x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Periodit

I Periodi (1.9.2011 – 21.10.2011)
II Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)
III Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)
IV Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Sähköiset tentit ja esseet: http://www.uta.fi/sis/infim/kirjatentit.html   

Opetushenkilökunta: http://www.uta.fi/sis/infim/opintoneuvonta/opetushenkilokunta.html

Suurimmalle osalle alkavista kursseista ilmoittaudutaan kurssin kohdalta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta. NettiOpsun kautta ilmoittauduttaessa tieto kurssille valinnasta tulee opiskelijan NettiOpsuun ja e-lomakkeella ilmoittauduttaessa opettaja tiedottaa kurssille valinnoista sähköpostin kautta opiskelijalle. Kurssivalinnoissa sovelletaan jonolakia.

Opetus syyslukukaudella 2011

Periodi (24.10.2011 – 16.12.2011)

Yhteiset opinnot

ITIMY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIMY2 Introduction to Web Publishing, on period II 4 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

ITIMP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMP2 Informaation tuotanto, hankinta ja haku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMP3 Ihminen ja informaatio, media ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMP5 Tutkiva opiskelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITIMA14 Informaatioarkkitehtuurin evaluointiprojekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMA25 Interaktiivisen median projekti / SIS innovaatioprojekti / syksy 2011 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMA73 Kandidaattiseminaari, slk 2011 alkaneet ryhmät 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMA73 Kandidaattiseminaari, keväältä 2011 jatkavat ryhmät 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

ITIMS32 Tieto ja -asiakirjahallinnon perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS38 Asiakirjatiedon normivaatimukset 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS61 Graduseminaari, slk 2011 alkaneet ryhmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS61 Graduseminaari, keväältä 2011 jatkavat ryhmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIMA63 Aineopintojen muu valinnaisjakso / Viestinnän verkoston kurssit 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2012

Periodi (9.1.2012 – 9.3.2012)

Yhteiset opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIMY2 Introduction to Web Publishing, on period III 4 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

Syventävät opinnot

ITIMS12 Tiedonhaun menetelmät 6 op
ITIMS15 Tiedonhankinta ja tiedonhaku 2–4 op
ITIMS32 Tieto ja -asiakirjahallinnon perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS38 Asiakirjatiedon normivaatimukset 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS61 Graduseminaari, slk 2011 alkaneet ryhmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (12.3.2012 – 20.5.2012)

Yhteiset opinnot

Aineopinnot

ITIMA721 Kokeellinen tiedonhaku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMA73 Kandidaattiseminaari, slk 2011 alkaneet ryhmät 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMA73 Kandidaattiseminaari, klk 2012 alkava ryhmä 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIMA21 Design and Evaluation of Online Services and Games 4 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

ITIMS12 Tiedonhaun menetelmät 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS13 Kieltenvälisen tiedonhaun menetelmät 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS21 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 2–4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS32 Tieto ja -asiakirjahallinnon perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS38 Asiakirjatiedon normivaatimukset 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS54 Pelitutkimuksen teorioita ja tutkimussuuntauksia 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS61 Graduseminaari, slk 2011 alkaneet ryhmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIMS61 Graduseminaari, klk 2012 alkavat ryhmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot