x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaiset kielet

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Pohjoismaiset kielet
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
puh. 3551 6285

http://www.uta.fi/ltl/pohk/index.html

 

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 (17.10.-21.10.2011) ja 10 (5.-9.3.2012).

Henkilökunta:

Professorit: FORSSKÅHL Mona, FT (ma), tavatt. ti 11-13 (opinnäytetöiden ohjaus) ja ke 11-12 (vastaanotto), Pinni B5083; kaksi tehtävää avoinna

Dosentit: KARLSSON Anna-Malin, FD; LÖNNROTH Harry, FT

Lehtorit: JOHANSSON Carl-Eric, FM, tavatt. ma 12–13, Pinni B5086; KIVILEHTO Marja, FL, tavatt. ma 9–10, Pinni B5058; kaksi ja puoli tehtävää avoinna

Yliopisto-opettaja: KOIVISTO Johanna, FM (ma), tavatt. ma 14-15, PinniB 5084

Tuntiopettajat: NYLUND, Anna, FM, tavatt. opetuksen yhteydessä, HEIKKILÄ Mikko, FM, tavatt. opetuksen yhteydessä, B5087, VALKAMA, Tarja, FM, tavatt. opetuksen yhteydessä

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Täydennysopinnot

POHKT1 Repetitionskurs i grammatik / Kieliopin kertauskurssi 2 op (Opetuskieli: ruotsi)

Perusopinnot

POHKP1 Muntlig kommunikation I / Suullinen viestintä I 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKP2 Skriftlig kommunikation I / Kirjallinen viestintä I 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKP3 Grammatik I / Kielioppi I 3 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHKA1 Muntlig kommunikation II / Suullinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA3 Skriftlig kommunikation II / Kirjallinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA5/POHKS2 Grannspråk I: norska / Sukukieli I: norja 5 op (Opetuskieli: norja)
POHKA7A Proseminarium / Proseminaari 4 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA7B Uppsatsmetodik / Tutkimusmenetelmät 1 op (Opetuskieli: ruotsi)
TRRUAM12 Käännösviestintä suomi-ruotsi I 6 op (Opetuskieli: ruotsi)

Syventävät opinnot

POHKS4D Grammatik III / Kielioppi III 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKS5A Seminarium / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

POHKP1 Muntlig kommunikation I / Suullinen viestintä I 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKP2 Skriftlig kommunikation I / Kirjallinen viestintä I 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKP3 Grammatik I / Kielioppi I 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKP4 Svensk nutidslitteratur / Ruotsalainen nykykirjallisuus 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKP6 Introduktion till nordistiken / Johdatus nordistiikkaan 6 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKP7/TRRUPK9 Svensk kultur / Ruotsalainen kulttuuri/Vertaileva kulttuuritietous 4 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHKA1 Muntlig kommunikation II / Suullinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA3 Skriftlig kommunikation II / Kirjallinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA7A Proseminarium / Proseminaari 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA7B Uppsatsmetodik / Tutkimusmenetelmät 1 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRRUAM12 Käännösviestintä suomi-ruotsi I 6 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHKS3 Vetenskapligt skrivande och metodologi / Tieteellinen kirjoittaminen ja metodologia 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKS4D Grammatik III / Kielioppi III 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKS5A Seminarium / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

POHKP5 Finlandssvenska / Suomenruotsi 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKP7/TRRUPK9 Svensk kultur / Ruotsalainen kulttuuri/Vertaileva kulttuuritietous 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHKA1 Muntlig kommunikation II / Suullinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA2 Grammatik II / Kielioppi II 4 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA3 Skriftlig kommunikation II / Kirjallinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA7A Proseminarium / Proseminaari 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHKS1A Språkhistoria / Kielihistoria 3 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKS2/POHKA5 Grannspråk II: danska/ Sukukieli II: tanska 5 op (Opetuskieli: tanska)
POHKS4G Text och bild/Teksti ja kuva 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKS5A Seminarium / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

Aineopinnot

POHKA1 Muntlig kommunikation II / Suullinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA2 Grammatik II / Kielioppi II 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA3 Skriftlig kommunikation II / Kirjallinen viestintä II 3 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA4 Svensk litteraturhistoria / Ruotsin kirjallisuushistoria 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKA8G Svenskt mediesamhälle/Ruotsalainen mediayhteiskunta 4 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHKA9 Textanalys och ordkunskap / Tekstianalyysi ja sanaston tuntemus 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
TRRUAM4 Käännösviestintä ruotsi-suomi II 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

POHKS4L Fortsättningskurs i litteratur I / Kirjallisuuden jatkokurssi I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKS4G Text och bild/Teksti ja kuva 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKS5A Seminarium / Seminaari 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHKSK1 Käännösviestinnän seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta