x !
Arkistoitu opetusohjelma 2010–2011
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalipolitiikka

Periodit

I Periodi (1.9.2010 – 22.10.2010)
II Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)
III Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)
IV Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksen laitoksella 2010-2011

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta lkv. 2010-2011 !

**********************************************************

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT

 I Perusopinnot: Katja Repo

II Aineopinnot: Ritva Nätkin

III Syventävät opinnot: Pertti Koistinen

 ********************************************************* 

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2010-2011

HUOM! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.


I Perusopinnot

SPOLP2 Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka, Katja Repo

SPOLP3 Sosiaalipolitiikan ajankohtaiset kysymykset, Niina Viitasalo

SPOLP4 Sivuaineopiskelijoiden kirjallisuus, Sanna Raudaskoski

II Aineopinnot

SPOLA1 Sosiaalipolitiikan teoria, (vastaava Katja Repo)

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria luennot, 2 op, oppiaineen koordinaattori ja luentopäiväkirjat Ritva Nätkin

SPOLA1B Sosiaalipolitiikan teoria Katja Repo

SPOLA2 Sosiaalipolitiikan arvioiminen (vastaava Ritva Nätkin)

SPOLA2A Hyvinvoinnin politiikat, Satu Ojala

SPOLA2B Projekti- ja arviointitutkimuksen käytännöt, Satu Ojala

SPOLA3A1 Työn ja hyvinvoinnin tutkimus, Pertti Koistinen

SPOLA3A2 Hallinnan ja kansalaisuuden tutkimus, Lina van Aerschot

SPOLA3A3 Hoivan ja perheen tutkimus, Liina Sointu

SPOLA3A4 Globaali sosiaalinen kehitys, Mikko Perkiö

SPOLA7 Sosiaalipolitiikan täydentävät opinnot sivuaineopiskelijoille, Ritva Nätkin

SPOLA6 Kandidaatin tutkielma, Tarja Aaltonen

 

III Syventävät opinnot

SPOLS1A Sosiaalipolitiikan teoria, Liisa Häikiö

SPOLS1B Sosiaalipolitiikan nykykeskustelu, Pertti Koistinen

SPOLS21 Työn ja hyvinvoinnin tutkimus, Pertti Koistinen

SPOLS22 Hallinnan ja kansalaisuuden tutkimus, Liisa Häikiö

SPOLS23 Hoivan ja perheen tutkimus, Katja Repo

SPOLS3 Harjoittelu, Paula Ristimäki

SPOLS4 Muut tutkielmaa tukevat opinnot, Pertti Koistinen

SPOLS51 Tutkielma-aiheen valinnan ohjaus, Liisa Häikiö, Ritva Nätkin, Jouko Nätti

SPOLS52 Tutkielmaseminaari, Liisa Häikiö, Ritva Nätkin, Jouko Nätti

SPOLS53 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot,  Jouko Nätti

SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus, Jouko Nätti

SPOLS53B Kvalitatiivinen tutkimus Jouko Nätti

**************************************************************

TIEDEKUNNAN YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT Sosiaalitutkimuksen laitoksella

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):Irmeli Järventie

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(laitoksen luento ja opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Vuori

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Marja Alastalo

Opetus syyslukukaudella 2010

Periodi (1.9.2010 – 22.10.2010)

Vieraalla kielellä annettava opetus

NAISA4,NAISM3.1 Feminist methodology, lectures 5 op (Opetuskieli: englanti)
STYÖS2B2 Tackling social problems in Sub-Saharan Africa 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLP4 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYA2.2/SPSYS2 Lapsen hyvinvointi kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa 6–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS51 Orientoiva tutkielmaseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS52 Tutkielmaseminaari (aloittava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2/NAISM6.1 Luokkaretkiä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja historiaan 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

STYÖS2B2 Tackling social problems in Sub-Saharan Africa 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Jatko-koulutus   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2011

Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Perusopinnot

SPOLP4 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SPOLA3A3 Nordic Welfare Societies in Transition 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

SPOLS52 Tutkielmaseminaari (aloittava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2/NAISM6.1 Naistutkimuksen alat 6 op
NAISM5.2A Tasa-arvotyö 5 op

Jatko-opinnot

Jatko-koulutus   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Employment Protection in Europe – online course 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SPOLP4 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1 Laman varjossa 6 op
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLS2 Taloussosiologian seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SPOLS52 Tutkielmaseminaari (aloittava) 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2/NAISM6.1 Naistutkimuksen alat 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISM5.2A Tasa-arvotyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Jatko-koulutus   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta