x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
CAST (Tilastotieteen keskus)

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Alla on julkaistu CAST:n kokoama kvantitatiivisten menetelmäopintojen tarjonta lukuvuodelle 2018-2019.

Tarjonta on koottu yliopiston tutkinto-ohjelmien ja CAST:n opetustarjonnasta. Kurssien järjestelyistä vastaa opetuksen järjestävä tutkinto-ohjelma tai yksikkö.

Listatuilla kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia tai -suosituksia, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa, ja joihin tulee tutustua etukäteen. Kursseille ilmoittaudutaan opetusohjelmatiedoissa mainitulla tavalla. Kunkin kurssin hyväksyttävyys omaan tutkinto-ohjelmaan on syytä tarkistaa omasta yksiköstä tai HOPS-ohjaajalta. 

Lisätietoa CAST:n kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvistä tapahtumista: https://research.uta.fi/cast/news/

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4712 SGN-84007 Introduction to Matlab 1 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4702 SGN-11006 Basic Course in Signal Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4708 SGN-41006 Signal Interpretation Methods 4 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4721 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4722 Machine Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4230 Phylogenetics 4 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS12 Introduction to Bayesian Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)

Poikkileikkausaineiston menetelmät

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Pitkittäisaineiston menetelmät

KATTAA21 Ekonometria 5 op

Tietotiede

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4716 SGN-53007 Computational Diagnostics 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4395 Bioinformatics work course 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Tilastotieteen perusteet

MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIOMJ016 Biostatistiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK0021 Statistics in Biomedicine 5 op (Opetuskieli: englanti)

Teoreettinen tilastotiede

Poikkileikkausaineiston menetelmät

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

COSOPOM2 Quantitative Research Methods and Comparative Research Design - 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietotiede

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS42 Databases and Information Retrieval Integration 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Spatial Data-analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2016) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4395 Bioinformatics work course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4440 Biological data analysis with R 5 op (Opetuskieli: englanti)

Teoreettinen tilastotiede

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)

Poikkileikkausaineiston menetelmät

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietotiede

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS07 Neurocomputing 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4440 Biological data analysis with R 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4705 SGN-52606 Processing of Biosignals 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Tilastotieteen perusteet

MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA11 Tilastolliset ohjelmistot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Näyttökoe 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HEAAE03 Biostatistics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Poikkileikkausaineiston menetelmät

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTA6 Regression Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

Pitkittäisaineiston menetelmät

KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS15 Statistical Modeling 2 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2017) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4450 High-throughput data analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4420 Programming and algorithms for bioinformatics 5 op (Opetuskieli: englanti)