x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotiede

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Alla on julkaistu tilastotieteen opetusohjelma. Voit tarkistaa tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt opetussuunnitelmasta (sähköinen opinto-opas).

Tilastotieteen kokonaismerkinnät saa ottamalla yhteyttä Sirkka Laaksoseen (yhteystiedot).

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Yleisopinnot

Perusopinnot

Syventävät opinnot

TILTS8 Lineaariset mallit 10 op
Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yleisopinnot

TILTTY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

Syventävät opinnot

TILTS1 Tilastollinen päättely II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTS8 Lineaariset mallit 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTS6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (syksy) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yleisopinnot

TILTTY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

TILTP2 Tilastollisten menetelmien perusteet I 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TILTA5 Aikasarja-analyysi I 8 op
TILTA6 Regressioanalyysi 8 op
TILTA37 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TILTS8 Lineaariset mallit 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yleisopinnot

TILTTY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

Aineopinnot

TILTA33 Tilastollinen päättely I 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTA5 Aikasarja-analyysi I 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTA6 Regressioanalyysi 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTA37 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

TILTS18 Yleistetyt lineaariset mallit II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TILTS6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (kevät) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta