x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Vakuutustiede

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

 

Henkilökunnan yhteystiedot

 

Vakuutustieteen yleiset kirjallisuuskuulustelupäivät:

 

tiistaisin  1.11., 29.11.2011
           10.1., 7.2., 13.3., 3.4., 8.5.2012
kello 16-20 päätalo ls D 10 a+b

Johdatus yritysjuridiikkaan sekä vahingonkorvausoikeuden tenttipäivät ilmoitetaan yritysjuridiikan ilmoitustaululla.


VAKUUTUSTIETEEN TENTTIPÄIVÄT

Tenttipäivinä voi suorittaa vain niitä tenttejä, joista on maininta. Tenttiaika on tiistaisin klo 16–20 päätalon salissa D 10 a ja/tai b ellei muuta ole mainittu.


Syksy 2011

6.9.

VAKTP045        Riskienhallinnan perusteet                   Puustinen (2)

VAKTA045        Riskienhallinnan menetelmät               Ahteensivu (3)

VAKTA031        Sosiaalivakuutuksen teoreettiset ja käytännön
                        kysymykset                                       Havakka (3)

VAKTS021        Sijoitustoiminnan teoria                      Ruuskanen (3)

VAKST045        Riskienhallinnan teoria                        Ruuskanen (2)

6.10.

VAKTP045        Riskienhallinnan perusteet                   Puustinen (3) 

VAKTS045        Riskienhallinnan teoria                        Ruuskanen (3)

VAKTS011        Jälleenvakuutus ja kansainväliset
                        vakuutusmarkkinat                              Järvinen (2)    

 1.11

VAKTS035        Kansainvälinen sosiaaliturva           Havakka(1)                      

VAKTS011        Jälleenvakuutus ja kansainväliset
                        vakuutusmarkkinat                        Järvinen (3)    

29.11

VAKTP035        Sosiaalivakuutuksen perusteet         Havakka (1)

VAKTP015        Yksityisvakuutuksen perusteet         Ahteensivu (1)

VAKTS035        Kansainvälinen sosiaaliturva            Havakka (2)

 

KEVÄT 2012

10.1.   

VAKTP015     Yksityisvakuutuksen perusteet (2)                         (Ahteensivu)

VAKTP035       Sosiaalivakuutuksen perusteet (3)                       (Havakka)

VAKTA020       Vahinkovakuutus (2)                                         (Ahteensivu)

VAKTA021       Sijoitustoiminta (2)
                       ensimmäinen tenttikerta on erillinen tenttitilaisuus  (Puustinen)

VAKTS021       Sijoitustoiminnan teoria (1)                                (Ruuskanen)

VAKTS035       Kansainvälinen sosiaaliturva (3)                          (Havakka)

7.2.       

VAKTP015     Yksityisvakuutuksen perusteet (3)                    (Ahteensivu)

VAKTA020    Vahinkovakuutus (3)                                       (Ahteensivu)

VAKTA021    Sijoitustoiminta (3)                                         (Puustinen)

13.3.

VAKTA035     Työeläkevakuutus (2)
                      ensimmäinen tenttikerta on erillinen tenttitilaisuus    (Havakka)

VAKTA045     Riskienhallinnan menetelmät (1)                          (Ahteensivu)

VAKTS011    Jälleenvakuutus ja kansainväliset vakuutusmarkkinat (1) (Ahteensivu)

VAKTS021     Sijoitustoiminnan teoria (2)                                (Ruuskanen)

3.4.     

VAKTA035    Työeläkevakuutus (3)                                       (Havakka)

VAKTA045      Riskienhallinnan menetelmät  (2)                          (Ahteensivu)

VAKTS011    Jälleenvakuutus ja kansainväliset
                    vakuutusmarkkinat (2)                                      (Ahteensivu)

VAKTS021     Sijoitustoiminnan teoria(3)                               (Ruuskanen)

8.5.       

VAKTP045     Riskienhallinnan perusteet (1)                       (Puustinen)

VAKTA031    Sosiaalivakuutuksen teoreettiset ja
                     käytännön kysymykset (1)                                 (Havakka)

VAKTA045    Riskienhallinnan menetelmät (3)                      (Ahteensivu)

VAKTS011    Jälleenvakuutus ja kansainväliset
                     vakuutusmarkkinat (3)                                           (Ahteensivu)

 

HUOM! Tenttiaikataulu on alustava, joten muutokset ovat mahdollisia. Puuttuvat tiedot täydennetään listaan myöhemmin.

 

Kaikkiin kuulusteluihin on ilmoittauduttava NettiOpsun kautta Wentissä 7 päivää ennen tenttitilaisuutta. Luentosarjojen ja muiden kurssien kertauskuulustelut ja niiden yhteydessä tentittäväksi ilmoitettu kirjallisuus tentitään opetuksen yhteydessä ilmoitettavina aikoina (ei ilmoittautumista, ellei toisin mainita).

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

Aineopinnot

VAKTA300 Aineopintoseminaari 13 op

Syventävät opinnot

VAKTS300 Tutkimusseminaari 6 op
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

VAKTP015 Yksityisvakuutuksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VAKTP035 Sosiaalivakuutuksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VAKTA020 Vahinkovakuutus 5 op
VAKTA021 Sijoitustoiminta 5 op
YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3 op
VAKTA300 Aineopintoseminaari 13 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

VAKTS021 Sijoitustoiminnan teoria 5 op
VAKTS300 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LASKS210 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Aineopinnot

VAKTA035 Työeläkevakuutus 5 op
VAKTA300 Aineopintoseminaari 13 op

Syventävät opinnot

VAKTS300 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Perusopinnot

Aineopinnot

VAKTA030 Henkilövakuutus 5 op
VAKTA045 Riskienhallinnan menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VAKTA300 Aineopintoseminaari 13 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

VAKTS045 Riskienhallinnan teoria 6 op
VAKTS300 Tutkimusseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta