x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

Alla on koottuna ne opintojaksot, joista järjestetään lähi- tai verkko-opetusta lukuvuonna 2016-2017.

Tiedot opintoihin hakeutumisesta päivitetään kesäkuun 2016 aikana.

INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN OPINTOJA

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus, 35 op, Seinäjoki, kevät17-syksy18

Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja 30 op, Tampere, syksy16-syksy17

Jatkuu ed. lukuvuodelta/Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, perusop. 25 op, Tre, syksy15-kevät17

Jatkuu ed. lukuvuodelta/Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus, 35 op, Tampere, kevät16-syksy17

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN OPINTOJA

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, ns. matematiikan aloitusjakso

Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 25 op

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
MTTMP4 Algebra 1A 5 op

Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA3B Algebra 1B 5 op
MTTMA1C Analyysi C 5 op
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 5 op
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 5 op

Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina 20 op

MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op

Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTA6 Regression Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN OPINTOJA

Tietojenkäsittelytieteiden aloitusjaksot, tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja 6 op

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5–10 op