x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yrityksen hallinto

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yrityksen hallinnon opiskelussa keskitytään eri kehitysvaiheissa olevien ja eri toimialoilla toimivien yritysten organisointi- ja johtamisongelmiin sekä niiden ratkaisumalleihin. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on liiketoimintaosaaminen ja erityisesti palveluliiketoiminnan organisointi ja johtaminen.

Opiskelija hankkii perusvalmiuksia alan opintojen suorittamisen lisäksi ryhmätyöskentelyssä, työyhteisöjen kehittämisessä ja asiantuntijatyössä. Yrityksen hallinnon kurssien opetusmuodot ovat monipuoliset. Luentojen ohella tehdään harjoituksia, jotka edesauttavat opiskelijan omaehtoista oppimista. Harjoituksissa laaditaan yritysraportteja, analysoidaan ja esitellään tapaustutkimuksia yrityksistä, kirjoitetaan esseitä, artikkeli- ja kirja-analyyseja sekä laaditaan itsearviointiraportteja. Harjoitustöitä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä ja ne edistävät myös opiskelijoiden esiintymis- ja kirjoitustaitoja.

Yrityksen hallinnon opetuksen ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoja ja valmiuksia yritysten toiminnan analysointiin, organisointiin ja johtamiseen. Tieteellisenä tavoitteena on antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön sekä mahdollistaa näiden valmiuksien hyödyntäminen työelämässä ja jatko-opinnoissa. Yrityksen hallinnon opiskelijat ovat valmistuneet muun muassa henkilöstöjohtamisen ja liiketoiminnan asiantuntijoiksi, yritysten linjatehtäviin, konsulteiksi sekä yrittäjiksi. Kokemuksen, osaamisen ja tietojen kasvamisen myötä yrityksen hallinnosta valmistunut erikoistuu esimerkiksi liiketoiminnan johtamiseen, innovaatiotoimintaan tai kehitystehtäviin. Oppiaine on osoittautunut soveltuvan hyvin pääaineeksi myös perinteisten suuryritysten palvelukseen aikoville.

Yrityksen hallinto pääaineena on mahdollista suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op ja kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto koostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista sekä kauppatieteiden yhteisistä opinnoista, metodiopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Kandidaatin tutkintoon voi sisällyttää myös 5 opintopistettä harjoittelua. Kauppatieteiden maisterin tutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista, metodiopinnnoista, syventävistä kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Kauppatieteiden opinnot luovat perustan nykyaikaisen johtamisen ja organisoinnin ymmärtämiselle. Sivuaineiden valintaan vaikuttaa opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden lisäksi se, millaisiin työtehtäviin hän haluaa valmistuttuaan sijoittua. Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa laajan sivuainevalikoiman. Lisäksi opiskelija voi valita opintoja Tampereen teknillisen yliopiston ja muiden JOO-sopimuksen piiriin kuuluvien yliopistojen tarjonnasta. Osa kursseista on englanninkielisiä ja mukana on myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Useat yrityksen hallinnon opiskelijat viettävät lukukauden tai lukuvuoden ulkomaisissa vaihtoyliopistoissa.

Syventävät opinnot

 

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

YHALP520 Johdatus yrittäjyyteen 3 op

Aineopinnot

YHALA403 Esimiestyö yrityksissä 8 op
YHALA998 Aineopintoseminaari 5 op
YHALA551 Liiketoimintasuunnitelma 4–5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

YHALA601 International Management Leadership 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

YHALS101 Strateginen johtaminen 10 op
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

YHALP520 Johdatus yrittäjyyteen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

YHALA998 Aineopintoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA551 Liiketoimintasuunnitelma 4–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

YHALA561 Management of Innovation 4 op (Opetuskieli: englanti)
HAA1310 Strategic Analysis 6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

YHALS601 Strateginen johtajuus uudistuvassa liiketoiminnassa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

YHALP01K Johtaminen ja organisointi, kirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

YHALA998 Aineopintoseminaari 5 op
YHALA551 Liiketoimintasuunnitelma 4–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA571 Kasvuyritys 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

HAA1310 Strategic Analysis 6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA601 Service Logic as a foundation for Service Management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

YHALS998 Tutkimusseminaari 6 op
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Aineopinnot

YHALA131 Liiketoiminnan kehittämisen case-kurssi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA998 Aineopintoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA551 Liiketoimintasuunnitelma 4–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA571 Kasvuyritys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALA580 Asiantuntijayrittäjyys 3 op
HAA808 Henkilöstön johtaminen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

YHALS998 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YHALS640 Vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta