x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kieli ja kulttuuri

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

http://www.uta.fi/ltl/saksa/index.html

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Osoite: Kanslerinrinne 1, Pinni B 5. krs., 33014 Tampereen yliopisto
Puh. 3551 7657
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi

Professorit: REUTER Ewald, FT, tavatt. ti 13-14 huone Pinni B5002
Dosentti:
TIITTULA Liisa, Dr.sc.phil., HALL Christopher, Dr.phil.
Yliopistonlehtori:
Jouni Rostila, FT, tavatt. ke 11-12 huone Pinni B5003.
Lehtorit: BONNER Withold, FT, tavatt. slk ma 10-11, klk ma 10-11 huone Pinni B5026, MIEBS Udo, SE, tavatt. ti 11-12 huone Pinni B5022, SALMINEN Olli, FT, tavatt. slk to 11-12, klk ti 13-14 huone Pinni B5025, SCHAFFRATH Dieter, Dr.phil., tavatt. slk ke 11-12, klk ke 11-12 huone Pinni B5023.
Tuntiopettaja:
KRENZLER-BEHM Dinah, FL, tavattavissa sopimuksen mukaan, huone Pinni B4100.
Opintoneuvoja: MÄKI Emilia, FM, tavatt. to 12-13, huone Pinni B5020.

Uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja infotilaisuus on keskiviikkona 31.8. klo 13.00-15.00 salissa Pinni B3110.

Sivuaineopiskelijoiden lähtötasokoe on perjantaina 26.8.2011 klo 8.30-10 salissa Pinni B3107. Ilmoittautuminen 24.8.2011 mennessä lehtori Udo Miebsille (udo.miebs@uta.fi). Sivuaineopiskelijoita otetaan yhteensä 6-10. Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka
 a) on menestynyt saksan kielen ja kulttuurin valintakokeessa TAI
 b) on suorittanut vastaavan oppiaineen perusopinnot toisessa yliopistossa TAI
 c) puhuu saksaa äidinkielenään.
 Vapautusta haetaan ottamalla yhteyttä lehtori Udo Miebsiin (udo.miebs@uta.fi).


Opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset Y-opinnot.

 

  • Kuulustelut lukuvuonna 2011-2012

Yksikön yleisinä tenttipäivinä voidaan suorittaa kirjatenttejä sekä perustelluissa tapauksissa myös suorittamatta jääneitä luentojen kertauskuulusteluja, joista molemmista on erikseen sovittava vähintään viikkoa ennen kuulustelua ao. opettajan kanssa. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttitilaisuutta NettiOpsussa.

Mikäli kurssi, jonka haluat tenttiä, ei löydy NettiOpsussa olevasta listasta, voit ilmoittautua tenttikuorella, joka jätetään suoraan tentaattorille. Jos kyseisen kurssin vastuuopettaja ei ole tiedossasi, ota yhteyttä opintosihteeriin. Luentojen kertauskuulustelut järjestetään erikseen sovittavina aikoina.

Käännöskokeiden uusinnat on mahdollista suorittaa ainoastaan käännöskurssien loppukuulustelujen yhteydessä sekä seuraavina yleisinä tenttipäivinä:

to 22.09.2011 ja to 26.01.2012 klo 16.00, Pinni B1097 (ilmoittautuminen NettiOpsussa vähintään viikkoa ennen tenttiä)

Aine- ja syventäviin opintoihin kuuluvan pakollisen kielitaitotestin voi suorittaa lukuvuonna 2011-2012 seuraavasti:

to 6.10.2011 klo 16.15-17.45
to 26.01.2012 klo 16.15-17.45 salissa B 3107;

sekä periodissa IV. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 

Ilmoittautuminen Udo Miebsille (udo.miebs@uta.fi) tai huoneen B 5022 ilmoitustaululla olevaan listaan vähintään 2 päivää ennen tenttiä.


  • Opetus syyslukukaudella 2011

I periodi 01.09. - 21.10.2011
II periodi 24.10. - 16.12.2011

Huom. viikolla 42 (17.-21.10.) ei ole opetusta.

Täydennys- ja perusopintojen ryhmiin sekä erityisteemakursseille ilmoittaudutaan slk 2011 sähköisesti NettiOpsun kautta pe 26.8. klo 6.01 - ma 29.8. klo 23:59. Aine- ja syventävien opintojen ryhmiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa ti 23.8. klo 6.01 - pe 26.8. klo 23:59. Pyrimme seuraamaan ilmoittautumisjärjestystä. Huom! Kaikille kursseille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Opetus alkaa maanantaina 5.9.

 

  • Opetus kevätlukukaudella 2012

III periodi 09.01. - 09.03.2011
IV periodi 12.03. - 18.05.2011

Huom. viikolla 10 (5.-9.3.) ei ole opetusta.
Pääsiäisloma on 5.–11.4.2012 mainitut päivät mukaan luettuina.

Aine- ja syventävien opintojen ryhmiin ja erityisteemakursseille kevätlukukaudelle 2012 ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta to 24.11. 2011 klo 6.01 - to 8.12.2011 klo 23.59. Perusopintojen ryhmiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa pe 25.11. klo 6.01 - pe 9.12. klo 23.59.

Opetus alkaa maanantaina 9.1.

 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Täydennysopinnot

GERFT1 Ausspracheübungen / Ääntämisharjoitukset 2 op (Opetuskieli: saksa)
GERFT3 Mündliche Übungen / Puhevalmiusharjoitukset 2 op (Opetuskieli: saksa)
GERFT4 Schreibübungen I / Kirjalliset harjoitukset I 3 op (Opetuskieli: saksa)

Syventävät opinnot

GERFS4 Kielitaitotesti / Sprachfertigkeitstest   (Opetuskieli: saksa)
GERFS5 Textlinguistik/Tekstilingvistiikka 3 op (Opetuskieli: saksa)
GERFS9A Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa)
GERFS9B Pro gradu -seminaari 15–35 op (Opetuskieli: saksa)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Täydennysopinnot

GERFT1 Ausspracheübungen / Ääntämisharjoitukset 2 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFT2 Kielioppiharjoitukset II / Grammatikübungen I 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFT3 Mündliche Übungen / Puhevalmiusharjoitukset 2 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFT4 Schreibübungen I / Kirjalliset harjoitukset I 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

GERFA2 Schreibübungen III / Kirjalliset harjoitukset III 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA3 Mündliche Übungen II / Suulliset harjoitukset II 2 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA6 Grammatik II / Kielioppi II 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA9 Kulturkunde der deutschsprachigen Länder / Saksalaisen kielialueen kulttuuritietous 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA10 Moderne deutschsprachige Literatur / Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA12B Kielitieteellinen seminaari I / Sprachwissenschaftliches Seminar I 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

GERFS5 Textlinguistik/Tekstilingvistiikka 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS7 Kontrastive Linguistik / Kontrastiivinen lingvistiikka 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS9A Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS9B Pro gradu -seminaari 15–35 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS10 Hollannin kielen peruskurssi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFK5A Saksankielinen vähemmistökirjallisuus/ Deutschsprachige transkulturelle Literatur 3–4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFD10 Jokin muu vieraan kielen opettamisen erityisaihe/ Leistungsmessung im Fremdsprachenunterricht (DaF) 3–4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFD10 Jokin muu vieraan kielen opettamisen erityisaihe/ Musik im DaF-Unterricht 3–4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Syventävät opinnot

GERFS3 Mündliche Übungen III / Suulliset harjoitukset III 3 op (Opetuskieli: saksa)
GERFS4 Kielitaitotesti / Sprachfertigkeitstest   (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS9A Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS9B Pro gradu -seminaari 15–35 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

GERFP1 Kielioppiharjoitukset II / Grammatikübungen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFP2 Schreibübungen II / Kirjalliset harjoitukset II 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFP4 Käännösharjoitukset suomesta saksaan I / Übersetzungsübungen Finnisch-Deutsch I 2 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFP5 Kielioppi I / Grammatik I 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFP8 Textkurs: Literatur der deutschsprachigen Länder / Saksankielisen kirjallisuuden tekstikurssi 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

GERFA1 Sanastoharjoitukset / Wortschatzübungen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA4 Käännösharjoitukset suomesta saksaan II / Übersetzungsübungen Finnisch-Deutsch II 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA5 Kielitaitotesti / Sprachfertigkeitstest   (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA8 Semantik und Pragmatik / Semantiikka ja pragmatiikka 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFA12B Kielitieteellinen seminaari I / Sprachwissenschaftliches Seminar I 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

GERFS1 Wissenschaftliches Schreiben / Tieteellinen kirjoittaminen 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS2 Käännösharjoitukset suomesta saksaan III / Übersetzungsübungen Finnisch-Deutsch III 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS3 Mündliche Übungen III / Suulliset harjoitukset III 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS4 Kielitaitotesti / Sprachfertigkeitstest   (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS8 Methoden der Kulturwissenschaften / Kulttuuritutkimuksen metodit 4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS9A Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFS9B Pro gradu -seminaari 15–35 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFK4 Kulttuurien välinen viestintä/ Interkulturelle Kommunikation 3–4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFD10 Jokin muu vieraan kielen opettamisen erityisaihe/ Analyse von Lehrwerken für den DaF-Unterricht 3–4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
GERFW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus/ Sprachberatung und Kommunikationstraining 3–4 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta