Avoin yliopisto-opetus

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, verkko-opetus slk2016-slk2017

Kasvatustieteiden aineopinnot (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot) 10 op

Kasvatustieteiden aineopinnot (sis. menetelmäopinnot) 35 op, Tampere