x !
Arkistoitu opetusohjelma 2010–2011
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Naistutkimus

Periodit

I Periodi (1.9.2010 – 22.10.2010)
II Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)
III Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)
IV Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

HUOM!!!

Tenttiminen sosiaalitutkimuksen laitoksella 2010-2011

Kirjatentit voi suorittaa vain SÄHKÖISEN TENTTIMISJÄRJESTELMÄN kautta lkv. 2010-2011 !

**********************************************************

OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUHENKILÖT 2010—2011

I Perusopinnot: Kirsti Lempiäinen
II Aineopinnot: Hanna Ojala
III Syventävät opinnot: Päivi Korvajärvi

Huom. Opettajien vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 11-12

**************************************************

KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA MERKINTÖJEN ANTAJAT 2010—2011

HUOM!! Kirjallisuuskuulustelut järjestetään sähköistä tenttipalvelua käyttäen.  

Naistutkimuksen perusopinnot 25 op

NAISP1.1 Naistutkimuksen peruskurssi 2 op   Hanna Ojala

NAISP1.2 Naistutkimuksen perusteet  3 op     Hanna Ojala

NAISP2  Sukupuolen tekeminen ja esittäminen  5 op     Kirsti Lempiäinen

NAISP3 Perusopintojen seminaari 5 op Seminaarin opettaja

NAISP4 Feministisen tiedon jäsennykset 5 op  Kirsti Lempiäinen

NAISP5 Sukupuoli, seksuaalisuus ja tasa-arvo 5 op Hanna Ojala

Naistutkimuksen aineopinnot 35 op

NAISA1 Naistutkimuksen teoreettiset nykykeskustelut 5 op Kirsti Lempiäinen

NAISA2 Naistutkimuksen alat 12 op

NAISA2A Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 6 op  Hanna Ojala

NAISA2B Näkökulmia feministiseen mediatutkimukseen 6 op  Marjo Kolehmainen

NAISA2C  "Rotu", etnisyys ja sukupuoli  6 op   Kirsti Lempiäinen

NAISA2D Sukupuolistunut työelämä 6 op   Päivi Korvajärvi

NAISA2E Miehet ja maskuliinisuudet  6 op    Päivi Korvajärvi

NAISA2F Sukupuolistunut väkivalta 6 op   Kirsti Lempiäinen

NAISA3  Feminismin klassikot ja aatehistoria 8 op  Hanna Ojala

NAISA4 Feministisen tietämisen tavat 5 op  Kirsti Lempiäinen

SOSYA2 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät 10 op (laitoksen yhteiset)

SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op Elina Mikola

SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op Jouko Nätti

 

NAISTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA 60 op

Maisteriohjelman opintoja voi suorittaa myös sivuaineena muuhun tutkintoon. Ne vastaavat tällöin syventäviä opintoja.

NAISM1 Orientaatioseminaari 5 op  Päivi Korvajärvi

NAISM2 Feministinen teoria 15 op Päivi Korvajärvi

NAISM2.1 Feministinen teoria, luennot ja luentopäiväkirja 5 op  

NAISM2.2 Feministinen teoria, lukupiiri 5 op  

NAISM2.3 Feministinen teoria, kirjallisuus 5 op Päivi Korvajärvi 

NAISM3 Feministinen metodologia 10 op    Päivi Korvajärvi

NAISM3.1 Feministinen metodologia, luennot ja luentopäiväkirja, 5 op

NAISM3.2 Feministinen metodologia,  lukupiiri tai kirjallisuuskuulustelu, 5 op

NAISM4 Menetelmäopinnot I  5 op  Hanna Ojala

NAISM5 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja tasa-arvo 10 op

NAISM5.1 Sukupuolistavat käytännöt työelämässä ja politiikassa 5 op Päivi Korvajärvi

NAISM52A Tasa-arvotyö  5 op Hanna Ojala

NAISM52B Feministinen opettaminen  5 op  Kirsti Lempiäinen

NAISM6 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM6.1 Tutkimuskeskusteluihin perehtyminen  5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM6.2 Menetelmäopinnot II  5 op Tutkielman ohjaaja

NAISM7 Työelämäprojekti 10 op Päivi Korvajärvi

NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op Päivi Korvajärvi                          

NAISM8A Tutkielmaseminaari I  10 op Päivi Korvajärvi

NAISM8B Tutkielmaseminaari II  10 op  Päivi Korvajärvi

NAISM9 Pro gradu -tutkielma 40 op Tutkielman ohjaaja

 

*********************************

Gender Studies Program 22 credits  Kirsti Lempiäinen

(7–32 ECTS, WSB1-WSB3)

WSB1 Introduction to Gender Studies, 7 ECTS   Kirsti Lempiäinen,

WSB2 Gender in the Making, 7 ECTS

One element from below:

WSB2A Gender, Equality and Citizenship             Hanna Ojala
WSB2B Perspectives to feminist meadia studies   Marjo Kolehmainen
WSIB2C "Race", Ethnicity and Gender                 Kirsti Lempiäinen

WSB3 Feminist Classics and History of Ideas 8 ECTS  Hanna Ojala

***********************************************************

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN YHTEISET OPINNOT
Ks. tiedekunnan sivulta.

TIEDEKUNNAN YHTEISTEN OPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT Sosiaalitutkimuksen laitoksella

YTYH1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto):Irmeli Järventie

YTYH2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa (suoritusten vastaanotto):Ritva Nätkin

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat

(laitoksen luento ja opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Kirsti Lempiäinen

YTYH4 Empiirisen tutkimuksen perusteet

(opiskelijoiden suoritusten vastaanotto): Marja Alastalo

Opetus syyslukukaudella 2010

Periodi (25.10.2010 – 17.12.2010)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

NAISP3 Perusopintojen seminaari: Intiimin politiikat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

NAISA2/NAISM6.1 Luokkaretkiä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja historiaan 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

NAISM1,SPSYS4.1 Orientaatioseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2/NAISM6.1 Luokkaretkiä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja historiaan 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

NAISJATK Naistutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2011

Periodi (10.1.2011 – 4.3.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Aineopinnot

NAISA2/NAISM6.1 Sukupuolipaja 6 op
SPOLA3A3 Nordic Welfare Societies in Transition 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

NAISM5.2A Tasa-arvotyö 5 op
NAISA2/NAISM6.1 Sukupuolipaja 6 op
NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

NAISJATK Naistutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Employment Protection in Europe – online course 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (7.3.2011 – 13.5.2011)

Tiedekunnan yhteiset opinnot

YTYH3 Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

NAISP3 Perusopintojen seminaari: Sukupuoli ja ikä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

NAISA2/NAISM6.1 Sukupuolipaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

NAISM5.2A Tasa-arvotyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISA2/NAISM6.1 Sukupuolipaja 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
NAISM8 Tutkielmaseminaari 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Jatko-opinnot

NAISJATK Naistutkimuksen tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Globaalin muutoksen hallinta - tutkimusseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
Jatkokoulutusseminaari, PerLa   Jatkuu aiemmalta periodilta