x !
Arkistoitu opetusohjelma 2010–2011
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalipsykologia

Periodit

I Periodi (1.9.2010 – 22.10.2010)
II Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)
III Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)
IV Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksen laitoksella 2010-2011

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta lkv. 2010-2011 !

**********************************************************

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT

I Sosiaalipsykologian perusopinnot Eero Suoninen

II Sosiaalipsykologian aineopinnot Tarja Aaltonen

III Sosiaalipsykologian syventävät opinnot Irmeli Järventie

************************************************                      

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2010 - 2011

HUOM! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen. 


I Sosiaalipsykologian perusopinnot

SPSYP2 Sosiaalipsykologian perusteet Sanna Raudaskoski

SOSYP1 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat)
Sanna Raudaskoski

SPSYP6 Sosiaalipsykologinen tutkimus
Tiina Mälkiä


II Sosiaalipsykologian aineopinnot

SPSYA1 Yleiskatsaus sosiaalipsykologian sisältöön
Tarja Aaltonen

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi (sivuaineopiskelijat)
Tiina Mälkiä

SPSYA2.2 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti (sivuaineopiskelijat)
Irmeli Järventie

SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri (sivuaineopiskelijat)
Eero Suoninen 

SPSYA2.4 Instituutiot, organisaatiot ja ryhmät (sivuaineopiskelijat)
Tarja Aaltonen

SPSYA2.5 Soveltava sosiaalipsykologia (sivuaineopiskelijat)
Tiina Mälkiä

SPSYA3.1 Sosiaalipsykologinen teoria
Eero Suoninen


III Sosiaalipsykologian syventävät opinnot

SPSYS1.1 Sosiaalipsykologian klassinen tutkimus
Irmeli Järventie

SPSYS1.2 Sosiaalipsykologian kehitys  
Anja Riitta Lahikainen

SPSYS2.1. Sosiaalipsykologian suuntaukset
Anja Riitta Lahikainen

SPSYS3 Harjoittelu tai kirjallisuus
Irmeli Järventie

 

TIEDEKUNNAN YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT Sosiaalitutkimuksen laitoksella

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):Irmeli Järventie

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(laitoksen luento ja opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Vuori

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Marja Alastalo

Opetus syyslukukaudella 2010

Periodi (1.9.2010 – 22.10.2010)
Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SPSYS2 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPSYA2.2/SPSYS2 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.2 Tutkielmaseminaari (Jatkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2011

Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYP6 Lukupiiri 2 op

Aineopinnot

SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPSYS4.2 Tutkielmaseminaari (Alkanut/slk2010) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.2 Tutkielmaseminaari (Jatkava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

SPSY Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Employment Protection in Europe – online course 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SOSLA2 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPSYS2 Riippuvuus yksilön ja yhteiskunnan ongelmana 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.2 Tutkielmaseminaari (Alkanut/slk2010) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

SPSY Jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta