x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yritysjuridiikka

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Henkilökunnan yhteystiedot

 

 

Yritysjuridiikan yleiset kirjallisuuskuulustelupäivät:

maanantaisin 19.9., 24.10., 21.11., 19.12.2011
                   16.1., 13.2., 19.3., 16.4., 14.5.2012

kello 8-12 päätalo ls D 10 a+b

YRITYSJURIDIIKAN TENTTIPÄIVÄT, LUKUVUOSI 2011-2012

Tenttipäivinä voi suorittaa vain niitä tenttejä, joista on maininta. Tenttiaika on klo: 8-12. Tentit pidetään päätalon salissa D 10 a ja/tai b ellei muuta ole mainittu.

Syksy 2011

Perus- ja aineopinnot (JOIKP0, ks. julkisoikeus)

19.9.2011

YJURA040                 Prosessioikeus                        Lehtonen (3)

YJURA097                 Kilpailuoikeus                        Virtanen (3)

24.10.2011

YJURP015                  Johdatus yritysjuridiikkaan Ruohonen (2)

YJURA050                 Luotto-oikeus             Mäkelä (1)

YJURA096                 Immateriaalioikeus                Pihlajarinne (1)

21.11.2011

YJURP015                  Johdatus yritysjuridiikkaan Ruohonen (3)

YJURP070                  Yhtiöoikeus                            Nuolimaa (1)

YJURA050                 Luotto-oikeus             Mäkelä (2)

YJURA075                 Työ- ja virkamiesoikeus                    Murto, Uoti (1)

YJURA096                 Immateriaalioikeus                Pihlajarinne (2)

19.12.2011                                  

YJURA050                 Luotto-oikeus             Mäkelä (3)

YJURP070                  Yhtiöoikeus                            Nuolimaa (2)

YJURA075                 Työ- ja virkamiesoikeus                    Murto, Uoti (2)

YJURA096                 Immateriaalioikeus                Pihlajarinne (3)

YJURA200                 Yrityksen ulkomaankaup...  Väntsi, Toivonen (1)

 

Syventävät opinnot:

JOIKS6                       Oikeustieteellinen tutkimus

                                 Ajankohdat ilmoitetaan julkisoikeuden toimesta.

Alla mainitut professori Nuolimaan ja yliopistonlehtori Ruohosen opintojaksot voi tenttiä syyslukukaudella ma 24.10., ma 19.12.

YJURS021       Työoikeus (Nuolimaa)

YJURS022       Yhtiöoikeus (Nuolimaa)

YJURS023       Sopimusoikeus (Ruohonen) 

YJURS025       Kilpailuoikeus (Nuolimaa)   

Yliopistonlehtori Väntsin syventävien kursseja voi tenttiä jokaisena yritysjuridiikan yleisenä tenttipäivänä.

Kevät 2012

Tenttipäivinä voi suorittaa vain niitä tenttejä, joista on maininta. Tenttiaika on klo: 8-12. Tentit pidetään päätalon salissa D 10 a ja/tai b ellei muuta ole mainittu.

Perus- ja aineopinnot (JOIKP0, ks. julkisoikeus)

16.1.2012

YJURP015            Johdatus yritysjuridiikkaan             Ruohonen (4)

YJURA025            Vahingonkorvausoikeus                   Väntsi (1)

YJURA075            Työ- ja virkamiesoikeus                    Murto/Uoti (3)

YJURA200            Yrityksen ulkomaank.- ja kulj.oik. Väntsi, Toivonen (2)

13.2.2012

YJURP020               Sopimusoikeus                       Ruohonen (1)

YJURP070               Yhtiöoikeus                            Nuolimaa (3)

YJURA095               Markkinaoikeus                    Väntsi (1)

YJURA200               Yrityksen ulkomaank.- ja kulj.oik. Väntsi, Toivonen (3)

19.3.2012

YJURP020                Sopimusoikeus                       Ruohonen (2)

YJURA025               Vahingonkorvausoikeus                   Väntsi (2)

YJURA040               Prosessioikeus                        Lehtonen (1)

YJURA105               Law of International Trade Tolonen (1)

16.4.2012

YJURP020               Sopimusoikeus                       Ruohonen (3)

YJURA095               Markkinaoikeus                    Väntsi (2)

YJURA097               Kilpailuoikeus                        Virtanen (1)

YJURA105               Law of International Trade Tolonen (2)

14.5.2012

YJURA040               Prosessioikeus                        Lehtonen (2)

YJURA025               Vahingonkorvausoikeus                   Väntsi (3)

YJURA095               Markkinaoikeus                    Väntsi (3)

YJURA097               Kilpailuoikeus                        Virtanen (2)

YJURA105               Law of International Trade Tolonen (3)

Syventävät opinnot:

JOIKS6                       Oikeustieteellisen tutkimuksen kurssi

                        Ajankohdat ilmoitetaan julkisoikeuden toimesta.

Alla mainitut professori Nuolimaan ja yliopistonlehtori Ruohosen opintojaksot voi tenttiä kevätlukukaudella ma 13.2. ja ma 16.4.

YJURS021                  Työoikeus (Nuolimaa)

YJURS022                  Yhtiöoikeus (Nuolimaa)

YJURS023                  Sopimusoikeus (Ruohonen)

YJURS025                  Kilpailuoikeus (Nuolimaa)

Lehtori Väntsin syventävien kursseja voi tenttiä jokaisena yritysjuridiikan yleisenä tenttipäivänä.

HUOM!

Tenttiaikataulu on alustava, joten muutokset mahdollisia. Puuttuvat tiedot täydennetään listaan myöhemmin.

 

Kaikkiin kuulusteluihin on ilmoittauduttava NettiOpsun kautta Wentissä 7 päivää ennen tenttitilaisuutta. Luentosarjojen ja muiden kurssien kertauskuulustelut ja niiden yhteydessä tentittäväksi ilmoitettu kirjallisuus tentitään opetuksen yhteydessä ilmoitettavina aikoina (ei ilmoittautumista, ellei toisin mainita).

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

Aineopinnot

YJURA050 Luotto-oikeus 3 op
YJURA096 Immateriaalioikeus 3 op
YJURA140 Oikeustapausanalyysi 5 op
YJURA150 Aineopintoseminaari 5 op

Syventävät opinnot

YJURS030 Tutkimusseminaari 6 op

Jatkokoulutus

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

YJURP070 Yhtiöoikeus 5 op
VOIKP2 Henkilöverotus 5 op

Aineopinnot

YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3 op
YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
YJURA140 Oikeustapausanalyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YJURA150 Aineopintoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

YJURS030 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

YJUR Jatkokoulutusseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

YJURP020 Sopimusoikeus 5 op
VOIKP3 Yritysverotus 5 op

Aineopinnot

YJURA040 Prosessioikeus 3 op
YJURA095 Markkinaoikeus 3 op
YJURA150 Aineopintoseminaari 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

YJURA105 Law of International Trade 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

YJURS030 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

YJUR Jatkokoulutusseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Aineopinnot

YJURA097 Kilpailuoikeus 3 op
YJURA150 Aineopintoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

YJURS030 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

YJUR Jatkokoulutusseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta