hakulinen; 24.10.2011 alk. Carita Klippi), FT, tavatt. ti 9-10 Pinni B 5004, p. 3551 6140

Lehtorit: BUCHART Mélanie, Master FLE, tavatt. ke 12-13 Pinni B 5011, p. 3551 4004

HAKULINEN Soili, FT, tavatt. ke 11-12 Pinni B 5010, p. 3551 4003

JACOB Philippe, D.E.A., tavatt. ti 9-10 Pinni B 5009, p. 3551 6139

KLIPPI Carita, FT, tavatt. ti 13-14 Pinni B 5012, p. 3551 4005

Vierailevat luennoitsijat: Vierailijoiden nimet ilmoitetaan myöhemmin.

 

Huom! Vierailevat ranskalaiset opettajat pitävät osan kursseista. Heidän seminaariluonteiset intensiivikurssinsa pidetään päivittäin klo 16 - 19. Tarkat tiedot kurssien alkamis- ja päättymisajankohdista ilmoitetaan lukuvuoden aikana. Tiedot muutoksista tulevat myös oppiaineen kotisivuille.

 

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella 5.9. HUOM! Ranskan kielen aktivointikurssi alkaa jo 29.8. Ilmoittautuminen muista kursseista poiketen oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään 1.9. klo 15-16 salissa Pinni B 3109.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 18.8. ja päättyy 1.9. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.

 

Sivuaineopiskelijoiden valinta

Ranskan kielen sivuaineopiskelijoiksi pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään torstaina 25.8. klo 10-13 salissa Pinni B 3107. Kokeeseen ilmoittaudutaan oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään 24.8. Sivuaineopiskelijoita valitaan 10-15.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka
a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa TAI
b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa TAI
c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).
Hakemus toimitetaan oppiaineen professorille ennen lähtötasokokeen päivämäärää. HUOM! Oppiaineen vastuuprofessorina toimii 1.8.-21.10.2011 Soili Hakulinen (soili.hakulinen@uta.fi).

Periodi (1.9.2011 - 21.10.2011)
Täydennysopinnot [I Periodi]

Le cours est obligatoire à tous les étudiants et sera organisé sous forme intensive.
29.8.2011-2.9.2011

NB! L'inscription sur la liste prévue à cet effet sur le tableau d'affichage.

Groupe A:

lu 29.8.2011 de12 à 14 h, Pinni B 3030
ma 30.8.2011 de 10 à 12 h, Pinni B 3030
me 31.8.2011
de 10 à 12 h, Pinni B 3030
je 1.9.2011 de 10 à 12 h, Pinni B 3030
ve 2.9.2011 de 10 à 12 h, Pinni B 3030

Groupe B:

lu 29.8.2011 de 14 à 16 h, Pinni B 3030
ma 30.8.2011 de 13 à 15 h, Pinni B 3030
me 31.8.2011 de 13 à 15 h, Pinni B 3030
je 1.9.2011 de 13 à 15 h,
Pinni B 3030
ve 2.9.2011 de 13 à 15 h, Pinni B 3030

Enrolment for University Studies

Oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan.

Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2011 – 2-Sep-2011
Tutorials 10 hours
Groupe A
Groupe B
Periods: I
Language of instruction: French

HUOM!
Kurssi kestää koko syyslukukauden ja siihen sisältyvät :

- kaikille yhteinen luento, yht. 14 h (I-periodissa)
- harjoitukset, ryhmät A/B, yht. 21 h (II-periodissa)

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin Nettiopsussa.

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Anne-Laure Kiviniemi, Teacher responsible
Teaching
6-Sep-2011 – 8-Dec-2011
Lectures 14 hours
Luento
Tue 6-Sep-2011 - 11-Oct-2011 weekly at 10-12, Pinni B 3110
Exercises 21 hours
Groupe A
Mon 24-Oct-2011 - 5-Dec-2011 weekly at 12-14, Pinni B 4123
Tue 25-Oct-2011 - 6-Dec-2011 weekly at 8-9, Pinni B 4123
Groupe B
Wed 26-Oct-2011 - 7-Dec-2011 weekly at 8-9, Pinni B 4125
Exceptions:
26-Oct-2011 at 12 –13 , Pinni B 4123
Thu 27-Oct-2011 - 8-Dec-2011 weekly at 14-16, Pinni B 4125
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
7-Sep-2011 – 8-Dec-2011
Exercises 28 hours
Groupe A
Wed 7-Sep-2011 - 7-Dec-2011 weekly at 10-12, I-periodissa Pinni B 4114, II-periodissa Pinni B 3117
Groupe B
Thu 8-Sep-2011 - 8-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 3109
Periods: I II
Language of instruction: French
Perusopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anne-Laure Kiviniemi, Teacher responsible
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
6-Sep-2011 – 1-Mar-2012
Exercises 63 hours
Groupe A
Tue 6-Sep-2011 - 28-Feb-2012 weekly at 9-10, Pinni B 5078
Wed 11-Jan-2012 - 29-Feb-2012 weekly at 10-12, Pinni B3030
Groupe B
Wed 7-Sep-2011 - 29-Feb-2012 weekly at 9-10, Pinni B 3109
Thu 12-Jan-2012 - 1-Mar-2012 weekly at 10-12, Pinni B3108
Periods: I II III
Language of instruction: French

HUOM! Kurssi jatkuu III-periodissa viikolla 3!

Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Soili Hakulinen, Teacher responsible
Teaching
6-Sep-2011 – 25-Apr-2012
Exercises 56 hours
Groupe A
Tue 6-Sep-2011 - 24-Apr-2012 weekly at 12-14, Pinni B 5078 (kevätlukukausi)
Groupe B
Wed 7-Sep-2011 - 25-Apr-2012 weekly at 14-16, Pinni B 3030 (kevätlukukausi)
Periods: I II III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2011 – 7-Dec-2011
Lectures 42 hours
Mon 5-Sep-2011 - 5-Dec-2011 weekly at 12-14, Pinni B 3110
Wed 7-Sep-2011 - 7-Dec-2011 weekly at 14-15, Pinni B 3030
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anne-Laure Kiviniemi, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2011 – 5-Dec-2011
Lectures 28 hours
Mon 5-Sep-2011 - 5-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 3110
Periods: I II
Language of instruction: French

Opetus (ryhmät A ja B) I ja IV-periodeissa.
Huom! Opetuksen ajankohta vaihtuu IV-periodissa.

Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
6-Sep-2011 – 26-Apr-2012
Lectures 56 hours
Groupe A
Tue 6-Sep-2011 - 11-Oct-2011 weekly at 12-14, Pinni B 3110
Wed 14-Mar-2012 - 25-Apr-2012 weekly at 14-16, Pinni B3111
Groupe B
Thu 8-Sep-2011 - 13-Oct-2011 weekly at 14-16, Pinni B 3110
Thu 15-Mar-2012 - 26-Apr-2012 weekly at 10-12, Pinni B3118, Huom! Opetustila muuttunut: 29.3. alk. Pinni B 3118
Periods: I IV
Language of instruction: French

Huom!

Opintojakso RANSA15 koostuu kirjallisista ja suullisista harjoituksista, jotka on suoritettava ennen kurssin loppuarvosanan saamista. Kurssin kokonaisopintopistemäärä on 5 op; osioista ei anneta erillisiä opintopisteitä.

Kirjalliset harjoitukset (28 h) käydään joko syys- tai kevätlukukaudella (ryhmä A: periodit I-II; ryhmä B: periodit III-IV). Suulliset harjoitukset (14 h) järjestetään kevätlukukaudella III-periodissa (ryhmä A tai B).

Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 8-Dec-2011
Exercises 28 hours
Groupe A (partie écrite)
Thu 8-Sep-2011 - 8-Dec-2011 weekly at 12-14, Pinni B 3110
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
Teaching
7-Sep-2011 – 7-Dec-2011
Lectures 28 hours
Luento
Wed 7-Sep-2011 - 7-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 0039
Periods: I II
Language of instruction: French

Seminaarin opetus jakaantuu seuraavasti:

- I-periodi: kaikille yhteinen metodiosuus (ti 10-12)
- II ja IV-periodit: temaattisesti jaetut pienryhmät (molemmat ryhmät kokoontuvat periodeissa II ja IV tiistaisin klo 10-12). III-periodissa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
Mélanie Buchart, Vastaava opettaja
Anne-Laure Kiviniemi, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 24.4.2012
Seminaari 42 tuntia
Metodiosuus (I-periodi, Kiviniemi)
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4117
Groupe A (Hakulinen)
Ti 25.10.2011 - 24.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4118 (IV-periodissa)
Groupe B (Buchart)
Ti 25.10.2011 - 24.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3098 (IV-periodissa)
Periodit: I II IV
Opetuskieli: ranska
Syventävät opinnot [I Periodi]

Kurssi järjestetään kahdessa osassa (molemmat suoritettava):

- I-periodissa intensiivikurssi (yht. 20 h) opettajana vieraileva luennoitsija FT Marc-Antoine Mahieu.

ma 5.9. klo 16-19
ti 6.9. klo 16-18
ke 7.9. klo 16-19

ma 12.9. klo 16-19
ti 13.9. klo 16-18
ke 14.9. klo 16-19

ma 19.9. klo 16-18
ti 20.9. klo 16-18

- II-periodissa normaali luento-opetus tiistaisin klo 10-12, alk. 25.10.

Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Marc-Antoine Mahieu, Teacher responsible
Carita Klippi, Teacher responsible
Teaching
6-Sep-2011 – 13-Dec-2011
Lectures 34 hours
Intensiivikurssi 5.-20.9 (opetus ma-ke)
Mon 5-Sep-2011 at 16-19, Pinni B3118
Tue 6-Sep-2011 at 16-18, Pinni B3118
Wed 7-Sep-2011 at 16-19, Pinni B 3118
Mon 12-Sep-2011 at 16-19, Pinni B3118
Tue 13-Sep-2011 at 16-18, Pinni B 3118
Wed 14-Sep-2011 at 16-19, Pinni B3118
Mon 19-Sep-2011 at 16-18, Pinni B 3118
Tue 20-Sep-2011 at 16-18, Pinni B3118
Luento
Tue 25-Oct-2011 - 13-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 3111
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2011 – 8-Dec-2011
Lectures 28 hours
Thu 8-Sep-2011 - 8-Dec-2011 weekly at 10-12, Pinni B 4115
Periods: I II
Language of instruction: French

Huom! Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2011 – 6.12.2011
Harjoitukset 28 tuntia
Ti 6.9.2011 - 6.12.2011 viikoittain klo 12-14, I-periodissa Pinni B 3117, II-periodissa Pinni B 3110
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kontaktiopetus joka toinen viikko.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Laure Kiviniemi, Vastaava opettaja
Heli Mäntyranta, Opettaja
Opetus
15.9.2011 – 8.12.2011
Harjoitukset 14 tuntia
To 15.9.2011 - 8.12.2011 joka toinen viikko klo 10-12, Pinni B4116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Seminaarin kokoontumiset I, II ja IV-periodissa; III-periodissa itsenäistä työskentelyä.

Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
Carita Klippi, Teacher responsible
Teaching
5-Sep-2011 – 23-Apr-2012
Seminar 42 hours
Mon 5-Sep-2011 - 23-Apr-2012 weekly at 14-16, Pinni B3117 (IV-periodissa)
Periods: I II III IV
Language of instruction: French
Periodi (24.10.2011 - 16.12.2011)
Perusopinnot [II Periodi]
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Anne-Laure Kiviniemi, Teacher responsible
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
24-Oct-2011 – 23-Apr-2012
Lectures 28 hours
Luento
Mon 24-Oct-2011 - 5-Dec-2011 weekly at 14-16, Pinni B 3111
Mon 12-Mar-2012 - 23-Apr-2012 weekly at 14-16, Pinni B 3109
Periods: II IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
25-Oct-2011 – 26-Apr-2012
Lectures 42 hours
Groupe A
Tue 25-Oct-2011 - 24-Apr-2012 weekly at 10-12, Pinni B 3109 (kevätlukukausi)
Groupe B
Thu 27-Oct-2011 - 26-Apr-2012 weekly at 8.30-10.00, Pinni B 3109 (kevätlukukausi)
Periods: II III IV
Language of instruction: French
Syventävät opinnot [II Periodi]

Huom! Kontaktiopetus II-periodissa. Osa kurssista suoritetaan itsenäisesti opiskellen (opettajan jakamat artikkelit yms.).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
Teaching
24-Oct-2011 – 5-Dec-2011
Lectures 14 hours
Mon 24-Oct-2011 - 5-Dec-2011 weekly at 12-14, Pinni B 3111
Independent work 14 hours
Periods: II
Language of instruction: French
Periodi (9.1.2012 - 9.3.2012)
Perusopinnot [III Periodi]

Huom! Opetus alkaa viikolla 3.

Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
Teaching
16-Jan-2012 – 23-Apr-2012
Lectures 28 hours
Luento
Mon 16-Jan-2012 - 23-Apr-2012 weekly at 10-12, Pinni B3117
Periods: III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [III Periodi]


Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
Soili Hakulinen, Teacher responsible
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
16-Jan-2012 – 23-Apr-2012
Lectures 28 hours
Luento
Mon 9-Jan-2012 - 23-Apr-2012 weekly at 12-14, Pinni B3117
Periods: III IV
Language of instruction: French

Huom!

Opintojakso RANSA15 koostuu kirjallisista ja suullisista harjoituksista, jotka on suoritettava ennen kurssin loppuarvosanan saamista. Kurssin kokonaisopintopistemäärä on 5 op; osioista ei anneta erillisiä opintopisteitä.

Kirjalliset harjoitukset (28 h) käydään joko syys- tai kevätlukukaudella (ryhmä A: periodit I-II; ryhmä B: periodit III-IV). Suulliset harjoitukset (14 h) järjestetään kevätlukukaudella III-periodissa (ryhmä A tai B).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Philippe Jacob, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2012 – 26.4.2012
Harjoitukset 28 tuntia
Groupe B (partie écrite)
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Huom!

Opintojakso RANSA15 koostuu kirjallisista ja suullisista harjoituksista, jotka on suoritettava ennen kurssin loppuarvosanan saamista. Kurssin kokonaisopintopistemäärä on 5 op; osioista ei anneta erillisiä opintopisteitä.

Kirjalliset harjoitukset (28 h) käydään joko syys- tai kevätlukukaudella (ryhmä A: periodit I-II; ryhmä B: periodit III-IV). Suulliset harjoitukset (14 h) järjestetään kevätlukukaudella III-periodissa (ryhmä A tai B).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2012 – 1-Mar-2012
Exercises 14 hours
Groupe A
Wed 11-Jan-2012 - 29-Feb-2012 weekly at 14-16, Pinni B3118
Groupe B
Thu 12-Jan-2012 - 1-Mar-2012 weekly at 14-16, Pinni B3030
Periods: III
Language of instruction: Finnish
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Mélanie Buchart, Teacher responsible
Teaching
10-Jan-2012 – 24-Apr-2012
Lectures 28 hours
Luento
Tue 10-Jan-2012 - 24-Apr-2012 weekly at 12-14, Pinni B3108
Periods: III IV
Language of instruction: French

Huom! Kurssille otetaan vain rajattu määrä opiskelijoita.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Opetus alkaa viikolla 3.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
Opetus
18.1.2012 – 25.4.2012
Harjoitukset 28 tuntia
Ke 18.1.2012 - 25.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2052
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
10-Jan-2012 – 24-Apr-2012
Lectures 28 hours
Tue 10-Jan-2012 - 24-Apr-2012 weekly at 12-14, Pinni B3109
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies

Nettiopsu

Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2012 – 25-Apr-2012
Exercises 28 hours
Wed 11-Jan-2012 - 25-Apr-2012 weekly at 10-12, Pinni B3109
Periods: III IV
Language of instruction: French

Kontaktiopetus joka toinen viikko.

Huom! Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Laure Kiviniemi, Vastaava opettaja
Heli Mäntyranta, Opettaja
Opetus
12.1.2012 – 26.4.2012
Harjoitukset 14 tuntia
To 12.1.2012 - 26.4.2012 joka toinen viikko klo 10-12, Pinni B3030, joka toinen viikko
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (12.3.2012 - 20.5.2012)
Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Carita Klippi, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2012 – 30.4.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Luento
Ma 12.3.2012 - 30.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Periodit: IV
Opetuskieli: ranska
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Opintojakso järjestetään kahden viikon intensiivikurssina IV -periodissa, 16.-26.4 (yht. 20 h).

Opetus maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16-19, tiistaisin ja torstaisin klo 16-18 salissa B 3110. Poikkeus: 19.4. salissa B 3118.

Ilmoittautuminen oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan.

Enrolment for University Studies

Oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan.

Karine Lamarche, Teacher responsible
Teaching
16-Apr-2012 – 26-Apr-2012
Lectures 20 hours
Periods: IV
Language of instruction: French