x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Valtio-oppi

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTA1/4/VALTS2 Political Thought and the post-WW II Transformation of Modern State 3 op (Opetuskieli: englanti)
KVPOA3/VALTA7 Jean Monnet Module on European Integration and Enlargement 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
NAM 8 / 9 Game theory lecture course 3–7 op (Opetuskieli: englanti)
VALTA7 Politics of Mobility in Contemporary Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)
VALTA7/S2/KVPOA Placing Central-Eastern Europe in “Europe”: actors, politics, processes 4–6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTA1/4/VALTS2 Political Thought and the post-WW II Transformation of Modern State 3 op (Opetuskieli: englanti)
VALTA7/S2/KVPOA Placing Central-Eastern Europe in “Europe”: actors, politics, processes 4–6 op (Opetuskieli: englanti)
NAM 9 / 10 Dictatorship and Democracy - seminar 7–10 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

VALTP3/VALTA3 Presidentinvaalit 2012 5 op

Aineopinnot

VALTA1/S2D Politiikan feministinen kritiikki 5–6 op
VALTP3/VALTA3 Presidentinvaalit 2012 5 op
VALTA8 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja aineistot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTA1/4/VALTS2 Political Thought and the post-WW II Transformation of Modern State 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KVPOA3/VALTA7 Jean Monnet Module on European Integration and Enlargement 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
NAM 8 / 9 Game theory lecture course 3–7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA7 Politics of Mobility in Contemporary Europe 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA7/S2/KVPOA Placing Central-Eastern Europe in “Europe”: actors, politics, processes 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

VALTA1/S2D Politiikan feministinen kritiikki 5–6 op
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTA1/4/VALTS2 Political Thought and the post-WW II Transformation of Modern State 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA7/S2/KVPOA Placing Central-Eastern Europe in “Europe”: actors, politics, processes 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
NAM 9 / 10 Dictatorship and Democracy - seminar 7–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

VALTJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Aineopinnot

NAISM52A Tasa-arvotyö 5 op
VALTP3/VALTA3 Presidentinvaalit 2012 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTA3/VALTS2B 'Successor Parties' in Contemporary Western Europe 4–5 op (Opetuskieli: englanti)
VALTA4/VALTS2B The Role of the President in French Politics 5–6 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

NAISM52A Tasa-arvotyö 5 op
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTA3/VALTS2B 'Successor Parties' in Contemporary Western Europe 4–5 op (Opetuskieli: englanti)
VALTA4/VALTS2B The Role of the President in French Politics 5–6 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

VALTJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Aineopinnot

VALTA2/VALTS2C Poliittisen retoriikan praktikum 2–3 op
VALTP3/A3/S2 Kansalaisjärjestöt ja poliittinen toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA9 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja aineistot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA10 Kandidaatin tutkielmaseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

VALTP3/A3/S2 Kansalaisjärjestöt ja poliittinen toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTA2/VALTS2C Poliittisen retoriikan praktikum 2–3 op
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VALTS5 Pro gradu -seminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

VALTS4 An introduction to correlation and regression using SPSS 5 op (Opetuskieli: englanti)

Jatko-opinnot

VALTJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta