x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

LASKP100 Johdatus liiketalouteen 5 op
LASKP080 Rahoituksen perusteet 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

LASKA255 Sustainable performance measurement 3 op (Opetuskieli: englanti)
LASKA251 Basics of Accounting 2 op (Opetuskieli: englanti)

Jatkokoulutus

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

Aineopinnot

LASKA020 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LASKA150 Tilintarkastus I 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LASKA152 Tilintarkastus II 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

LASKA253 Corporate social reporting 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

LASKS025 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LASKS210 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

LASKJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

LASKA252 Contextualizing corporate social responsibility 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

LASKS050 Tutkielmaseminaari 6 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

LASKS030 Advanced Course in Corporate Finance 8 op (Opetuskieli: englanti)
LASKS045 Strategic Management Accounting 8 op (Opetuskieli: englanti)

Jatkokoulutus

LASKJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Aineopinnot

LASKA200 Aineopintoseminaari ja kandidaatintutkielma 13 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

LASKA254 An introduction to corporate social accounting 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op
LASKS050 Tutkielmaseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatkokoulutus

LASKJ Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta