x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kunnallistalous

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Aineopinnot

KUTAA6 Kandidaatinseminaari 5 op

Syventävät opinnot

KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KUTAS17 Current issues in Local Government Accounting and Finance 4 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Aineopinnot

KUTAA6 Kandidaatinseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Syventävät opinnot

KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta