Avoin yliopisto-opetus

INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN OPINNOT

Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja 30 op, syksy2018-kevät2019

Jatkuu ed. lukuvuodelta/Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, perusopinnot 25 op, syksy2017-kevät2019

JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN OPINNOT

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA8 Media and Cultural Industries 5 op (Opetuskieli: englanti)
JOVA9 Representations and Identities - kirjatentti/essee 5 op (Opetuskieli: englanti)

SAKSAN KIELEN, KULTTUURIN JA KÄÄNTÄMISEN PERUS- JA AINEOPINNOT

SUOMEN KIELEN PERUS- JA AINEOPINNOT

Perusopinnot

SUOP4 Merkitys 5 op
SUOP2 Syntaksi 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

VENÄJÄN KIELEN, KULTTUURIN JA KÄÄNTÄMISEN PERUS- JA AINEOPINNOT

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)
VENP1 Kielioppi I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä)

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Syntaksi 3 op (Opetuskieli: venäjä)

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOKOKONAISUUS

SUKKP0 Lähtötasokoe  
SUKKP0 Lähtötasokoe  
SUKKP1 Kielioppi I 5 op
SUKKP2 Kielioppi II 5 op
SUKKP3 Kielen käyttö I 5 op
SUKKP4 Kielen käyttö II 5 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op

Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus