x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

KOHA (40 op) on täydennyskouluttautujille sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. KOHA-kokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluhallinnon teoriaperustaan ja linkittää teoriat käytännön hallintotyöhön. Opinnoissa on myös esillä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asema ja ominaisluonne kansainvälisessä viitekehyksessä.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hallinnossa työskenteleville täydennyskouluttautujille KOHA-opintokokonaisuus tarjoaa välineitä oman työn kehittämiseen ja urakehityksen tukemiseen.

KOHA -opintokokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle, joka on kiinnostunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisista hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

KOHA-opintokokonaisuuden opetus järjestetään Tampereen yliopistossa periodiopetuksena. Opintokokonaisuus on tästä syystä mahdollista suorittaa työn ohessa.

KOHA-opintokokonaisuuteen on erillinen haku.

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Syventävät opinnot

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Syventävät opinnot

KOHA2 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Syventävät opinnot

KOHA5 Laatu ja arviointi 7 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KOHA7 Comparative Higher Education 8 op (Opetuskieli: englanti)