x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kieli

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

http://www.uta.fi/ltl/ranska

 

Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto

 

Alla oppaineen opetukseen osallistuva henkilökunta, katso koko henkilökunta laitoksen www-sivulta.

 

Professori: HAVU Jukka (työstävapaa 1.1.2011-31.12.2013, tehtävää hoitaa 1.8.-23.10.2011 Soili Hakulinen; 24.10.2011 alk. Carita Klippi), FT, tavatt. ti 9-10 Pinni B 5004, p. 3551 6140

Lehtorit: BUCHART Mélanie, Master FLE, tavatt. ke 12-13 Pinni B 5011, p. 3551 4004

HAKULINEN Soili, FT, tavatt. ke 11-12 Pinni B 5010, p. 3551 4003

JACOB Philippe, D.E.A., tavatt. ti 9-10 Pinni B 5009, p. 3551 6139

KLIPPI Carita, FT, tavatt. ti 13-14 Pinni B 5012, p. 3551 4005

Vierailevat luennoitsijat: Vierailijoiden nimet ilmoitetaan myöhemmin.

 

Huom! Vierailevat ranskalaiset opettajat pitävät osan kursseista. Heidän seminaariluonteiset intensiivikurssinsa pidetään päivittäin klo 16 - 19. Tarkat tiedot kurssien alkamis- ja päättymisajankohdista ilmoitetaan lukuvuoden aikana. Tiedot muutoksista tulevat myös oppiaineen kotisivuille.

 

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella 5.9. HUOM! Ranskan kielen aktivointikurssi alkaa jo 29.8. Ilmoittautuminen muista kursseista poiketen oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään 1.9. klo 15-16 salissa Pinni B 3109.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 18.8. ja päättyy 1.9. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.

 

Sivuaineopiskelijoiden valinta

Ranskan kielen sivuaineopiskelijoiksi pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään torstaina 25.8. klo 10-13 salissa Pinni B 3107. Kokeeseen ilmoittaudutaan oppiaineen ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään 24.8. Sivuaineopiskelijoita valitaan 10-15.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka
a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa TAI
b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa TAI
c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).
Hakemus toimitetaan oppiaineen professorille ennen lähtötasokokeen päivämäärää. HUOM! Oppiaineen vastuuprofessorina toimii 1.8.-21.10.2011 Soili Hakulinen (soili.hakulinen@uta.fi).

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Täydennysopinnot

RANST1 Cours de soutien / Ranskan kielen aktivointikurssi 1 op (Opetuskieli: ranska)
RANST3 Expression orale / Suullinen esitys 3 op (Opetuskieli: ranska)

Perusopinnot

RANSP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSP3 Pratiques de l'écrit / Kirjoitusharjoitukset 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANSA4 Syntaxe du français / Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSA12 Société française II/ Ranskan yhteiskunta II 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSA14 Littérature française II / Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSAV5 Analyse contrastive / Kontrastiivinen analyysi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSA11B Proséminaire / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Täydennysopinnot

RANST2 Prononciation et intonation / Ääntäminen ja intonaatio 2 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANST3 Expression orale / Suullinen esitys 3 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANSP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSP2 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSP3 Pratiques de l'écrit / Kirjoitusharjoitukset 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSP5 Littérature française I / Kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANSA4 Syntaxe du français / Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSA12 Société française II/ Ranskan yhteiskunta II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSA15 Pratiques de l'écrit et de l'oral (partie écrite) / Ranskan kielen tuottaminen (KIRJ.) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSAV5 Analyse contrastive / Kontrastiivinen analyysi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSA11B Proséminaire / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANSS1 Sciences du langage / Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSS4 Semantiikka / Sémantique 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSSV2 Tendances de la littérature française moderne / Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSSV10 Julkishallinnollinen kääntäminen / traduction administrative 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSS7A Séminaire de linguistique / Tutkielmaseminaari 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

RANSP2 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSP3 Pratiques de l'écrit / Kirjoitusharjoitukset 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSP5 Littérature française I / Kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSP12 Initiation à la linguistique / Johdatus kielitieteeseen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANSA13 Le français dans le temps et dans l'espace / Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSA14 Littérature française II / Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSAV3 Traduction français- finnois I / Kääntäminen ranska-suomi I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSAV4 Sociolinguistique / Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSA11B Proséminaire / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

RANSS2 Littérature et société françaises / Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSSV4 Société française IV / Ranskan yhteiskunta IV 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANSSV9 Traduction autorisée / Auktorisoitu kääntäminen ranska-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSS7A Séminaire de linguistique / Tutkielmaseminaari 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta