x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikka

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Alla on julkaistu matematiikan opetusohjelma. Voit tarkistaa tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt opetussuunnitelmasta (sähköinen opinto-opas).

Matematiikan kokonaismerkinnät saa ottamalla yhteyttä Sirkka Laaksoseen (yhteystiedot).

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)

Yleisopinnot

Perusopinnot

MATEP3 Analyysi 1 8 op
MATEP10 Johdatus analyysiin 4 op
MATEA15A Logiikka 1A 3 op

Didaktisen matematiikan perusopinnot

MATED2A Analyysi opettajille 8 op

Aineopinnot

MATEA7A Algebra 1 10 op
MATEA44 Kompleksiluvut 2 op

Syventävät opinnot

MATES17 Joukko-oppi 10 op
MATES57 Topologia 10 op

Muut opinnot

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yleisopinnot

MATEUY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

MATEP3 Analyysi 1 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATEP0 Diskreetti matematiikka 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATEP10 Johdatus analyysiin 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATEA15B Logiikka 1B 3 op

Didaktisen matematiikan perusopinnot

MATED2A Analyysi opettajille 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

MATEA7A Algebra 1 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATEA12 Kandidaattiseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MATES17 Joukko-oppi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATES48 Kompleksimuuttujan funktiot (TTY) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATES37 Mitta- ja integraaliteoria (TTY) 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATES57 Topologia 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yleisopinnot

MATEUY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

MATEP2A Lineaarialgebra 1A 5 op
MATEP9 Muodolliset kielet 2 op

Didaktisen matematiikan perusopinnot

Aineopinnot

MATEP4 Analyysi 2 8 op
MATEA1 Analyysi 3 10 op
MATEA16 Logiikka 2 5 op

Syventävät opinnot

TKOPS104 Automaatit I 5 op
MATES55 Lineaarialgebra 2 10 op

Muut opinnot

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yleisopinnot

MATEUY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Didaktisen matematiikan perusopinnot

MATED1 Lukuteoria ja algebra opettajille 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

MATEP4 Analyysi 2 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATEA1 Analyysi 3 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATEP2B Lineaarialgebra 1B 5 op
MATEA45 Lukualueet 5 op

Syventävät opinnot

TKOPS134 Automaatit II 5 op
MATES55 Lineaarialgebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATES54 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Matematiikan työpaja   Jatkuu aiemmalta periodilta