x !
Arkistoitu opetusohjelma 2010–2011
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaaliantropologia

Periodit

I Periodi (1.9.2010 – 22.10.2010)
II Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)
III Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)
IV Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksen laitoksella 2011-2012

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta !

**********************************************************

SOSIAALIANTROPOLOGIA 2011-2012

 

OPINTOKOKONAISUUKSIEN vastuuhenkilöt

I Sosiaaliantropologian perusopinnot,  
II Sosiaaliantropologian aineopinnot,

III Sosiaaliantropologian syventävät opinnot
,

****************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2011-2012

HUOM! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.


I Sosiaaliantropologian perusopinnot

SOSLP4 Sosiologian ja sosiaaliantropologian perusteet

SOSAP5 Sosiaaliantropologinen tutkimus Anne Haataja

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (sivuaineopiskelijat)II Sosiaaliantropologian aineopinnot

SOSLA1.2 Sosiaalitieteiden teoria    

SOSAA2.1 Antropologisia näkökulmia yhteiskuntaan  Laura Huttunen 

SOSA2.2 Monikulttuurisuus, etnisyys, rasismi  Anne Haataja (anne.m.haataja @ uta.fi)

SOSAA2.3. Transnationaalit prosessit ja ilmiöt, lehtori


III Sosiaaliantropologian syventävät opinnot

SOSAS1 Sosiaaliantropologian teoria ja klassikot  professori 

SOSAS2 Etnografinen tutkimus professori 

SOSAS3 Harjoittelu 

****************************************

YKY -YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT Sosiaalitutkimuksen laitoksella

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):Irmeli Järventie

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(laitoksen luento ja opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Jaana Vuori

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Marja Alastalo

 

Opetus syyslukukaudella 2010

Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SPOLP1A Sosiaalipolitiikan peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLP1 Sosiologian peruskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSAA2.1 Tackling social problems in Sub-Saharan Africa 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS4.2 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2011

Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Perusopinnot

SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS4.2 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOSAP5 Sosiaaliantropologinen tutkimus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYP1 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOSLA4/SPOLA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SOSAS1.2 Sosiaaliantropologian klassikot - lukupiiri 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS2 Etnografinen tutkimus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSAS4.2 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

Sosiaaliantropologian jatkokoulutusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta