x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

KAJOA11C Local government leadership in comparative perspective 2–4 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

KAJOS6 Pro gradu -seminaari 10 op
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Perusopinnot

Aineopinnot

KAJOA5A Tutkimusharjoitukset, laadullinen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KAJOA9 Kandidaattiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

KAJOS6 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Syventävät opinnot

KAJOS5A Sähköinen hallinto 6 op
KAJOS6 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Aineopinnot

Syventävät opinnot

KAJOS3 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KAJOS4 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KAJOS5B Europe in Transition 4–6 op (Opetuskieli: englanti)